Video: Občania SR nemajú z čoho žiť a vláda SR mrhá peniaze na demoralizáciu spoločnosti. Kotleba vie, ako to riešiť. + Svet je tehotný katastrofami, vzrastá nervozita a násilie

Milí priatelia a známi!
Nedá mi to, aby som Vám nepreposlal, čo odznelo na tlačovej konferencii župana BBSK, Ing. Mgr. Mariána Kotlebu, ohľadom široko medializovanej tzv. kauzy okolo divadla moderného tanca; ktoré mal p. Kotleba vraj zrušiť tým, že nepodpísal chválenú dotáciu z Ministerstva kultúry SR pre inkriminované Divadlo tanca. Nuž, aká je pravda okolo spomínanej kauzy, tak si to teraz pozrite na tomto vlákne, ktorého čas trvania je niečo vyše 6 minút. Jedno ma však mrzí a sám sa pýtam: Ako môže jeden novinár alebo novinári ako i televízni redaktori, takto vedome a cielene klamať obyvateľov Slovenska; a takto nás doslova “krmiť klamstvami a cigánstvami”?!

To si takto dnešní mocipáni predstavujú politickú súťaž medzi politickými stranami, že doslova navádzajú svojich “pisalkov” – jedných alebo jedného -, aby ho takto špinili, očierňovali a robili z neho nacistu a extrémistu; len aby sme sa ho zbavili a v očiach verejnosti urobili z neho odľuda a nebezpečného človeka? Verím, že táto špinavá kampaň proti jednému predsedovi VÚC v BBSK, riadne zvolenému v slobodných voľbách, Ing. Mgr. Mariánovi Kotlebovi, otvorí mnohým oči na Slovensku, ktorí ich ešte stále majú zatvorené alebo privreté, aby pochopili, kto sa nás tu usiluje neustále vodiť obutých cez vodu a druhému nedať ani najmenšiu šancu verejne a naživo, sa vyjadriť v našich, moci poplatných verejno-právnych médií ako sú RTVS; a v ničom nezaostávajúcich ani médií súkromných alebo komerčných? Ak s tým súhlasíte, tak to prepošlite aj Vy svojim známym a priateľom, aby vedeli všetci, kto a komu, sa tu usiluje “namontovať psiu hlavu”! Nech by to bol čert a diabol, tak takto by sa v demokratickej spoločnosti nemal znížiť ani jeden solídny novinár, či redaktor. Snáď za lži a klamstva napísané alebo povedané, si takto nezvyšujú svoju apanáž?! Pekný nedeľný večer. N.s.! Ignác

Ministerstvo finančne podporí centrá pomoci pre LGBTI komunitu
Ministerstvo zahraničných vecí podporí sumou 20-tisíc eur prevádzku Q-centra v Bratislave ako aj pilotnú fázu vzniku Q-centra v Košiciach.

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí podporí sumou 20-tisíc eur prevádzku Q-centra v Bratislave ako aj pilotnú fázu vzniku Q-centra v Košiciach, v oboch prípadoch ide o centrá pomoci pre LGBTI komunitu na Slovensku.

Ide o projekt organizácie Queer Leaders Forum schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2015 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.

Zlepšovanie kvality života
Zmluvu zverejnili v centrálnom registri zmlúv, obe strany ju uzavreli 9. augusta, platná je do 31. decembra. Rozpočet na projekt vyčíslila organizácia na 23 360 eur, z rezortu diplomacie dostane 20-tisíc eur, zvyšok bude financovať zo svojich zdrojov.

Q-centrum ponúka bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo pre LGBTI komunitu, ako aj pre ľudí, ktorí sa hľadajú, ich príbuzných či blízkych.

Od novembra 2011 sa podľa autora projektu pracovisku podarilo poslúžiť vo viac ako 500 individuálnych, párových, skupinových či iných prípadoch či už formou osobného poradenstva, e-mailového alebo telefonického kontaktu, účasťou v podporných skupinách alebo inou odbornou konzultáciou.

Hlavným cieľom projektu je zlepšovanie a zvyšovanie kvality života LGBTI ľudí a ich blízkych prostredníctvom poskytovania informovaných, špecifických a bezplatných typov poradenských služieb (psychologických, právnych, sociálnych) a vzdelávania.

„Od začiatku pôsobenia Q-centra sa zaoberáme dlhodobým cieľom jeho fungovania, a teda spoločnosťou, v ktorej Q-centrum nebude jediné takéto pracovisko a krajinou, kde odbornosť a afirmatívnosť poskytovaných služieb, poradenstva, podpory a potreby bezpečného priestoru bude môcť LGBTI komunita nájsť aj mimo Q-centra,“ píše sa v prílohe k zmluve.

V tomto roku chce Queer Leaders Forum svoj dlhodobý cieľ posunúť do Košického kraja a spustiť v ňom pomocou niekoľkých aktivít pilotnú fázu budovania rovnakého poradensko-komunitného centra, keďže klientom z východného Slovenska vie z Bratislavy pomôcť len prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie.

Bezplatné poradenstvo
Cieľovou skupinou projektu sú zraniteľné skupiny diskriminované z hľadiska pohlavia, rodu, ale aj štátne a verejné inštitúcie, mimovládne organizácie, no tiež profesijní pracovníci s mládežou, pracovníci pomáhajúcich profesií či psychológovia.

Miestom realizácie sú mestá Bratislava, Košice a Trenčín. Výber miesta sa podľa autorov projektu logicky viaže na už existujúce Q-centrum, ktoré sídli na Karpatskej ulici v Bratislave.

Vzdelávacie workshopy prinesie Queer Leaders Forum do Trenčianskeho kraja, aktivity smerujúce k vytvoreniu Q-centra na východnom Slovensku sústredí v Bratislave a v Košiciach.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú LGBTI ľudia, ktorých spoločenské postavenie je na Slovensku stále zaťažené homofóbiou, diskrimináciou a absenciou niektorých právnych možností.

Projekt komunitno-poradenského centra pôsobí na oblasť zvyšovania kvality života týchto ľudí cez priamy kontakt s nimi.

Ide o poskytovanie bezplatného právneho, sociálneho a psychologického poradenstva, podporné skupiny, sprístupňovanie informácii a vzdelávanie prostredníctvom workshopov a neustále rozširovanej LGBTI knižnice, konzultácie k akademickým prácam, online poradňu či možnosť stretávať iné komunitné skupiny.

http://www.sme.sk/c/7966308/ministerstvo-financne-podpori-centra-pomoci-pre-lgbti-komunitu.html

Svet je tehotný katastrofami, vzrastá nervozita a násilie
Sú dokonca veľké oblasti a žiaľ hlavne kresťanské, kde to už ľudia vzdali natoľko, že sa už ani netúžia namáhať, plniť nejaké programy, vyznávať rôzne ideály a dokonca rezignujú na túžbu mať deti a veriť v budúcnosť svoju a budúcnosť svojich spoločenstiev a národov.
Pozrite, milí moji, Alah je veľký a Ježiš je dokonalý a milosrdný, ale my ľudia sme nedokonalí, hriešni a zlí. Kritizujem vo svojich úvahách nielen islam, ale aj kresťanstvo a pri všetkej snahe o ortodoxiu som presvedčený, že bez sebakritiky, po starom a náboženskom, bez pokory, to nejde a nefunguje a ani nemôže. To platí pre veriacich takých aj onakých, ba aj pre neveriacich a rezignovaných.
Veľa sa teraz hovorí o milosrdenstve, ale akoby sme si neuvedomovali, že prehnaná láskavosť, podkladanie sa a nekritický rešpekt voči určitým javom, programom a skupinám, je vlastne veľká a niekedy aj samovražedná krutosť voči nám ostatným. Voči všetkým tým, ktorí to ešte nevzdali, predpokladajú, že Boh je Bohom poriadku a rozumu a preto hľadajú nejaký reálny, vyhovujúci a nenapadnuteľný program a koncepciu pre budúcnosť. Možno sme naivní a čakajú nás veľké omyly, ale asi vždy je to lepšia cesta, ako dobrovoľné zahrabanie sa.
Áno, ľudia sú zúfalí a kresťanské kostoly sa vyprázdňujú a menia sa na mešity. Neobviňujme rezignovaných a znechutených, ale pozrime sa do tých svojich, stále krátkozrakejších očí. Ako sa píše v našom Písme, keby sme nevideli, nemali by sme hriech, ale my tvrdíme, že vidíme a hľadáme programy a východiská, pričom v skutočnosti ich nevidíme, ba ani nehľadáme.
Dokonca sa staviame k problémom spôsobom, že samé sa to urobí a samé sa to stane. To je asi v podstate ateizmu, že všetko sa samé urobilo a samé sa to stalo a naďalej to bude takto pokračovať a ináč ani nemôže.
Proroci píšu, že máme posilňovať podlomené kolená a potešovať svoj ľud, ale my sa radšej tešíme sami zo seba a potešujeme tých, ktorí na rozdiel od nás, majú ešte nejaké ciele a plány, hoci aj škodlivé, nereálne a kruté. Voči nám ostatným, dokonalejším a milosrdnejším, ale asi aj naivnejším a hlúpejším.
Asi sa situácia stáva naozaj vážnou, asi naozaj zatvrdzujeme svoje srdcia a stávame sa kameňmi. Dúfajme však, že Boh aj z týchto kameňov dokáže urobiť svojich synov, nasledovníkov a nielen technických programátorov, ale aj ľudí snažiacich sa o pevné, disciplinované a jedine takýmto spôsobom reálne a realizovateľné životné programy, plány a ciele.
My ľudia a momentálne zvlášť tí poznačení kresťanstvom, máme tendenciu presadzovať svoje plány a svoje predstavy raja na Zemi, ale nezabúdajme, že svet riadi aj Boh a ak to nezoberieme do úvahy, naše milosrdenstvo sa stane nemilosrdným, nereálnym a samovražedným nielen pre nás, ale aj pre celý svet.

MARANATHA!  PRÍĎ PANE JEŽIŠU!

Vlado Gregor

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.