Chod trnavského mestského úradu bude riadiť kňaz Bazala. Platí kódex Kanoníckeho práva (CIC) aj pre kňaza (exriaditeľ arcibiskupa R. Bezáka) Radoslava Bazalu?

Arcibiskupský úrad o pôsobení kňaza na Mestskom úrade v Trnave nemá informácie.
Chod trnavského mestského úradu bude riadiť kňaz Bazala

Kňaz Radoslav Bazala vyhral výberové konanie na vedúceho organizačného odboru Mestského úradu v Trnave, na miesto nastupuje od 1. augusta.

Podľa primátora Petra Bročku bol zo všetkých uchádzačov jednoznačne najlepší. Bazala pôsobí ako výpomocný duchovný vo Vrbovom pri Piešťanoch, do 1. júla bol farárom v Dechticiach.

O tom, čo ho priviedlo k zmene v profesionálnom živote, hovoriť nechcel.

,,Jednoducho som sa prihlásil do výberového konania a vyhral som,“ povedal pre agentúru SITA po jednej zo svätých omší vo Vrbovom.

Naznačil však, že ako kňaz by rád pôsobil aj naďalej ,,Všetky povinnosti výpomocného duchovného si plním a naďalej budem plniť. Všetko ostatné je na pánovi arcibiskupovi.“

Arcibiskupský úrad v Trnave podľa jeho hovorcu Dušana Kolenčíka o tom, že by mal ísť Bazala pracovať na mestský úrad, nič nevie.

,,Potvrdzujeme, že menovaný kňaz je zamestnancom Arcibiskupského úradu v Trnave, miesto výkonu jeho práce a činnosti sa viaže k farnosti Vrbové,“ uviedol Kolenčík.

Pavol Tomašovič z kancelárie primátora Trnavy potvrdil, že pracovnú zmluvu 42-ročný nový vedúci organizačného odboru podpísal.

Bazala bude ako vedúci organizačného odboru zodpovedať za vnútorný chod mestského úradu, za organizovanie volieb, do jeho pôsobnosti budú patriť kancelária prvého kontaktu, matrika, ohlasovňa pobytu a ďalšie útvary.

V minulosti pôsobil aj ako riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave a za pôsobenia arcibiskupa Róberta Bezáka v Trnave bol aj v dozornej rade cirkevnej obchodnej spoločnosti Ninett.

Miesto vedúceho organizačného odboru a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave sa uvoľnilo v januári, keď odišiel Michal Dzurjanin.

Pracovný pomer skončil po tom, ako sa primátor Peter Bročka obrátil na prokuratúru s informáciami o možnej manipulácii s volebnou dokumentáciou po minuloročných komunálnych voľbách.

Prípadom sa zaoberala polícia, porušenie zákona však nezistila a trestné stíhanie zastavila.

http://www.trnavskyhlas.sk/c/16637-chod-trnavskeho-mestskeho-uradu-bude-riadit-knaz-bazala.htm

Platí kódex Kanoníckeho práva (CIC) aj pre kňaza (exriaditeľ arcibiskupa R. Bezáka) Radoslava Bazala?

Katolícki kňazi a cirkevní hodnostári podľa Martina Kramaru z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) nemôžu prijímať verejné alebo štátne funkcie. Ako povedal, politickú funkciu môže kňaz alebo cirkevný predstaviteľ prijať len s výslovným súhlasom nadriadeného. Ak by sa duchovný rozhodol prijať politickú funkciu bez súhlasu predstaveného, bol by suspendovaný z kňazskej služby.

Zároveň upozornil, že na základe kánona 285 Kódexu kánonického práva, ktorý pre Katolícku cirkev promulgoval pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1983, sa klerikom “zakazuje prevziať verejné úrady, s ktorými je spojená účasť na vykonávaní občianskej moci”, čím sa podľa neho myslí zákonodarná, súdna alebo výkonná moc v štáte. Podľa kánona 287 katolícki klerici navyše bez zvláštneho dovolenia svojho biskupa nemajú mať ani aktívnu účasť na práci v politických stranách.
„Z týchto nariadení sú spomedzi klerikov v Katolíckej cirkvi vyňatí len trvalí diakoni, ktorí úrad spojený s vykonávaním občianskej moci zastávať môžu,“ dodal Kramara.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.