Bude Cirkev trestať veriacich za to, že podporujú cirkevné ustanovizne?

Od: Anton Culen
Dátum: 6. septembra 2015, 19:42
Predmet: Re: Info
Komu: TV LUX
Kópia: abu@abu.sk, nitra@kbs.sk, bystrica@kbs.sk, kuria@dcza.sk, abukosice@rimkat.sk, spis@kbs.sk, Biskupstvo Rožňava , exarchat@grkatke.sk, predseda.kbs@kbs.sk, nunziatura@nunziatura.sk, eparchia@grkatba.sk, arcibiskup@jansokol.sk, sekretariat@abuba.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, sekretariat-nrb@rcc.sk, KBS , kancelaria@abu.sk, Juraj S , Anton Selecký
logo_biele_televizia_lux_190

Vážený pán riaditeľ marketingu TV LUX,

ďakujem za Váš email. Ako kresťan katolík si považujem za svoju povinnosť podporovať katolícke ustanovizne. Za zriadenie katolíckej tlače, rozhlasu aj televízie viacerí členovia AZN aktívne bojovali už po roku 1989. Aktívne som sa podieľal napríklad za udelenie frekvencii pre rádio Lumen, pre Bratislavu (myslím, že to bolo v roku 2002) keď som v spolupráci s Vdp. Š. Herényim, Vdp. V. Juklom, MUDr. S. Krčmérym, A. Seleckým a donom M. Kyselom úspešne predložil na verejnom vypočúvaní petíciu niekoľko tisíc podpisov obyvateľov Bratislavy.

Naše o. z., ktorého som predseda, nie je nateraz v stave podporovať Vás síce finančne, ale propagovať našu katolícku televíziu, ktorú ako prostriedok evanjelizácie a ako výdobytok Novembra 1989 má naša Katolícka cirkev v Slovenskej republike si považujeme za povinnosť a preto máme odkaz na TV Lux aj na našej stránke. Snáď nebudeme robiť reklamu TV JOJ alebo Markíze…

V dokumente II. Vatikánskeho koncilu Inter mirifica sa okrem iného uvádza:
14. „Predovšetkým treba podporovať dobrú tlač. Aby však bolo možné čitateľov formovať v pravom kresťanskom duchu, je potrebné, aby vznikala a rozvíjala sa aj katolícka tlač v pravom zmysle, teda taká, ktorú vydáva buď priamo cirkevná vrchnosť, alebo katolícki veriaci s výslovným úmyslom stvárňovať, posilňovať a šíriť verejnú mienku v súlade s prirodzeným zákonom, katolíckou náukou a mravnosťou, ako aj v snahe uverejňovať a v správnom svetle komentovať fakty, ktoré sa týkajú života Cirkvi. Veriacich zasa treba upozorňovať na povinnosť čítať a rozširovať katolícku tlač, aby si mohli utvoriť kresťanský úsudok o všetkých udalostiach.

Nech sa všemožne a účinne podporuje a zabezpečuje produkcia a premietanie filmov, ktoré slúžia na slušnú zábavu a sú vhodné z kultúrnej a umeleckej stránky, predovšetkým tých, ktoré sú určené mládeži. To možno dosiahnuť najmä tým, že sa podporujú a koordinujú snahy a podujatia čestných producentov a distribútorov, odporúčaním dobrých filmov priaznivou kritikou a udeľovaním cien, ako aj podporovaním a spoluprácou kín, ktoré vedú katolícki a čestní podnikatelia.

Podobne treba účinne napomáhať slušné rozhlasové a televízne vysielania, najmä tie, ktoré sú vhodné do rodinného prostredia. ďalej je nevyhnutné aktívne a horlivo podporovať katolícke rozhlasové a televízne vysielania, ktoré privádzajú poslucháčov k účasti na živote Cirkvi a prijímaniu náboženských právd. Kde je to vhodné, nech sa starostlivo zriaďujú katolícke vysielače, avšak treba dbať na to, aby sa ich programy vyznačovali dokonalosťou a účinnosťou.

Okrem toho je potrebné postarať sa, aby sa aj ušľachtilé a starobylé divadelné umenie, ktoré spoločenské komunikačné prostriedky dnes takisto v značnej miere rozširujú, usilovalo kultúrne a mravne formovať divákov“.

Vážený pán riaditeľ,

na záver si Vás dovolím upozorniť, že nikde na našej stránke www.alianciazanedelu.sk nie je uvedené, že TV Lux je náš mediálny partner.
Tento email posielam aj na ďalšie moje emailové adresy.

S úctou,

Anton Čulen, predseda AZN​

 

Dňa 4. septembra 2015, 10:03, TV LUX napísal(-a):

Od: TV LUX
Predmet: Info

Telo správy:
Dobrý deň váž.redakcia,
ozývame sa vám s prosbou o stiahnutie loga TV LUX ako mediálneho partnera vašej stránky alianciazanedelu.sk. TV LUX o takejto spolupráci nebola vopred informovaná a k takejto spolupráci nedala svoje kladné stanovisko. Spoluprácu kde jeden z partnerov nevie o tom, že na niečom spolupracuje považujeme za zavádzajúcu a vo svojej podstate s takouto formou ako katolícka televízia nemôžeme súhlasiť. Prosíme teda o nápravu v uvedenej veci.
s úctou

Mgr. Peter Strojný
riaditeľ marketingu TV LUX


Tento e-mail bol odoslaný z kontaktného formulára na Aliancia za nedeľu – Slovensko (http://alianciazanedelu.eu)

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.