Politicka korektnosť a multikulturalizmus ako choroba. + Kanada – List ministra obrany

Kam kráčíš, Evropo?
Politickou korektnost (PC) a multikultiralismus by bylo vhodné začlenit do Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Cožpak je normální, aby si zdravý člověk ochotně a vstřícně cenzuroval vlastní myšlení,
Sibenica pre EU
bál se některé věci i jen pojmenovat, natož o nich svobodně mluvit nebo psát? To je dobrovolná a tedy neskonale trapná, ponižující a svobodného člověka nedůstojná koexistence se lží. Vydávat lež za pravdu nikdy nepřineslo nic dobrého. PC by měla být zařazena mezi duševní nemoci, do kategorie jiné poruchy osobnosti. Oproti tomu multikultiralismus by bylo vhodné začlenit k nemocem očním. V tomto případě jde nejspíš o jiný typ krátkozrakosti, slabozrakosti, tupozrakosti nebo o nebezpečný typ pestrobarevného zákalu, podobnému šedému, ale s nesrovnatelně nebezpečnějšími důsledky.

Osoby ucházející se o jakýkoliv významějším post ve státní správě by měli mimo jiné předložit potvrzení, že netrpí výše uvedenými poruchami.

Náš domov se nesmí stát politickou laboratoří sociálních inženýrů, řízených z nedemokratických struktur EU. Pud sebezáchovy, pevně vázaný v genomu člověka, musí mit své pevné místo i v organismu celé společnosti, jinak jsou ohroženy její nosné pilíře a hrozí zhroucení vzácného dědictví po předcích – našich domovů.

http://gayer.blog.idnes.cz/c/469019/kam-kracis-evropo.html

Asertivní odpověď ministra obrany-KANADA 

Ministr na svém místě

KANADA – Asertivní odpověď ministra obrany…,

Kanadská pacifistka napsala kanadským úřadům a stěžovala si na zacházení s teroristy zatčenými v Afghánistánu. Ministr obrany jí odpověděl:

Vážená občanko,

Děkuji za Váš dopis, ve kterém vyjadřujete starost o to, jak zacházíme s
teroristy Talibanu a Al Kájdy, kteří jsou v rukou kanadské armády. Zabýváme se stížnostmi, které dostáváme od občanů, jako jste Vy, a vytvořili jsme nový pacifistický a intergrační program pro teroristy.
V souladu s tímto programem jsme se rozhodli vybrat jednoho teroristu a umístit ho do Vaší rodiny.

Příští pondělí budete mít ve svém domě pana Alí Mohameda Amé Ben Mahmuda (můžete mu říkat jednoduše Amé). Očekávám, že ho dobře přijmete a budete o něj pečovat tak, jak jste vyžadovala ve svém protestním dopise.

Je pravděpodobné, že si budete muset najít nějaké pomocníky pro tuto misi. Naše oddělení u Vás každý týden provede kontrolu, abychom ověřili, že stále máte na mysli principy dobrého zacházení, které jste vyžadovala ve Vašem dopisu.

Musím Vás upozornit, že Amé je extrémně nebezpečný psychopat, ale věříme, že s vnímavostí, kterou jste prokázala ve Vašem dopisu, se Vám podaří překonat tuto obtíž.

Připomínáme, že Váš host se jeví extrémně efektivní v boji muže proti muži, že umí zabíjet tužkou nebo nůžkami na nehty. Kromě toho je Amé expert ve výrobě výbušnin z věcí, které se vyskytují běžně v domácnostech. Proto prosím
mějte pod kontrolou tyto věci, i když – podle Vašeho názoru – dejte pozor, abyste se tím snad nějak nedotkla či neurazila pana Amého. Terorista se nebude s Vámi a s Vašimi dcerami chtít příliš bavit nebo nějak spojit
(s výjimkou sexuálního spojení), jelikož on považuje ženy za prosté předměty.

Toto je velmi citlivý aspekt, protože u něj byly pozorovány násilné tendence k ženám, které nedodržují islámská pravidla oblékání, takže věřím, že Vám nebude vadit nosit burku.

Tím zvýšíte respekt ke kultuře a víře, který jste zmínila ve svém dopise. Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem a obavu, vážíme si osob, jako jste Vy, a budeme informovat naše spoluobčany o Vaší spolupráci.

Hodně štěstí. S úctou Gordon O’Connor. Ministr obrany

Poznámka: Přestože se to zdá být lež, dopis je skutečný a byl publikován v tisku

 

 

List občana ČR: Bydlím blízko nich!

Potvrď souhlas, a pokud souhlasíš, tak pošli to dál…

Oni – tmaví a ukřičení – dostanou nový byt, sociální dávky, nové zařízení bytu a ochranu policie.
A budou vykřikovat, že pro ně stát nic nedělá.

Státní agertura pro začleňování romů obdržela v minulých dnech od státu opět částku 200 000 000,- Kč!!! A na děti s leukémií se sbírají víčka od PETek!?

Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme?
Náš slavný státní rozpočet nemá peníze na centra pro slepé, vozíčky pro postižené, lůžka pro staré a nemocné. Kolik peněz z naší práce stojí taková „normální romská rodina“?

Nestydíte se, páni a dámy tam „nahoře“, kdo o nich rozhodujete?!

Kdo Vám dal právo určit, že z mých daní budu živit dvě cigáňata a můj soused bude nucen shánět sponzory na výcvik psa pro svého postiženého syna? Asi tedy jsem rasista. Cítím obrovský vztek a beznaděj. Proč jsem vlastně tenkrát chtěla tu demokracii a svobodu? Aby se Ti, kteří poctivě pracují a žijí, měli dobře.

Čeho jsem já, a mně podobní, dosáhli? Ti, kdo poctivě pracují a žijí, živí líná,
sprostá a primitivní prasata a ještě se bojí, aby jim nebylo vyčteno, že
je živí špatně.

Před rokem 1989 policie chránila politiku jedné strany. Dnes chrání ty, jež by měla sama trestat a zavírat.
Kdybych vylovila zlatou rybku, přála bych si, aby se Vaše ženy z nákupu vracely uličkou černé vě t š i n y po pokálených schodech a zavřely za sebou počmárané a poničené dveře. Abyste stáli oba za rozbitým oknem, poslouchali hluk,nadávky a řvaní – toto lidové umění naší utiskované menšiny – a pozorně hlídali, kdy se za rohem objeví Vaše ratolest, plížící se se strachem ze školy. Opravdu si to neumíte představit, nebo máte pocit, že Praha je daleko?

Co takhle detektor lži a otázka pro Vaše muže, kteří v Janově zasahovali? Kolik z nich, myslíte, bylo
přesvědčeno o správnosti svého jednání? Kolik z nich by šlo bydlet do služebního bytu, který by byl vJanově?

Děkuji za JASNOU odpověď, jaký rozdíl je mezi právy a povinnostmi „bílých“ a „černých“ ?

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.