Ako za vlády ÚV KSČ: Štát bez akejkoľvek spoločenskej diskusie degradoval otcov a matky na bezpohlavné označenie rodič a rodič

rodina_1_250Rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti, je základnou bunkou každého národa a štátu. Štát je pre národ, národ pre rodinu, rodina pre jednotlivca a jednotlivec pre Boha. Kto
útočí na rodinu, ničí svetový mier, povedala Matka Tereza z Kalkaty. Nedovoľme, aby vzbúrenci proti Bohu zničili Slovenský národ. Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za náš národ.

Anton ČulenSmútočné oznámenie matkám a otcom

So zármutkom v srdci vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým matkám, otcom,
ktorých jedinečné postavenie vo vzťahu k deťom a vlastnej rodine, náš štát
degradoval na bezpohlavné označenie rodič a rodič.

Prihláška na vysokoškolské štúdium.

Portál VŠ:
http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska1.stupen.pdf

http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska2.stupen.pdf

http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska3.stupen.pdf

A takto to odporúča naše MS SR:
Odporúčané formuláre a prihláška na VŠ

https://www.minedu.sk/data/att/5427.pdf

Treba protestovať u ministra:

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111
Minister Dušan Čaplovič
Tel.: 02/59374 315 Fax: 02/59374 333 kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Katarína Andrassyová (riaditeľka) (Juraj Daniš)
Tel.: 02/59374 315 Fax: 02/59374 333 kancmin@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Peter Plavčan (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 369 Fax: 02/59374 383 svs@minedu.sk

Tento obsah bol zaradený v Správy a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.