OSN za posilnenie rodiny. + „Bezpečnosť v Nemecku ohrozená ako už dlho nie“. + Amnesty International žiada ‘právo na potrat’

Rada OSN pre ľudské práva za posilnenie rodiny

Ženeva, 15.7.2015 (kath.net/C-FAM/jg) 018 016 – Rada OSN pre ľudské práva v Ženeve schválila rezolúciu, v ktorej sa členské štáty vyzývajú podniknúť konkrétne kroky na ochranu a napomáhanie rodiny.

simya_ukrtvir.info_

Je to už druhá rezolúcia tejto rady o rodine za dva roky.
Rezolúcia napomína členské štáty, aby svoje právne systémy a svoju politiku upravili v prospech rodiny. Súčasne uznáva, že táto jednotka spoločnosti – rodina – sa stáva stále zraniteľnejšou a vyzýva medzinárodné organizácie, aby rodinu pri realizácii agendy globálneho rozvoja dostatočne zohľadňovali.
Rodina je „prirodzené prostredie pre vývoj a blaho všetkých jej členov, zvlášť detí“. „Štát je zodpovedný za ochranu ľudských práv všetkých občanov, rodina nesie primárnu zodpovednosť za výchovu a ochranu detí,“ ako sa uvádza v rezolúcii.
Návrh rezolúcie predložil Egypt. Neobsahuje definíciu rodiny, ale prenecháva to jednotlivým štátom. Napriek tomu rezolúciu kritizovali štáty, ktoré schválili širokosiahle práva skupiny „LGBT“. Delegácia USA hlasovala proti rezolúcii a vyslovila poľutovanie, že neodzrkadľuje „mnohorakosť rodín“. Pozmeňovací návrh nórskej delegácie obsahoval pasáž, ktorou sa malo do rezolúcie vniesť konštatovanie, že „existujú rôzne formy rodín“. Návrh s tesnou väčšinou odmietli. -zg-

 

„Bezpečnosť v Nemecku ohrozená ako už dlho nie“
Berlín, 14.7.2015 (kath.net) 018 103 – „Bezpečnostná situácia v Nemecku je taká vážna, ako už dlho nie. Polícia je tým natrvalo veľmi zaťažená. Ukazujú to hrozby islamského terorizmu, príchod samozvaných „božích bojovníkov“ do krajiny a rast ilegálnej migrácie. Aj keď nemeckí džihádisti chcú tiahnuť do teroristických bojov IŠ v Sýrii či Iraku – je na zodpovednosti polície, aby tomu zabránila.“ Vyhlásil to podpredseda spolkovej parlamentnej frakcie CDU/CSU, Thomas Strobl, pri príležitosti vydania „Výročnej správy spolkovej polície“ za rok 2014, ktorú prezentoval minister vnútra de Maizière s policajným prezidentom Romannom v pondelok. Strobl potvrdil, že nemecké strany CDU a CSU stoja plne za spolkovou políciou. „Počet policajtov sme už tento rok zvýšili na trojciferné číslo a o rovnaký počet ich zvýšime aj na budúci rok.

Tým podporujeme príkladné nasadenie ministra de Maizièra a policajného prezidenta v oblasti vnútornej bezpečnosti v Nemecku.“
„Skúsenosti získané počas summitu G 7-Gipfels v bavorskom zámku Elmau ukazujú aj tienisté stránky zrušenej hraničnej kontroly,“ konštatoval okrem toho Strobl. „Zločinecké bandy či rôzni pašeráci využívajú otvorené hranice na svoju zločineckú aktivitu. Aj rozsah ilegálnej migrácie zreteľne narastá. Tu sa nemôžeme len nečinne prizerať. Preto sa zasadzujeme za zintenzívnenie skrytého sledovania v prihraničnej oblasti. Je to účinný prostriedok bez toho, aby sme museli opäť zriaďovať hraničné zátarasy.“ -zg-

 

 

Amnesty International žiada ‘právo na potrat’
Dnes Amnesty International už nesmieme podporovať, môžeme sa už iba modliť za jej obrátenie! Komentár pomoc. biskupa Andreasa Launa zo Salzburgu
Salzburg, 14.2015 (kath.net) 018 102 – Peter Benenson, narodený v Londýne ako dieťa židovskej rodiny, pôvodne Peter James Henry Solomon, bol britský právnik a politik Strany práce. V r. 1958 konvertoval do Katolíckej cirkvi a stal sa členom hnutia Pax Christi. V r. 1961 sa zasadil za dvoch študentov, ktorí boli v Portugalsku odsúdení, lebo si pripili na svoju slobodu. To bol začiatok organizácie Amnesty International. V ďalšom vývoji sa AI na celom svete zasadzovala za prenasledovaných a proti každému porušovaniu ľudských práv.
Keď som Amnesty International ako mladý kňaz spoznal, urobila na mňa hlboký dojem: Amnesty nebola „katolícka“ organizácia, ale bola očividne založená na tom zákone, ktorý skrze sv. Pavla Boh vpísal do sŕdc všetkých ľudí (Rim 2,15), na zákone, ktorý Cirkev nazýva „prirodzeným zákonom“, pretože ho možno rozpoznať prirodzeným rozumom aj bez zjavenia a skutočne sa ako taký aj rozpoznáva a bude sa vždy rozpoznávať!
Spomínam si, že raz som o AI kázal: Tu pôsobí Boží Duch ponad hranice Cirkvi, tu sa koná v zmysle Božích prikázaní, všetci ľudia, aj nekresťania, sú pozvaní k spolupôsobeniu! Amnesty International bola naozaj miestom stretávania kresťanov a nekresťanov, dôvodom k radosti!
O to väčšie je teraz moje zdesenie, keď čítam, ako AI urobila radikálny obrat: AI požaduje právo na potrat a vyvíja tlak na krajiny, ktoré potrat naďalej odmietajú a považujú ho za závažné bezprávie. To znamená: Amnesty nepožaduje iba bezprávie, ale chce realizovať aj politickú moc na celé krajiny, ako to robili mocní diktátori všetkých čias a aj dnes ešte robia – proti všetkej štátoprávnosti!

 

A okrem toho – inak sa to ani nedalo očakávať – Amnesty napomáha a podporuje aj homosexuálne „manželstvo“ a tým ideologickým bojom proti manželstvu a rodine zaujíma nesprávny Bohu odporujúci postoj a pridáva sa k zlo-duchu doby!
Benenson, zakladateľ AI, by sa iste dištancoval od toho, čo sa z Amnesty International stalo! Namiesto toho, aby bránila ľudské právo nenarodených detí na život, napomáha AI teraz ich vraždenie a aj inak porušuje práva, za ktoré má bojovať. Nielen pre jednotlivca, ale aj pre organizácie platí: „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol!“ (1 Kor 10,12). Dnes Amnesty International už nesmieme podporovať, môžeme sa už iba modliť za jej obrátenie! -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.