Milionár tvrdí, že pozná riešenie utečeneckej krízy: Z jeho nápadu padnete na zadok. + Vládny program: Moslim do každej dediny

SAN FRANCISCO – Podnikateľ Jason Buzi tvrdí, že utečeneckú krízu je potrebné riešiť radikálne. Nikto sa však nespýtal utečencov, či by boli jeho nápadom nadšení. Buziho návrh niektorých kritikov pobúril natoľko, že ho prirovnali k separačnej liečbe malomocných.
Jason Buzi
Americký magnát s izraelskými koreňmi si myslí, že svetovú utečeneckú krízu by vyriešilo vytvorenie nového štátu, v ktorom by našli domov milióny ľudí. Konkrétne by malo ísť o ostrov v mori, akúsi „novú zem“, ktorá by zastrešovala „národ utečencov“.

Smutná spoveď Fatimy (12) z utečeneckého tábora: Ľudia sa kvôli jedlu idú aj pozabíjať

Jeho čudesné plány a fantázie však zaskočili bývalého poradcu austrálskej vlády Harryho Minasa, ktorý myšlienku prirovnal k liečbe a izolácii malomocných. Buzi však trvá na tom, že jeho myšlienka nie je nedosiahnuteľná ani bláznivá a 60 miliónov ľudí by mohlo mať nový domov, keby sa mocní tohto sveta spojili.

Buzi svoju myšlienku nazýva logickým riešením a svoj nápad sa rozhodol podporiť webovou kampaňou, do ktorej investoval vlastných 15-tisíc dolárov. Príkladom podľa neho môže byť Izrael: „Izrael v podstate vznikol z národa židovských utečencov.“

Slobodný raj na opustenom ostrove

Nová krajina by mohla vzniknúť v riedko osídlenej oblasti, napríklad na indonézskom ostrove. Každý utečenec by tu našiel svoje práva, slobodu, prácu i vzdelanie. Každý by bol pred zákonom rovný bez ohľadu na svoj etnický pôvod či náboženskú príslušnosť. Okrem toho, získal by štátnej občianstvo. Hoci Minas nápad zhodnotil ako separačné riešenie, resp. vytvorenie kolónie pre nechcených, Buzi argumentuje, že veľká časť územia sveta je bez využitia a neosídlená.

Hlavným dorozumievacím jazykom by mala byť angličtina v demokratickom štátnom zriadení. Ako svoj nápad zaklincoval Buzi, zohnať prácu v novej krajine by nemalo byť ťažké, pretože na začiatku bude veľká potreba budovania novej infraštruktúry, ako sú cesty, mosty, elektrárne či kanalizácie. Len tak možno podľa Buziho vniesť do života chudobných utečencov nádej na reálny začiatok v novom svete, informoval Huffington Post.

http://www.topky.sk/cl/1000851/1489493/Milionar-tvrdi–ze-pozna-riesenie-uteceneckej-krizy–Z-jeho-napadu-padnete-na-zadok

“Muslim do každé vesnice“ – vládní program v boji proti české xenofobii
Vláda usoudila, že národ trpí xenofobií: tzn. odporem k muslimské imigraci, kterou prosazuje EU. Proto se rozhodla proti české xenofobii aktivně bojovat.

Vláda přišla s celou řadou programů, které mají xenofobii potlačit. Jiří Dienstbier přišel s iniciativou Hate Fee, která staví islám do pozitivního světla (1). Milan Chovanec se zapojil do boje pomocí kriminalizace svobody slova a projevu (2,3), Andrej Babiš zase vyzval ke zveřejňování strastiplných a dojemných příběhů ze života migrantů (4). K těmto opatřením nyní přibyl nový program, který by se dal pracovně nazvat: „Muslim do každé vesnice“ (5).

Jde o program, který, v souladu s multikulturalistickou ideologií prosazovanou bruselskými politiky, má pomoci prosadit myšlenku, že islám má být rovnocennou a plnohodnotnou součástí evropské kultury (6,7). Odpor národnostně a kulturně jednotného obyvatelstva k islámu má být zlomen těsným každodenním kontaktem s příslušníky cizích kultur tak, že se tito příslušníci zasadí přímo do života domorodého obyvatelstva.

Program „Muslim do každé vesnice“ je pojatý jako osvětová kampaň s cílem změnit záporný vztah českého obyvatelstva k muslimům na vztah pozitivní (5). Je příznačné, že tímto programem byl pověřen vládní tajemník pro evropské záležitosti, Tomáš Prouza. Ten sdělil bez obalu: „Chápu, že se lidé bojí. Když slyší slovo muslim, jediné, co znají z médií, je řezání hlav a popravy. My potřebujeme rozbít tuhle masovou představu,“ (5) V rámci tohoto programu budou do ČR přiváženi migranti z muslimských zemí a jejich rodiny budou rozmísťovány do různých obcí naší země.
Vláda hodlá do programu zapojit vedoucí místních samospráv a komunit – starosty a církve. Ti by měli být odpovědni za to, že se danou rodinu migrantů podaří zapojit do života v dané obci – naučí je česky, seženou jim práci, atp. Součástí kampaně má být to, že daní migranti budou pro naše lidi konkrétní tváře a budou sdílet své příběhy o utrpení ve svých domovských zemích. Podle Prouzy je jedna z hlavních výhod tohoto programu to, že jde o program dlouhodobý. Migranti budou natrvalo umístění do českých a moravských vesnic, družit se s místními obyvateli, působit na ně každodenně a osobně a tak je přesvědčovat, že islámu se není třeba bát. To je prý daleko efektivnější, než neosobní, od lidí vzdálená kampaň pomocí sdělovacích prostředků a plakátů, která navíc může probíhat jen po omezenou dobu. aZjevně konečným výsledkem má být, že Češi a Moravané se přestanou bát muslimských přistěhovalců a nebudou klást odpor případné další společné snaze EU a vlády ČR dovážet do Česka další imigranty.

Tento přístup vlády je však založen na mylném předpokladu, že příčinou odporu našinců k islámské imigraci je naše neinformovanost a předsudky založené na nedostatku osobních kontraktů s příslušníky této kultury (5,4). Náš odpor naopak pramení z dostatečně informovaného poznání, že islám je kultura nepřizpůsobivá, roztahovačná, nadřazenecká a svými hodnotami naprosto nesouladná s hodnotami naší civilizace (svoboda myšlení jedince vs bezpodmínečné podřízení se učení Mohameda) (8). Tento zásadní problém (tj. civilizačně hodnotový konflikt) nelze odstranit sebevětším množstvím kontaktů.

Výzkumy z oblasti mezikulturní psychologie naopak ukazují, že hromadná imigrace lidí z kulturně nesouladných civilizačních okruhů (typicky muslimská imigrace do evropských zemí) vede ke konfliktům, nedůvěře, stresu na straně jedné, a na straně druhé k hodnotové a morální zmatenosti, a společenské izolaci jedinců původní kultury (9, 10). Důvodem je souboj o ekonomické zdroje a o to, které hodnoty budou ve společnosti vládnout. Díky neústupnosti a konfliktnosti islámu lze těžko očekávat něco jiného, než že s narůstajícím počtem muslimských imigrantů bude docházet k narůstajícímu počtu konfliktů (10).

Místo, aby vláda řekla Bruselu ohledně muslimské imigrace do ČR jasné ne, vláda je odhodlána přes zřejmý (i když zatím dosti pasivní) odpor našinců dovážet do ČR právě tyto migranty. Pro tento záměr vláda nelituje vynakládat stamilionové částky (11). Ty potom chybí našim lidem nebo by mohly být využity účelněji pro skutečnou pomoc mnohonásobně vyššímu počtu lidí přímo v místech, kde se tito lidé mohou cítit více doma (12). Na místo toho, se vláda nerozpakuje stresovat místní obyvatelstvo, zatěžovat obce starostmi o migranty, a vymývat mozky nám všem, abychom připustili další a další muslimskou imigraci. Tím vláda přispívá k záměru EU oslabit schopnost odporu národních států proti vytvoření multikulturalistického superstátu, v kterém islám je pevnou součástí evropských hodnot (13,6,7). To však není mandát, který vláda od nás dostala v posledních volbách.

P.S. K poznámce z diskuze, že každý imigrant není muslim: ano, to teoreticky platí. Avšak, vládní zmocněnec T. Prouza, který má program na starost, sám výslovně hovoří o muslimech (tedy ne o imigrantech). Prosím o pozorné přečtení si článku s T. Prouzou (odkaz č. 5 níže). Program je tedy zcela cíleně zaměřen náš strach z islámu, ne na strach z imigrace obecně. To také dosvědčuje, že vláda má zájem dovážet do ČR muslimy (je jedno v jakém množství). Protože jaký by měl smysl program, který nás má zbavovat strachu z importu muslimů do ČR, když by namísto muslimů byli přiváženi kafíři (tzn. lidé nevěřící v Alláha a Mohameda)? Vláda na to šla šalamounsky. Prohlásila, že na víře 1 500 imigratnů nezáleží. Nyní je, z výroků T. Prouzy, jasné, že na dovozu některého světonázoru (tj. na islámu)přece jenom záleží. Jinde M. Chovanec prohlásil, že vyznání není důležité, hlavní je profesní začlenitelnost migrantů. T. Prouza to doplnil v jiném rozhovoru kdy řekl, že migrant musí mít aspoň základní vzdělání (14). Co tedy? Potřebujeme dovážet muslimy se základkou? To je to, co nám tu chybí? Navíc, stále zůstává otevřená otázka, jak a kdo pozná muslima od křesťana/jinověrce, teroristu od neteroristy (viz Tunisko)? Genetické testy? Detektor lži? Bude probíhat pátrání na místě v Africe? Co to bude stát? Jak to bude efektivní?

Lidé jsou zmateni. Vláda s občany férově a otevřeně nekomunikuje. Jen občas nějaké izolovéné prohlášení (tu církve, tu něco prohlásí T. Prouza, apt.) – ne však přímo k občanům: přímo, souhrně a jasně, s řádným objasněním důvodů, atp. Komu a k čemu to slouží? A hlavně, v tak závažné věci, jako dovoz lidí cizích kultur (v jakémkoli množství – nejde totiž o běžnou migraci – migranti nepřicházejí sami do ČR, ale jsou vládou odkusi ze vzdáleného zahraničí dováženi; to nám nepřikazuje žádná mezinárodní smlouva) by mělo být vypsáno referendum. To proto, že dle dosud platné státo-právní konstrukce je zdrojem veškeré moci lid (ne tedy EU) a v jeho prospěch má vláda jednat. Vláda má jakousi mandátní smlouvu s lidmi, kteří ji volili. M. Chovanec, V. Sobotka a spol. si to moc dobře uvědomují. Přesto jednají, jak jednají.

Odkazy:

1. http://www.hatefree.cz/myty-a-fakta/hejtomat/islam-se-bude-rozsirovat-na-uzemi-kam-nikdy-nepatril-za-chvilku-nam-tady-zavedou-pravo-sarija
2. http://domaci.ihned.cz/c1-64257790-chovanec-sibenice-k-demokracii-nepatri-policie-mela-na-protestu-proti-imigrantum-zakrocit
3. http://www.lidovky.cz/sibenice-na-sobotku-a-chovance-policie-proveri-delnickou-stranu-p8c-/zpravy-domov.aspx?c=A150710_143141_ln_domov_jzl
4. http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/aktuality/z-medii/andrej-babis-migracni-krize-vyzaduje-duraznou-mezinarodni-akci-22377.shtml
5. http://archiv.ihned.cz/c1-64352500-muslimsky-soused-vam-hlavu-neurizne-hlasa-vladni-kampan-pokusi-se-zlomit-xenofobni-odpor
6. https://www.youtube.com/watch?v=6yrv0z-04Uw
7. http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/150624islamfepsdeliv.pdf
8. http://jirinovak1.blog.idnes.cz/c/467102/ustredni-hodnoty-zapadni-civilizace-a-mohamedova-uceni-jsou-neslucitelne.html
9. http://www.amazon.com/International-Dimensions-Organizational-Behavior-Nancy/dp/0324360746
10. http://www.amazon.com/Perils-Diversity-Immigration-Human-Nature-ebook/dp/B008YGA95S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1437993263&sr=8-1&keywords=The+perils+of+diversity%3A+Immigration+and+human+nature.
11. http://zpravy.idnes.cz/na-uprchliky-se-musi-pripravit-vysni-lhoty-a-balkova-rozhodla-vlada-11h-/domaci.aspx?c=A150713_095638_domaci_kop
12. https://www.youtube.com/watch?v=tKGR3IyQED0
13. https://en.wikipedia.org/wiki/European_superstate

14. http://domaci.ihned.cz/c1-64293050-prouza-cesko-prijme-jen-uprchliky-kteri-neohrozi-bezpecnost-a-dokazise-zaclenit

http://jirinovak1.blog.idnes.cz/c/470794/muslim-do-kazde-vesnice-vladni-program-vboji-proti-ceske-xenofobii.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.