Prognózy OSN sú pre Slovensko veľmi nepriaznivé: Už len pár storočí a postupne vymrieme? + Pozrite sa, ako vyzerá priemerný nezamestnaný Slovák

BRATISLAVA – The 2015 Revision of World Population Prospects predstavuje už 24. kolo oficiálnych odhadov OSN z hľadiska demografického vývoja v jednotlivých krajinách sveta. Poukazuje na pomer mužov a žien, vekové zloženie obyvateľstva a odhaľuje prognózy populačného rastu. V tomto prípade teba priznať, že Slovensko vykazuje nepriaznivé čísla. Ak ide o znižovanie počtu obyvateľov v budúcnosti, umiestnili sme sa na popredných priečkach.

Veľké porovnanie Slovákov s celým svetom: Pozrite sa, v čom vynikáme a v čom sme prepadli

Podľa výsledkov najnovšej revízie je na svete vyše 7 miliárd ľudí, z toho 3,707 miliardy mužov a 3,646 miliardy žien, z čoho vyplýva, že na 100 žien pripadá 102 mužov. Čo sa týka Slovenska hovoríme o celkovom počte obyvateľov (zaokrúhlenom na tisíce) 5 426 000, z toho je 2 630 000 mužov a 2 796 000 žien, teda na 100 žien pripadá 94 mužov.

Zaujímavejším údajom sa však môže javiť populačný odhad do budúcich rokov. Celosvetovo bude počet ľudí na planéte rásť. V roku 2030 dosiahneme 8,5 miliardy, v roku 2050 to už bude 9,7 miliardy a v roku 2100 až 11,2 miliardy. Slovensko má však v tomto ohľade klesajúcu tendenciu. V roku 2030 nás bude 5 353 000, v roku 2050 len 4 892 000 a v roku 2100 iba 3 732 000. Ak by to takto išlo o ďalej, o ďalšie dve storočia z nás zostane len hŕstka.

Vďaka tomuto odhadu sme si „zabezpečili“ 20. miesto v tabuľke krajín, ktorých znižovanie počtu obyvateľov medzi rokmi 2015 a 2050 bude najmarkantnejšie. Na prvej priečke v tejto nepriaznivej prognóze skončilo Bulharsko, za ním Rumunsko a po ňom Ukrajina.

slovensko-populacia-odhad-klesanie

Populačná revízia sa zamerala aj na vekové zloženie obyvateľstva a jeho ďalší vývoj. Čísla, ktoré OSN odhaduje môžu byť pre nás v istom zmysle dobrou aj zlou správou. Ľudia sa síce budú dožívať vyššieho veku, až vyše 12 percent prekročí úctyhodnú osemdesiatku, avšak percentuálny podiel obyvateľov v produktívnom veku (od 15 do 59 rokov) má klesajúcu tendenciu, čo so sebou opäť prináša otázku dôchodkového zaťaženia.

populacia-odhad-Slovensko-vekove-zlozenie
S tým súvisí aj zvyšovanie priemerného veku populácie, ktorý dnes na Slovensku dosahuje 39,1 roka. No na začiatku 22. storočia to už bude 48,2 roka. Pre zaujímavosť, celosvetový priemer dnes dosahuje 29,6 roka a na začiatku 22. storočia to bude 41,7 roka.

slovensko-populacia-priemerny-vek
http://www.topky.sk/cl/10/1493613/Prognozy-OSN-su-pre-Slovensko-velmi-nepriaznive–Uz-len-par-storoci-a-postupne-vymrieme-

Pozrite sa, ako vyzerá priemerný nezamestnaný Slovák

Poštová banka vo svojej najnovšej analýze uviedla, že osem z desiatich nezamestnaných už kedysi bolo zaradených do pracovného procesu.

BRATISLAVA. Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 12,4 %. Bez práce tak bolo 339-tisíc Slovákov.

Poštová banka vo svojej najnovšej analýze uviedla, že osem z 10 nezamestnaných už kedysi bolo zaradených do pracovného procesu. Muži predstavovali 52 % nezamestnaných a zvyšných 48 % tvorili ženy.

Dôvodov je niekoľko
Ako upozornila analytička Poštovej banky Dominika Ondrová, Slovensko stále bojuje s vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných a práve ľudia bez práce dlhšie ako jeden rok sa na celkovej nezamestnanosti podieľali takmer 61 %. Dôvodov vidí niekoľko.

„Jednou z hlavných príčin je nízka alebo nevhodná kvalifikácia týchto ľudí, ktorá im bráni v uplatnení sa na pracovnom trhu. Ďalším faktorom je skutočnosť, že dlhodobo nezamestnaných nájdeme predovšetkým v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti, kde je celkovo problém nájsť si prácu. Čím dlhšie je totiž človek bez práce, tým ťažšie je pre neho zamestnať sa,“ vysvetlila analytička.

Z pohľadu krátkodobej nezamestnanosti mali najväčšie zastúpenie (11,7 %) ľudia, ktorí boli bez práce len do jedného mesiaca.

Až 80 % nezamestnaných už bolo aspoň raz zamestnaných. Najviac ľudí bez práce, ktorí už pracovnú skúsenosť majú, patrí do vekovej kategórie od 30 do 54 rokov.

Ide o 186.000 takto nezamestnaných, čo predstavuje 69 % z ich celkového počtu. Druhou najpočetnejšou skupinou sú mladí vo veku 15 až 29 rokov so zhruba 16-% podielom. Takmer rovnaký podiel ale dosahujú aj 55- a viacroční.

Analýza ukázala, že z 10 nezamestnaných, ktorí už niekedy boli zamestnaní, je zhruba len jeden vysokoškolsky vzdelaný.

„Takmer dve pätiny Slovákov, ktorí sú bez práce, pochádzajú z lavíc stredných odborných alebo učňovských škôl, ktorí ukončili štúdium bez maturity. V tesnom závese sú aj absolventi s úplným stredným vzdelaním, ktorých počet sa pomaly blíži k hranici 100.000,“ priblížila Ondrová.

Vedie súkromný sektor
Až 6 z 10 nezamestnaných pôsobilo v poslednom zamestnaní v súkromnom sektore. Štvrtina naposledy pracovala v priemyselnej výrobe.

Nasledoval veľkoobchod a maloobchod, odkiaľ pochádza 12,4 % nezamestnaných, a to dvakrát viac žien ako mužov. Prvú trojku uzatvára stavebníctvo, kde naposledy pracovalo viac ako 28.000 nezamestnaných, v drvivej väčšine mužov.

Dôvodov pre ukončenie posledného zamestnania bolo podľa analytičky viacero. „Až takmer tretina nezamestnaných, ktorá už niekedy pracovala, sa ocitla bez práce nedobrovoľne, pre nadbytočnosť. Necelá štvrtina sa stala nezamestnanou kvôli ukončeniu dočasného zamestnania,“ opísala.

Z osobných a rodinných dôvodov ukončilo posledné zamestnanie 14 % nezamestnaných.

Zo všetkých 339.000 nezamestnaných si 333.200 prácu hľadalo. Až zhruba 85 % nezamestnaných so záujmom pracovať si ju zháňalo prostredníctvom príbuzných a známych. Tento spôsob bol najčastejšie sprevádzaný sledovaním inzerátov. Približne 263.000 nezamestnaných sa spoliehalo aj na úrady práce.

http://ekonomika.sme.sk/c/7972601/pozrite-sa-ako-vyzera-priemerny-nezamestnany-slovak.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.