Zástanca kultúry smrti Tomáš Halík sa postavil proti kardinálovi Dukovi. Jeho farnosť podporí pražský „pride“. Dozrel čas na exkomunikáciu?

Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015

Přinášíme prohlášení předsedy České biskupské konference kardinála Dominika Duky k festivalu Prague Pride, který se uskuteční ve dnech 10. – 16. srpna 2015.

01

01

Průvod hrdosti
Tradičně se v předvečer katolického svátku Nanebevzetí Panny Marie koná v Praze připomínka nazvaná „pochod hrdosti“, která je provázena podporou některých státních představitelů i zastupitelských úřadů jiných zemí. Jde o festival, který si v naší zemi již po pět let dává za úkol čelit diskriminaci homosexuálních či lesbických spoluobčanů, chce šířit osvětu v této záležitosti a možná i vytvářet atmosféru, která postupně vede od schválení tzv. registrovaného partnerství ke stejnopohlavním sňatkům postaveným na roveň manželství mezi mužem a ženou, k adopci dětí těmito „páry“ apod. Protože se letos některých projektů účastní i jedna z pražských farností a protože mezi věřícími jsou i takto sexuálně orientovaní spoluobčané, považuji za vhodné připomenout v prvé řadě učení katolické církve.
V Katechismu katolické církve se jasně hovoří o tom, že nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony s tím, že pro většinu z nich je to jistá zkouška. Tento stav si nezvolili, a proto mají být přijímáni „s úctou, soucitem a jemnocitem“. Je třeba se vůči nim vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby – pokud jsou křesťany – mají spojit své těžkosti plynoucí z tohoto stavu s obětí Pána na kříži. V katechismu se hovoří i o povolání těchto lidí k životu v čistotě, k tomu, aby byly podporovány skrze nezištné přátelství, modlitbu a svátostnou milost. Učení církve nijak nezastírá, že se jedná o cestu a postupné přibližování křesťanské dokonalosti.
Je ale třeba i vědět, že katechismus připomíná, že homosexuální jednání je vnitřně nezřízené a nemůže být schvalováno.

Halík,_duka
Řadu postojů organizátorů a účastníků tohoto tzv. „pochodu hrdosti“ tedy katolická církev ze zásady nemůže sdílet. Podle mého názoru není šťastné, když se tato problematika v církvi otevírá právě v souvislosti s tzv. „pochodem hrdosti“, protože převážná část účastníků nejsou věřící a není jejich záměrem řešit vztah k církvi. Nedomnívám se, že by v naší zemi byli lidé s touto sexuální orientací diskriminováni. Zdůrazňování jakési výjimečnosti a prosazování zájmů, které jsou v příkrém rozporu s učením katolické církve, nejsou na místě.
Dominik Duka, předseda České biskupské konference

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-predsedy-cbk-u-prilezitosti-prague-pride-2015

 

Halíkova farnosť podporí pražský „pride“. Kardinál Duka zasahuje len minimálne.
Tue, 2015-07-28 11:00 by JLiday Tags:Kultúra smrti CZ Cirkev Kultúra práva LGTB propaganda registrované partnerstvá revolúcia sexuálna orientácia sexuálne správanie
DÁTUM ZDROJA: 28. Jul 2015
ZDROJ: Duše a hvezdy

„A ta Prague Pride… Pride, to je pýcha. A pýcha je prvním z hříchů, hříchem Satanovým…“

P. Jordán Vinklárek OP

Na upadající českou část Katolické církve je v posledních dnech věru tristní pohled, vlastně ještě horší než obvykle. Je velmi smutné se na pozadí příprav dalšího ročníku Prague Pride dívat se na to, jak zvrhlý, nezodpovědný a antikatolický pohled mají (minimálně někteří) čeští dominikáni i další duchovní na morálku a povinnosti katolických médií a katolických pastýřů…

 

Prague Pride jsou každoroční dny neřesti. Adorující a propagující sodomii a další zvrácenosti, demonstrující za zvláštní práva pro sodomity a zničení nejen katolického, ale každého byť i jen na zdravém rozumu a přirozeném zákoně založeného pohledu na manželství a rodinu, prezentující před veřejností (minimálně ústně na akcích zařazených v programu, ale někdy i názorně přímo v ulicích před kolemjdoucími) celou řadu hluboce nemravného a úchylného chování, od voyerství a sado-maso až po pedofilii. Dokonce i velká část homosexuálů s ní nechce mít nic společného a stydí se za to, že něco takového zde vůbec probíhá. O ostatních slušných lidech nemluvě.

Letos se pořadatelé akce rozhodli pro velkou ofenzívu v katolickém prostředí, kterou pojali skutečně velkoryse, když se zřejmě rozhodli vydupat maximum ze všech svých příznivců, které v církevní správě a katolických médiích mají. Situace, kdy se Akademická farnost v Praze hodlá přímo podílet na programu Praue Pride 2015 a kdy čeští dominikáni P. Pio Olah OP a P. Romuald Rob OP vyprodukují spolu s „LGBT aktivistkou“ a redaktorkou „Katolického“ týdeníku v oficiálním katolickém médiu rozhovor, které nelze označit jinak než jako prosodomitskou propagandu, je pro českou část Církve obrovskou ostudou tím spíše, že příslušní představení zřejmě zcela rezignovali na jakoukoliv snahu této sodomizaci efektivně čelit.

Kardinál Duka OP, který se jako český primas, ordinář vedení Akademické farnosti, předseda ČBK i dominikán ocitl z našich biskupů v nejprekérnější situaci, sice vydal prohlášení, v němž se pokouší od těchto ostudných dějů alespoň trochu distancovat, nicméně od někoho, kdo má povinnost i prostředky jak k zamezení účasti podřízené farnosti na zjevně těžce hříšném podniku, tak k umravnění oficiální katolické tiskoviny, je to opravdu velmi slabý a těžce nedostatečný výkon, který musí zklamat každého katolíka, co svoji víru bere vážně. A o tom, že by se vedení českých dominikánů distancovalo od ostudných mediálních aktivit svých bratří, si asi rovněž můžeme nechat jen zdát.

Takže nezbývá než poděkovat Dr. Radomíru Malému, že (ač laik) správně reaguje a oponuje tam, kde biskupové a řádoví představení zarytě a zcela nevhodně mlčí, poděkovat řadovým katolíkům za protesty zaslané redakci KT (byť patrně jediným výsledkem jim bude předem prefabrikovaná a opakovaně kopírovaná odpověď) a vzpomenout na vystoupení otce Jordána na Pochodu pro rodinu 2012 (viz citát v úvodu), které nám dává vzpomenout, že jsou i lepší dominikáni mezi námi, za jejichž vyjádření k tomuto tématu by se sv. Dominik stydět nemusel.

Ignác Pospíšil

http://www.lifenews.sk/content/hal%C3%ADkova-farnos%C5%A5-podpor%C3%AD-pra%C5%BEsk%C3%BD-pride-kardin%C3%A1l-duka-zasahuje-len-minim%C3%A1lne

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.