Rozhovor s prof. Hrabovec: Blíži sa 50. výročie smrti Jána Vojtaššáka. + Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Vatikán 20. júla (RV) Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme, profesorka Emília Hrabovec, v rozhovore pre Vatikánsky rozhas vysvetľuje význam dvoch tohtoročných výročí, týkajúcich sa Slovenska. Prvým je 50 rokov od smrti spišského biskupa, Božieho služobníka Jána Vojtaššáka, ktorý zomrel 4. augusta 1965 v Říčanoch pri Prahe. Druhým je 40. výročie stretnutia Svetového kongresu Slovákov konaného v Ríme v roku 1975, ktorý Cirkev zároveň slávila ako jubilejný.
Vojtassak-Jan1

V súvislosti s ťažkým obdobím studenej vojny, ktoré bolestivo poznačilo osudy mnohých ľudí na Slovensku i v emigrácii, hovorí profesorka Hrabovec o význame udržiavania historickej pamäte. V duchu výzvy pápeža Františka k uzdravovaniu historických rán cestou prehlbovania poznania minulosti, ktorá zarezonovala pri jeho nedávnej návšteve Sarajeva, vyjadruje presvedčenie, že práca slovenských bádateľov vytvorí ucelený pohľad na naše nedávne dejiny.
ROZHOVOR je možné nájsť
::TU::

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150720021

Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Všemohúci Bože,
vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Imprimatur 19. V. 1995 +Dr. František Tondra

http://nss.sk/4748/modlitba-za-blahorecenie-bozieho-sluhu-biskupa-jana-vojtassaka

Bože, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka na oltároch Cirkvi, aby jeho príklad povzbudzoval rodičov a vychovávateľov k zodpovednosti za výchovu detí a mládeže.
Bože, vyslyš naše prosby za blahorečenie tvojho služobníka biskupa Jána, aby príklad jeho svätého života bol pre nás povzbudením na ceste k svätosti.
Pane, Ježišu, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
Ježišu, Kráľ lásky, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, horlivého rozširovateľa úcty k tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.
Pane Ježišu, biskup Ján Vojtaššák vynikal vernosťou v arcipastierskej službe; osláv svojho služobníka na oltároch celej Cirkvi.
Ježišu, Syn Márie Panny, na príhovor svojej Matky osláv svojho služobníka biskupa Jána, vrúcneho ctiteľa jej Nepoškvneného Srdca.
Povýš na oltár svojho pokorného služobníka biskupa Jána, horlivého šíriteľa úcty k Najsvätejšej Eucharistii.
Daj, aby sme tvojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať ako blahoslaveného.
Pozdvihni na oltár biskupa Jána, aby príklad jeho oddanosti Apoštolskému stolcu povzbudzoval aj nás vo vernosti a láske k Cirkvi.
Aby Boží služobník biskup Ján Vojtaššák, horlivý apoštol modlitby posvätného ruženca, bol povýšený na oltár, prosme Pána.
Aby sme Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať ako blahoslaveného, prosme Pána.
Za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka: aby nám jeho svätý život ukazoval cestu ku Kristovi, prosme Pána.
Modlime sa za blahorečenie biskupa Jána, aby nás jeho príklad trpezlivého znášania príkoria viedol k pokoju a láske.

http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=10&sub=66

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.