Vojnové zločiny Islamského štátu na pokračovanie: Ďalšia pamiatka v Palmýre je zničená. Tentoraz Baalov chrám. + Ex-hlava aparátu ministra zahraničných vecí USA: Krajinu riadi 400 oligarchov

Počas víkendu zničila teroristická organizácia Islamský štát (IS) ďalší z veľkolepých chrámov v starobylej Palmýre, nazývanej aj “Benátky na piesku”

JB 20 Palmýra - Na kombo snímke v¾avo poh¾ad na starobylé rímske mesto Palmýra, severovýchodne od Damasku 17. mája 2015 a vpravo, ktorú rozšírili militanti IS na sociálnych sieach, je výbuch starovekého chrámu boha Baalšamína z èias Rímskej ríše v sýrskom meste Palmýra 25. augusta 2015. Militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v utorok 25. augusta 2015 zverejnili fotografie, ktoré pod¾a ich tvrdení zachytávajú nièenie starovekého chrámu boha Baalšamína z èias Rímskej ríše v sýrskom meste Palmýra. Znièenie vzácnej pamiatky oznaèilo už v pondelok UNESCO, agentúra OSN na ochranu kultúrneho dedièstva, za vojnový zloèin. Pä fotografií rozšírili na sociálnych médiách. Zaznamenávajú, ako militanti nesú dovnútra chrámu výbušniny, rozmiestòujú ich okolo jeho múrov, samotnú explóziu a potom trosky, informovala dnes tlaèová agentúra Reuters. Chrám boha Baalšamína bol postavený takmer pred 2000 rokmi a explózia vážne poškodila jeho vnútornú èas. Takisto spôsobila zrútenie okolitých ståpov. UNESCO oznaèilo chrám za symbol historickej a kultúrnej rozmanitosti Sýrie, ktorú sa Islamský štát pod¾a UNESCO snaží vymaza z povedomia ¾udí. Znièenie chrámu nasledovalo po tom, ako IS odrezal hlavu 82-roènému archeológovi Chálidovi Asaadovi, ktorý sa štyri desaroèia staral o ve¾kolepé zrúcaniny z èias Rímskej ríše v Palmýre, zapísané do zoznamu Svetovému dedièstva UNESCO. Islamisti potom Asaadovo telo zavesili na ståp z èias Rímskej ríše na námestí v centre Palmýry. IS, ktorý ovláda rozsiahle územia v Iraku aj Sýrii, dobyl púštne mesto Palmýra od vládnych síl v máji, ale spoèiatku staroveké pamiatky nepoškodzoval ani nenièil. FOTO TASR/AP This photo combo shows, left, the general view of the ancient Roman city of Palmyra, northeast of Damascus, Syria, released on Sunday, May 17, 2015, by the Syrian official news agency

Na snímke vľavo pohľad na starobylé rímske mesto Palmýra, severovýchodne od Damasku, zo 17. mája 2015 a vpravo je výbuch starovekého chrámu Baalššamín 25. augusta 2015

Tentoraz bol zničený chrám boha Baala. Jeden zo svedkov Nasser al-Thaer vraví, že “výbuch počul dokonca aj hluchý.” Konštatuje: “Je to totálna deštrukcia. Tehly a stĺpy ležia na zemi.”

Z chrámu ostali len vonkajšie obvodové steny, vnútro je zničené. Chrám bol postavený bohu Baalovi, ktorého celý blízkovýchodný staroveký svet uctieval ako najvyššieho boha. Bol bohom slnka a ohňa, daroval šťastie a úspech vo vojne. Stotožňovali ho s najvyšším babylonským bohom Mardukom, v antickej mytológii je kladený na úroveň gréckeho Dia či rímskeho Jupitera.

Kultúrny svet prišiel teda o ďalšiu pamiatku nevyčísliteľnej hodnoty. Celá Palmýra, archeologický komplex grécko-rímskej architektúry spojenej s miestnymi prvkami a perzskými vplyvmi z 1. a 2. storočia, patrí zaslúžene do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Veľký zármutok nad ničením starobylých pamiatok zo strany Islamského štátu vyjadrila už po zničení Baalšamínu aj samotná generálna riaditeľka Irina Bokova: “Systematické ničenie kultúrnych symbolov predstavujúcich sýrsku kultúrnu rozmanitosť odhaľuje skutočný zámer takýchto útokov, ktorý je zbaviť sýrsky ľud svojho povedomia, svojej identity a histórie. Jeden týždeň po vražde profesora Khaleda al-Assaada, archeológa, ktorý sa staral o ruiny Palmýry štyri desiatky rokov, táto deštrukcia je nový vojnový zločin a znamená to nesmiernu stratu pre Sýčanov aj pre celé ľudstvo.” Pripomína, že “tieto akty sú vojnové zločiny a ich páchatelia musia byť zodpovední za svoje činy”.

http://www.hlavnespravy.sk/dalsia-pamiatka-v-palmyre-je-znicena-tentoraz-baalov-chram/668875

Ex-hlava aparátu ministra zahraničných vecí USA: Krajinu riadi 400 oligarchov

Oligarchovia riadia procesy v krajine zo zákulisia

Politiku USA určuje asi 400 ľudí, ktorých celkové imanie prevyšuje trilióny dolárov, povedal v interview lotyšskej rádiostanice BALTKOM bývalý šéf aparátu ministra zahraničných vecí USA Colina Powella Lawrence Wilkerson.

“Práve oligarchovia riadia všetky procesy zo zákulisia,” povedal.

“V USA žije asi 400 ľudí, ktorých celkové imanie prevyšuje trilióny dolárov. Je to jednoducho neslušné, urážajúce rozdelenie bohatstva na zemi. Ohromná nerovnosť. Moc sa nachádza v rukách približne 0,001% ľudí,” povedal Wilkerson.

V čele aparátu ministra zahraničných vecí USA Colina Powella stál Wilkerson v rokoch 2002 – 2005.

http://www.hlavnespravy.sk/ex-hlava-aparatu-ministra-zahranicnych-veci-usa-krajinu-riadi-400-oligarchov/668628

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.