Latinský patriarcha: „Islamisti sú sami nielen páchateľmi, ale aj obeťami: obeťami falošného či zlého ducha, otca lži a nenávisti».

Čítajte: Knižky oboznamujú 3-ročné deti s homosexualitou
„Má sa prelomiť tabu, lebo v Taliansku morálku stále ešte do veľkej miery určuje Katolícka cirkev!“

Latinský patriarcha pranieruje teror IŠ. „Islamisti sú sami nielen páchateľmi, ale aj obeťami: obeťami falošného či zlého ducha, otca lži a nenávisti».

Cip obsahuje cislo satana

Bad Ischl, 20.8.2015 (kath.net/KNA) 018 194 – V Sýrii otriasanej krvavou občianskou vojnou vládne podľa slov latinského patriarchu Jeruzalema, Fouada Twala (foto), «arabská zima v jej najhroznejšej forme». Teroristická skupina «Islamský štát» (IŠ) kontroluje oblasti Sýrie a Iraku, ktoré trpia islamským fundamentalizmom, ktorý sa vyvinul na vražedné monstrum, ako povedala hlava latinských katolíkov vo Svätej zemi v stredu členom «Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme». Twal mal príhovor pri príležitosti návštevy cisárskych slávností Františka Jozefa I. v kúpeľnom meste Bad Ischl o situácii na Blízkom Východe.
„Radikálny islam ukazuje svoju pravú temnú tvár. Tu pôsobí satan so svojím dielom. Pred nepredstaviteľnými zločinmi, ktoré sa páchajú proti ľudstvu v mene boha, sa môžu nemoslimovia a zvlášť kresťania zachrániť iba útekom. Útek kresťanov z ich tisíce rokov obývanej stálej vlasti je najtemnejším následkom ‘arabskej jari’ v Iraku a Sýrii,» povedal tento Jordánčan a varoval pred pretrvávajúcim exodom prenasledovaných a pred preťažením susedných krajín pre nútené prijímanie utečencov.
Twal pripomenul pôvodne pozitívne motívy «arabskej jari», ktoré nabrali úplne iný smer. «Arabskej jari» sa od konca r. 2010 za niekoľko mesiacov podarilo so Zine el-Abidine Ben Alim, Husnim Mubarakom a Muammarom al-Gaddafím priviesť k pádu troch najautoritatívnejších diktátorov arabského sveta a v Tunise uviesť v arabskom svete jedinečnú ústavu, ktorá zaviedla rovnoprávnosť muža a ženy, ako aj slobodu viery a svedomia. Z toho vychádzajúca nádej však dostala vzplanutím teroru IŠ ťažkú ranu.
«Islamisti sú sami nielen páchateľmi, ale aj obeťami: obeťami falošného, či zlého ducha, otca lži a nenávisti. Pravé náboženstvo nemôže byť nikdy dôvodom vojny, ale len súčasťou riešenia konfliktu. Moslimské násilie je rakovinovým nádorom v tele islamu, ktorý musia moslimovia sami vyrezať», povedal patriarcha Twal.
Ako „pretrvávajúcu otvorenú ranu arabského povedomia“ označil jeruzalemský patriarcha izraelsko-palestínsky konflikt, ktorý je hlavným zdrojom islamskej radikalizácie. Kresťania vo Svätej zemi nemôžu už vzhľadom na stále ťažšie dopadajúcu dlhoročnú okupáciu viesť normálny život a pomýšľajú stále viac na vysťahovanie. Ignoranciu Západu voči situácii vo Svätej zemi označil Twal ako sklamanie a frustráciu a žiadal «úplnú politickú zmenu zmýšľania».
Patriarcha kritizoval aj západnú podporu rebelov proti sýrskemu prezidentovi Bašarovi al-Assadovi, ktorá sa stala útočiskom extrémistov. Twal vyzval Západ, aby «disidentov v Sýrii nepodporoval a najmä, aby im už nedodával nijaké zbrane». Prejavil aj starosť pre demonštrácie v Nemecku proti prisťahovalectvu. Požadované odmietanie vojnových utečencov nazval «zločinom proti ľudskosti». -zg-

 

Knižky oboznamujú 3-ročné deti s homosexualitou

„Má sa prelomiť tabu, lebo v Taliansku morálku stále ešte do veľkej miery určuje Katolícka cirkev!“

Benátky, 20.8.2015 (kath.net/idea) 018 195 – V Taliansku vypukol spor o obrázkových knižkách, ktoré majú malé deti oboznámiť s homosexuálnymi formami života. Nový konzervatívny starosta Benátok, Luigi Brugnaro (53), vyradil dve zo 49 kníh z materských škôlok a tým vyvolal rozruch doma i v zahraničí. Zaútočil na neho napríklad aj homosexuálny anglický spevák Elton John, ktorý má dom v meste lagún. Brugnaro vraj „politizuje detské knižky namiesto toho, aby sa zasadzoval za svet tolerancie a lásky“.
Starosta Benátok a bývalý obchodník zareagoval: „Ja nemám problém s homosexuálmi, ale som slobodný človek s vlastným názorom a nebojím sa urážok.“

Autorka chce prelomiť tabu
Dva mesiace úradujúci starosta podľa novín New York Times odmieta knižku „Jean A Deux Mamans“ (Jean má dve mamy) francúzskej ilustrátorky Ophelie Texierovej aj knižku „Piccolo Uovo“ (Malé vajíčko), ktorú vydala Talianka Francesca Pardiová. V nej prežíva nevyliahnuté kuriatko rôzne formy rodiny. Podľa názoru Pardiovej „sa tak má prelomiť tabu, lebo v Taliansku morálku stále ešte do veľkej miery určuje Katolícka cirkev“.

„Kde je ten druhý ocko?“
Zoznam kníh pre 28 materských škôlok Benátok schválila predošlá mestská rada. Nový starosta Brugnaro obviňuje svojich predchodcov z „kultúrnej arogancie“. Hovorí, že také knižky vyvolávajú zmätenie medzi malými detičkami. Treba prenechať rodinám, ako budú vychovávať svoje deti a poučovať ich o formách rodiny a života. A zdôrazňuje: „Sám by som nechcel zažiť, aby moja trojročná dcérka prišla domov zo škôlky a pýtala sa: „Kde je ten druhý ocko?“ -zg-

 

Rakúsko: Pastorácia migrantov v Traiskirchene

Viedeň, 20.8.2015 (KAP) 018 193 – Viedenská pastoračná asistentka pre migrantov Karin Swienteková pre noviny Viedenskej arcidiecézy „Der Sonntag“ (z 23. augusta) zdôraznila medzináboženský a pohostinný rozmer svojej práce v utečeneckom tábore Traiskirchen. „Chceme sa rozprávať so všetkými, aj s inovercami,“ ako povedala. Dvakrát do týždňa pôsobí v pastorácii v „Centre starostlivosti Východ“ a v centre prvého príjmu. Priestory pastorácie migrantov Viedenskej arcidiecézy v Traiskirchene, kde Swienteková šesť rokov pôsobí, slúžia na „prežívanie pohostinnosti“, ako sa vyjadrila.
Swienteková s kolegami upozorňujú na ponuku pastorácie tak, že vychádzajú do tábora a ľudí priamo pozývajú.
„Sú tu ľudia, ktorí majú ako jedinú batožinu plastovú tašku, alebo sú telesne zranení,“ opisuje pastoračná asistentka situáciu utečencov. „Ponuku prijímajú samozrejme predovšetkým kresťanskí migranti. Väčšina, ktorí k duchovným prichádzajú, pochádza z Nigérie, Arménska a Sýrie.“ V centre pastorácie je pohostinnosť: „K nám môže prísť každý,“ hovorí Swienteková: „Ide tu o to, aby sa stavali mosty.“ Počas svojich návštev sa duchovní pastieri pokúšajú s migrantmi hovoriť. Spoločne s charitou, diakoniou a spolkom „Hnutie blížny“ sa usilujú aj konkrétne pomáhať, kde je to možné.
Dôležitou súčasťou ponuky pastorácie sú aj bohoslužby v utorok a piatok. Štyria katolícki kňazi slávia svätú omšu, alebo bohoslužbu slova.
Swienteková zdôraznila zvlášť dôležitosť trpezlivosti v prístupe k utečencom: „Mnohí prichádzajú priamo zo situácie vojny a bojov. Tu je potrebná trpezlivosť, kým zistia, že ich chceme pozvať, že u nás je to inak.“ Priestory, ktoré majú duchovní pastieri k dispozícii, ako je medzináboženská modlitebňa, majú byť „priestormi pokoja“, ako hovorí Swienteková.
„Ide o umožnenie novej orientácie. Často majú za sebou strašné zážitky a trpia tým, že nevedia, čo sa stalo s ich príbuznými. Teraz je čas, aby našli pokoj a chceme im ponúknuť miesto, kde je to aspoň trocha možné,“ opisuje situáciu pomocníčka duchovných. -zg-

 

Ten 6-ročný chlapec o fascinácii kresťanstva niečo vie!

Malý Phil si postavil kostolík na strome a už dva roky
hovorí, že sa chce stať farárom

Lauter, 20.8. 2015 (kath.net) 018 196 – „Máriin kostol“, tak nazýva 6-ročný chlapec Phil Bußler z nemeckého Lauteru (Sasko) svoj nezvyčajný domček na strome. „Pestro pomaľované okienko prepúšťa tlmené „kostolné svetlo, regály sú plné sviečok, krížov, sošiek Panny Márie a anjelov, sčasti vyrezané starým ockom.“ Píše o tom saský denník „Freie Presse“. Je tam v koži viazaná Biblia, ba dokonca aj spovednica a pre bezpečnosť hasičský prístroj. Odborne podáva chlapec svoje vedomosti o troch zvonoch na strope svojho „kostola na strome“:
„Ten veľký, Gloriosa, zvoní každý večer o 18. hod. Stredný zvoní na sviatky a najmenší iba, keď niekto zomrel.“ A keď Phil „s veľkým citom“ rozozvučí svoj malý elektronický organ, očividne ovanie aj prítomnú žurnalistku závan atmosféry kostola.
Phil Bußler už dva roky hovorí, že sa chce stať farárom.
„Sami si nedokážeme vysvetliť, odkiaľ to má,“ konštatujú jeho rodičia. „Pretože v rodine nikto nie je členom cirkvi.“ Začalo sa to všetko očividne Philovým záujmom o zvony, ktorý sa vzbudil, keď raz odprevádzal svojho otca z cintorína. „Môj syn vie už dosť veľa o kostole, o jeho zariadení a o cirkevnom roku,“ hovorí otec a dodáva: „Keby už vedel čítať, myslím, že by ovládal Bibliu naspamäť.“
No chlapec pôjde do školy až v r. 2016. Tradičné témy ako futbal, či autá jeho syna sotva nadchnú, želá si stále iba zvony, či ďalšie veci na svoj malý oltár. Chlapec sa tiež veľmi stará o to, aby cez každú dovolenku boli pevne na programe aj prehliadky chrámov. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.