Ďalší trójsky kôň v podobe správy Rodrigues. Bude mladým dievčatám predpisovaná antikoncepcia aj bez vedomia rodičov?

Dnes na plenárne zasadnutie EP prichádza kontroverzná správa s názvom Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013-2014). Predkladá ju Laura Ferrara. Okrem iného správa zasahuje do kompetencií členských štátov a nerešpektuje princíp subsidiarity
ant

Branislav Škripek (OĽaNO) na tento dokument upozorňoval už v máji 2015, keď sa stal predmetom rokovania Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorého je Škripek členom. Správa Ferrara napríklad hovorí o práve všetkých ľudí na uzatvorenie manželstva a považuje LGBTI ľudí za diskriminovaných, lebo v niektorých štátoch EÚ nemôžu uzatvoriť manželstvo. “Rodinná politika je v kompetencii členských štátov. Nechápem, prečo sa stále snaží EÚ prekračovať svoje kompetencie a vyjadrovať sa do oblastí, ktoré jej neprináležia,” zdôrazňuje slovenský europoslanec Branislav Škripek. Sedem krajín EÚ si zadefinovalo, že manželstvo je zväzkom jedného muža a jednej ženy. Okrem Slovenska sú to Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko a Litva. Podľa tejto správy však údajne diskriminujú LGBTI ľudí.

“Zásadne odmietam tvrdenie, že ak je manželstvo zadefinované ako vzťah jedného muža a ženy, tak sa tým automaticky diskriminujú ostatní. To potom by mohli manželstvo uzatvárať aj súrodenci, starý otec s vnučkou alebo s vnukom a to len preto, aby neboli údajne diskriminovaní,” ostro vystúpil Branislav Škripek. Odmieta však akúkoľvek diskrimináciu, ktorá je proti základným ľudským právam. “Sledujeme neustále ten tlak, ktorým sa snažia definovať nové “nadpráva” ako “nadprávo” na manželstvo, na deti, na potrat. Európsky parlament rieši dookola túto agendu, ale na naliehavejšie problémy potom nezostáva čas,” upozorňuje Škripek.

Predmetom plenárneho zasadnutia v Štrasbrugu bude aj správa s názvom Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (správa Rodrigues). Tiež na ňu upozorňuje Škripek: “Rovnako ako rodinná politika aj vzdelanie je v kompetencii členských štátov. Opäť ďalšie porušenie subsidiarity. Táto správa chce dosiahnuť aj to, aby mladým dievčatám mohla byť predpisovaná antikoncepcia aj bez vedomia rodičov. Toto ako rodič zásadne odmietam.” Branislav Škripek neskrýva svoje rozhorčenie: “Od svojho zvolenia sledujem neustále porušovanie subsidiarity. EÚ sa stále snaží o prekračovanie svojich kompetencií na úkor členských štátov. Prečo EÚ vstupuje do spální manželov a do výchovy rodičov svojich detí? Prečo chce určovať, že antikoncepcia je správna pre mladistvých? Kto jej dal na to právo?”, pýta sa na záver Branislav Škripek.

Informácie redakcii poskytla Kancelária europoslanca Branislava Škripeka

http://www.hlavnespravy.sk/dalsi-trojsky-kon-v-podobe-spravy-rodrigues-bude-mladym-dievcatam-predpisovana-antikoncepcia-aj-bez-vedomia-rodicov/673920

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.