Iniciatíva 2016: Výzva proti mediálnym manipuláciám

Dňa 20. júna 2015 sa v Bratislave konalo protestné zhromaždenie zamerané proti islamizácii Európy. Európsky kontinent je neoddeliteľne spätý so svojimi kresťanskými koreňmi. Kresťanstvo v súčasnosti čelí obrovským atakom. Za mnohé stačí spomenúť gender ideológiu a aktivity homoloby, ktoré v mene ľudských práv napádajú kresťanský hodnotový systém európskej civilizácie.

Na bratislavskom zhromaždení vystúpilo množstvo zástupcov politických strán a hnutí i občianskych združení a národne a kresťansky orientovaných aktivistov so svojimi príspevkami. Všetci zhodne poukázali na nebezpečenstvo straty kresťanskej identity a suverenity pod náporom imigrantov prichádzajúcich z odlišnej, Európe cudzej kultúry vo veľkých skupinách. Žiadne médiá sa nevenovali obsahu príspevkov, verejnosti doteraz predkladajú iba správu o výtržnosti, ktorá sa stala mimo protestného zhromaždenia na periférii centra Bratislavy. Napriek neukončenému vyšetrovaniu všetky negatívne udalosti toho dňa médiá i politici komentovali jednostranne v neprospech organizátorov protestného zhromaždenia.

Rovnako médiá neobjektívne a nepravdivo informovali o vystúpení aktivistov vrátane legitímne a demokraticky zvoleného banskobystrického župana Mariána Kotlebu. Z mediálnych výstupov sa nedá nevidieť záujem politikov a médií odradiť verejnosť od podobných aktivít tým, že účastníkov protestného zhromaždenia nazvali neonacistami, fašistami alebo pomýlenými občanmi.

Preto my, podpísaní signatári tejto výzvy a členovia Iniciatívy 2016, ktorí sme sa aktívne zúčastnili protestného zhromaždenia, kategoricky protestujeme proti praktikám použitým na dehonestáciu slobodne vyslovených názorov. Vyzývame na otvorenie mediálneho priestoru pre všetky názorové skupiny, predovšetkým na možnosť mediálnej obhajoby svojej politiky Marianovi Kotlebovi.

Odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, ktorá zaručuje slobodu slova a zhromažďovania, apelujeme na novinársku etiku a žiadame o splnenie požiadaviek našej výzvy.

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

Ing. Marián Šuran, podnikateľ

Mgr. Stanislav Hric, obč. aktivista

Ing. Ján Litecký Šveda, projektant

Doc. Ing. Ján Vlnka, CSc., vysokoškolský pedagóg

MUDr. Natália Grausová, lekárka

Ladislav Nebus, dôchodca, obč. aktivista

Peter Kašarík, živnostník

Ing. Vladimír Zeman, živnostník

Anton Čulen, učiteľ, katechéta

Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník

Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista

Ing. Magdaléna Sulanová, podnikateľka, obč. aktivistka

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.