Arcibiskup: Osud Poľska visí na katolíckej viere. + Varovanie pred terorom – samopaly v Taizé

Dnes musia kresťania brániť nielen vieru, ale aj zdravý rozum

Varšava, 15.8.2015 (KAP/KNA) 018 179 – Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie poľská katolícka cirkev zdôraznila význam katolíckej viery pre osud krajiny. Všetky pokusy oddeliť cirkev od národa sú „nemiestne a umelé“, ako povedal arcibiskup z Čenstochovej, Václav Depo, na pútnickej svätej omši.

Maria nanebovzata
Nanebovzatie Panny Márie je vyvrcholením tradičných pútí z celého Poľska v auguste k „Čiernej Madone“ v paulínskom kláštore v Čenstochovej. Tento rok sem priputovalo podľa údajov kláštora viac ako 70 000 ľudí pešo na svätý vrch Jasna Gora. Miesto je vyhlásené za národnú svätyňu.
„Nás neohrozuje nijaký náboženský štát,“ povedal biskup, „ale to, keď sa niektorí tvária, akoby lož bola pravdou a hriech užitočný“. „Dnes musia kresťania brániť nielen vieru, ale aj zdravý rozum.“
Na svätej omši, ktorú slávil apoštolský nuncius, arcibiskup Celestino Migliore, na kláštornej hore sa zúčastnilo asi 50 000 ľudí.
Arcibiskup Depo v homílii nahrával na prudký spor medzi liberálno-konzervatívnou vládou a cirkvou o zákone na úpravu umelého oplodnenia, no priamo túto tému neoslovil. Kriticky však zdôraznil že nenarodené deti sa podľa tohto zákona „nesmú vraždiť“.
Predseda Bioetickej komisie BKP, arcibiskup Henryk Hoser z Varšavy, našiel pri jednej svätej omši až drastické slová: „To je najhorší zákon v histórii poľského parlamentarizmu.“ Kritizoval, že vládni politici predhadzujú cirkvi neprípustné miešanie sa do zákonodarstva. -zg-

V Bad Ischli si pripomenú cisára Františka Jozefa

Linz, 15.8.2015 (kath.net/KAP) 018 178 – Vyše 98 rokov uplynulo od smrti cisára Františka Jozefa I. V utorok si preto v rámci „Cisárskych dní“ v známych a obľúbených kúpeľoch cisára Bad Ischl pripomenú aj úlohu tohto monarchu ako „Kráľa Jeruzalema“ a zakladateľa tamojšej Rakúskej ubytovne pútnikov. Svätú omšu na pamiatku cisára vo farskom kostole v Bad Ischli v deň jeho narodenín (18. augusta) o 10. hodine preto bude sláviť jeruzalemský latinský patriarcha Fouad Twal. Koncelebrantom bude rektor cirkevného Inštitútu a kňazského kolégia Santa Maria dell’Anima v Ríme, Franz Xaver Brandmayr. Rakúska ubytovňa bola založená v r. 1863. František Jozef ju navštívil v r. 1869 na svojej ceste do Svätej zeme a o niekoľko rokov neskôr aj korunný princ Rudolf.
Na „cisárskej omši“ v slávnostne vyzdobenom farskom kostole sa zúčastnia početní príslušníci rodiny Habsburgovcov. Účasť prisľúbili aj členovia šľachty a oddiely tradičných regimentov z bývalých krajín habsburskej monarchie v nádherných historických uniformách a viaceré občianske gardy. Na záver zaspievajú cisársku hymnu.
V kúpeľoch Bad Ischl sa František Jozef oficiálne zasnúbil s Alžbetou – „Sisi“ – 19. augusta 1853 – deň po jeho 23. narodeninách a tri dni po tom, čo sa spoznali. V cisárskej vile strávil najslávnejší letný hosť kúpeľov až 80 letných pobytov. -zg-

Varovanie pred terorom – samopaly v Taizé

Taizé, 15.8.2015 (kath.net/KNA) 018 177 – V rámci všeobecného varovania pred terorizmom vo Francúzsku obchádzajú bezpečnostné sily so samopalmi komunitu vo francúzskom mestečku Taizé a strážia tak ekumenické spoločenstvo bratov. Opatrenie slúži bezpečnosti a má ľudí upokojiť, ako sa uvádza vo vyhlásení spoločenstva. Predstavený komunity brat Alois sa usiluje, aby prítomnosť vojakov bola čo najnenápadnejšia. Predovšetkým pri bohoslužbách sa zdržujú mimo kostola.
Veľkým modlitbovým slávením pod holým nebom sa v nedeľu skončil «Týždeň solidarity», ktorým si bratia v Taizé pripomínali tri dôležité dni v ich histórii. Pred 10 rokmi, 16. augusta 2005, zomrel ich zakladateľ brat Roger ubodaný na smrť duševne chorou ženou.
Ministerstvo vnútra a Biskupská konferencia Francúzska vyzvali katolíkov a návštevníkov kostolov vo Francúzsku, aby v letných mesiacoch boli obozretní voči možným teroristickým útokom. V spoločnom dokumente sa uvádza, že si treba všímať osamelo položené tašky. Okrem toho treba sledovať správanie a odev neprimeraný príležitosti a miestu a zapamätať si nápadné veci. Varovanie sa vyslovilo po dvoch zabránených útokoch na dva katolícke kostoly v parížskom predmestí Villejuif v apríli. Vtedy biskupská konferencia varovala pred upadnutím do „pasce“ teroristov vyvolávaním paniky a prehnanými mediálnym reakciami. Vyhlásila, že kostoly musia „zostať miestami otvorenými pre ľudí“. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.