Na Slovensku mesačne prebieha státicíce exekúcií. Tu je v praxi exekútorka, čo sa sama zexekuovala

Na základe splnomocnenia sme dňa 3.2. a 4.2.2014 sme navštívili exekútorský úrad Mgr. Marcely Zummerovej v Michalovciach, ktoré nám udelil povinný (dlžník) z Bratislavy. Videli sme tam zastrašovanie, vyhrážky a porušovanie základných ľudských práv občana.! „Vypadnite“ – vrieskala zamestnankyňa úradu na GINN a fanúšikov. „Nebola som u kaderníka – netočte ma!!!“ – pokračovala.A prišli aj záhadné osoby, ktore si tykali a tľapkali po pleci s privolanou zásahovou jednotkou policie… Pán premiér Fico – spravte už poriadky v justícii…. Ešte je čas to napraviť…. ?

Ďakujeme, že sledujete a podporujete GINN.

Súdny exekútor v Exekútorskom úrade vykonáva exekučnú činnosť v zmysle zákona č. 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti Exekučný poriadok. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a na ďalšiu činnosť podľa Exekučného poriadku. Exekučnú činnosť vykonáva nestranne a nezávisle a v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.

https://www.youtube.com/watch?v=E-SBtH61c8k&feature=youtube_gdata_player

Test funkcie

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.