Prečo utečenci z Ázie a Afriky neutekajú do bývalých štátov ZSSR a Ruska? + Pomáhajme všetkým nadšene a ostošesť

Prečo utečenci z Ázie a Afriky neutekajú do bývalých štátov ZSSR a Ruska?! Trochu z nadhľadu.

Bohužiaľ je to dnešný viac ako storočný negatívny jav – edém politiky veľmocí, ktoré chceli ovládať štáty, ich domáce politiky, a ich vlastné výhody z ich vakcínovaných ideológii
pretaviť do svojich peňaženiek a pohodlného a konzumného života. Nielen Nemci, Francúzi, Angličania, Španieli,Japonci, Taliani, Holanďani, Číňania, Portugalci, Červení Kméri, Kórejci, Američani ale aj Sovieti či dnešní Rusi.

Tak sa dialo hlavne po roku 1945 až dodnes ,a dávno predtým keď medzinárodný terorizmus Izraela, Líbye /Lockerbie / a aj Sýrie vďakaBohu vnútornej /Hamská masakra 1982/ keď celé desaťročia Assádova politika diskriminovala sýrske menšiny /obzvlášť Kurdov/,hegemonistická Brežnevova politika ZSSR vyústiaca do úplne zbytočnej 9,5 ročnej vojenskej intervencie v Afganistane, a iné predpojatia USA, a Veľkej Británie voči Iraku v roku 2003, aj keď Saddámov režim bol krutý voči Kurdom, či domácemu obyvateľstvu /napadnutie Iránu a Kuvajtu / , použitia chemických zbraní v Halabdži v r. 1988 proti vlastnému obyvateľstvu, a diskriminácia šítskej moslimskej menšiny
si vyslúžila utečenecké vlny z krajín Blízkeho východu, Ázie a Afriky.

A Sýria v roku 2011 keď mala sucho, nemala predávať tisícky ton obilia do zahraničia, mladší Assád syn starého Hafíza – Bashar,,urobil veľké chyby a spôsobil neuvedomujúc si, národnú revoltu dole pod Damaškom, revoltu ,ktorú už nevedel ani armádou zahatať, priviedol hlad a nespokojnosť chudobnejších más, keď neskôr ho vlastní generáli zradili, vzali stíhačky, zbrane a Sýria sa za 8 mesiacov neskôr dostala do ruín. A toto sa v relatívne prosperujúcej a vybudovanej Sýrii stať nemuselo . A tu nemožno viniť západ, ale Assádovu nepremyslenú politiku. A čo je horšie, ázijských diktátorov dokážu poblázniť aj západné tovary a su per a hypermárkety, ktoré obľubujú ich dobre oblečené manželky.

Utečenecké vlny nesmerujú a nepretláčajú sa na východ /Rusko resp. bývalý ZSSR / ale do Európy . Vieme kde utečenci chcú ísť , sám si kladiem otátku, prečo nechcú ísť do Ruska alebo jeho bývalých južných republík od r. 1990-91 ? /Tadžikistan,Uzbekistan, Turkménsko, Azerbajdžan, Kazachstan/ Veď možno jazykove niektorým utečencom ,/Afganistan/ mentálne či atmosferickými , klimatickými a inými podmienkami by tieto štáty mali byť bližšie.

Prečo dnes mlčí Rusko, prečo ich nepríjme, prečo nepočujeme slová nejakého utečenca pred obrazovkou TV, “ chcem ísť tam kde žije Putin či Medvedev“, chcem ísť do Ruska, veď tam ľudia sú slobodní, lepšie žijú, nie je tam vojna a my tam chceme žiť“.

Len málokto si dnes uvedomuje, že bývalý ZSSR spôsobil najvačšiu utečeneckú vlnu a utečenecký exodus v 80tych rokoch minulého storočia, keď pred bombami a zbraňami sovietskych interventov utieklo do Iránu, Pakistanu a Indie 5 miliónov Afgáncov. Bývalý ZSSR bol zodpovedný za najväčšiu utečeneckú katastrofu o ktorej sa bohužiaľ tu v Husákovom ČSSR len málo hovorilo. A bohužiaľ nehovorí a nepripomína sa to ani dnes. Dnes sa pripomína niečo iné, a poväčšine len to xenofóbne voči súčasným utečencom. Zatiaľ ide len o prvé vlny utečencov so vzdelanejšou a majetnejšou komunitou ,ktorá si stihla zaplatiť ilegálnych prevádzačov do rôznych traj ektov, člnov a od Srbska aj úplatných šoférov kamiónov.

Prečo sa dnes ruskí oligarchovia a tí ,ktorí si nezákonne vojensky prisvojili Krym , neprihlásia k bývalému predchodcovi Sovietskemu sväzu – k jeho proklamovanej vtedajšej“ mierovej politike, hlásajúcej riešenie sporov len mierovými prostriedkami “ a štátu „kde tak vólne dýšet čeloviek“ čo sme tu dlhé roky počúvali. Prečo dnes Rusko, ktoré by malo tiež viditeľnejšie priznať chyby svojich predchodcov a vlád dodávajúcich zbrane do štátov podporujúcich domáci a zahraničný terorizmus, a vlád L.I. Brežneva – ktoré boli taktiež /a aj sú zodpovedné za dnešné utečenecké vlny zo štátov Ázie a Afriky/ neurobí svetové gesto a nevyhlási, že prijme aspoň 100 tisíc utečencov. Veď práve 160 miliónové hospodársky a surovinove bohaté Rusko, ktorého demografický rast za posledné roky stagnuje , by k takémuto humanitárnemu aktu bolo priam preurčené. Šesť stotín percenta populácie iných národností by jeho hospodársky rast len umocnilo.

Ako občan Slovenska a krešťan rád by som počul takúto správu . Nedokážem pochopiť prečo utečenci chcú ísť len stále na sever a na západ, a prečo nie do Ruska. Tlačia sa práve tam, kde nie sú sociálne istoty ale sú drogy, nezamestnanosť, vykorisťovanie človeka človekom, kriminalita, vraždy, a časté prírodné katastrofy. Prečo neutekajú do Ruska ,a bývalého ZSSR, ktoré nám a aj im/ tým, ktorí zažili ruský vplyv vo svojich štátoch aj mediálne, so všetkými superlatívami socialistického štátu ako najspravodlivejšieho spoločenského zriadenia od r. 1917 na svete / a namiesto toho si pre svoj budúci neistý a tvrdý život „gastarbaitra“ volia útočisko v Nemecku, Anglicku, Belgicku, Holandsku, Kanade a inde..

Kde sa stala chyba „soudruzi “ ?!

Marián Mydlo

 

Pomáhajme všetkým nadšene a ostošesť, ale nechajme sa zdravým umom viesť.

Starodávny biblický Kazateľ je známy hlavne svojím výrokom „Nihil novi sub sole“, teda

„Nič nie je nové pod slnkom“ a týka sa to aj terajšej invázie utečencov a či imigrantov. V

piatom storočí vypuklo nevídané sťahovanie národov  a možno povedať, že vtedajšia Rímska

ríša

bola niečo ako teraz Európska únia, len asi dlhšie a lepšie fungujúca. Langobardi obsadili

polovicu Talianska a je pomenovaná po nich Lombardia. Vandali zase dali meno španielskej

Andalúzii. Takzvaní barbari dokonca búchali na vráta biskupského paláca, v ktorom umieral

svätý Augustín.

Tieto obrovské presuny celých národov stáli veľa krvi a ich následky trvali dlhé stáročia.

Nemyslime si teda, že terajšia situácia sa obíde bez problémov, potu, stresov a možno aj krvi.

Vôbec nechcem týmto naznačovať, že úbožiakom netreba pomáhať zorientovať sa a prežiť.

Asi nám nič iné nezostáva a všetko iné by narobilo viac škody, trápenia a sĺz. Pomáhať teda

treba bez ohľadu na to, aké sú pri týchto nájazdoch ciele a organizačné a či dezorganizačné

motívy.

Na jedno však ako kresťania nesmieme zabúdať a to na to, že ani vo vzťahu k veľkosti

nebezpečenstva nesmieme zapierať Krista a pri všetkej láskavej pomoci nemôžeme zabúdať

na povinnosť zvestovať týmto nešťastníkom evanjelium. Pri všetkej ochote a dobrote

nedovoľme, aby tu zavádzali poriadky a či neporiadky tých krajín, odkiaľ prišli a presadzovali

tu také zákony a či nezákonnosti, ktoré zapríčinili ten stav, aký vládne v ich domovine. Svoje

pravidlá a zásady musíme dodržiavať aj v prípade utrpenia, ktoré to zapríčiní a aj proti

odporu, ktorý môže viesť až k svedectvu krvi. Nepovažujte to za preháňanie, naozaj ide o

budúcnosť nielen cirkvi, ale aj civilizácie ako takej.

Naozaj to vyzerá tak, že náš blahobyt sa bude redukovať a nastalo to povestné mene, tekel,

fares, teda máme to definitívne zrátané a musíme počítať so všetkým a byť pripravený na

všetko. Ak neuznávame žiadne hodnoty, za ktoré sme ochotní bojovať, ba aj položiť život, tak

sme to vzdali a skončili a nech nám je Alah milostivý!

Vlado Gregor

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.