Reformný tlak na synodu rastie. + Rebélia vo Vatikáne? + Titulná stránka NewsWeek: “Je pápež František katolík?”

Vatikán, 13.9.2015 (KNA-Thomas Jansen) 018 274 – Synoda biskupov o rodine je pred dverami a očakáva sa s veľkým napätím. Teraz dokonca pápež zvyšuje reformný tlak tým, že už pred synodou zreformoval proces konštatovania nulity manželstva.

Maria place

V meste Naju (Južná Kórea) plače soška Panny Márie od 30. júna 1985, v rodine Júlie Young – Hong – Sonovej

Dva týždne pred tým, než sa biskupi z celého sveta budú vo Vatikáne radiť o reformách v prístupe Cirkvi k manželstvu a rodine, pápež František už uskutočnil prvú reformu: Nariadil drasticky zjednodušený a skrátený spôsob konštatovania nulity manželstva. V tomto cirkevno-právnom procese ide o úradné objasnenie, či stroskotané manželstvo bolo v katolíckom zmysle vôbec platné, alebo nie.

Každý rok sa podávajú desaťtisíce žiadostí o zavedenie procesu anulovania manželstva – v r. 2013 ich bolo 33 000 – z toho asi polovica v USA, v Nemecku napríklad ich bolo iba 671. Aj v Poľsku (3274) alebo v Taliansku (2614) je tento proces oveľa rozšírenejší. Myšlienka manželstvo napriek intenzívnej histórii vzťahu dodatočne dať vyhlásiť za neplatné sa očividne hodí do niektorých kultúr viac, ako do iných.
Či sa to pápežovou reformou zmení, nie je isté. Františkovi v každom prípade nestačí kozmetický zásah do cirkevného práva. Zavedenie drasticky skráteného procesu uzavretého za niekoľko týždňov a vedeného biskupom namiesto cirkevnými právnikmi je hlbokosiahla zmena. Taký proces má byť v budúcnosti možný, „ak sú s tým uzrozumení obaja partneri a ak je nulita manželstva očividná“.
Jasným rezom je aj zrušenie potvrdenia rozsudkov ďalšou inštanciou. Doteraz sa rozhodnutie v takomto procese stalo právoplatným, až keď ho potvrdil druhý súd. Inak sa proces postúpil na najvyšší cirkevný súd –Rímsku rótu. Tým sa procesy ťahali niekedy aj roky. Ďalšou novinkou je, že namiesto doteraz obligatórneho grémia troch môže proces viesť aj duchovný sudca sám.
Pápež si je dobre vedomý dosahu svojej reformy. Vie, že takto skrátený proces by mohol spochybniť princíp nerozlučiteľnosti manželstva, ako sám píše v úvodnom slove. Preto vyhradil tento proces miestnemu biskupovi. Podnetom k reforme je «enormný počet veriacich», ktorí sa «z dôvodu fyzickej alebo morálnej vzdialenosti príliš často odvracali od právnických štruktúr Cirkvi», ako uvádza pápež vo svojom výnose. Milosrdenstvo si vyžaduje, aby Cirkev bola blízka aj týmto ľuďom. A preto výnos aj vstupuje do platnosti 8. decembra, keď sa začína Svätý rok milosrdenstva.
No neposilňuje sa iba pozícia biskupov. Pápež zvyšuje aj dôležitosť úlohy príslušných párov. Ich osobné presvedčenie o nulite manželstva dostáva väčšiu váhu. Doteraz sa v cirkevnom práve stanovovalo: «Predtým, než sudca vec prevezme, a vždy keď vidí nádej na úspech, má sa prostriedkami duchovnej pastorácie usilovať priviesť manželov k tomu, aby svoje manželstvo, ak je to možné, urobili platným a znovu nastolili manželské životné spoločenstvo». Táto výzva k zmiereniu v novej úprave chýba. Tam sa iba uvádza, že sudca sa musí pred prijatím prípadu presvedčiť o neodvolateľnom stroskotaní manželstva.
Medzi cirkevnými právnikmi zjednodušenie procesov vyhlásenia nulity manželstva nie je nesporné. Predovšetkým v USA sa odborníci v minulosti vyslovovali proti zrušeniu druhej inštancie. Bolo to na základe skúseností, ktoré tam urobili, keď Pavol VI. (1963-1978) prechodne zrušil pravidlo druhej inštancie v USA. Počet procesov vtedy dramaticky vzrástol.
V Ríme medzitým vznikajú špekulácie: Je táto reforma Františka možno kráľovskou cestou k tomu, aby sa znovu zosobášeným rozvedeným otvorila cesta ku svätému prijímaniu bez toho, žeby súčasne proti sebe popudil obhajcov súčasne platnej náuky o sviatosti manželstva? Nijaká oficiálna odpoveď sa v utorok vo Vatikáne neozvala ani na otázku, prečo pápež predbieha synodu, ktorá sa už o tejto téme chystala radiť. Reformný tlak pri téme rozvedení sa týmto pápežským výnosom zrejme ešte zvýšil.
Uľahčenie procesu vyhlásenia nulity manželstva je teraz už ako výsledok synody nemysliteľný – pretože ten už existuje na základe iniciatívy pápeža. -zg-

 

Rebélia vo Vatikáne?

Reforma procesu vyhlásenia nulity manželstva pápeža Františka vyvoláva kritiku v Rímskej kúrii

Vatikán, 13.9.2015 (KAP-Thomas Jansen) 018 273 – V lekárni iba niekoľko krokov od vatikánskych múrov, visí obraz pápeža Františka pri pulte obchodu. Pod ním je nápis: „Kontrola krvného tlaku 2 eurá“. U mnohých hodnostárov vo Vatikáne by sa mohli pri pohľade na to možno vyskytnúť zreteľne zvýšené hodnoty tlaku. Prinajmenšom na to poukazujú niektoré vyjadrenia nevôle voči Františkovej najnovšej reforme procesu anulovania manželstva, ktoré v týchto dňoch možno počuť v Ríme. V prílohe časopisu „Zeit“ – „Christ & Welt“ sa dokonca hovorilo o údajnom „spise“ vysokých hodnostárov v kúrii v nemeckom jazyku, v ktorom sa reforma ostro kritizuje. Reč je o „organizovanom odpore“ proti Františkovi.
Na prvý pohľad prichádza táto nevôľa iste prekvapujúco. Veď sa zdalo, že je tu jednoznačný konsenzus cirkevných právnikov, biskupov a kardinálov v tom, že súčasné procesy vyhlásenia platnosti manželstva často trvajú príliš dlho. Vyslovili sa za to obhajcovia platnej morálnej náuky, ako aj prívrženci reformy. Práve tí, ktorí odmietajú napríklad pripustenie rozvedených k prijímaniu, to navrhovali ako alternatívnu dogmaticky podloženú reformu.
Ako to teda došlo tak ďaleko, že sa dnes stretávame aj s otvoreným prejavom hnevu na pápeža? Motívom je spôsob, akým reforma vznikla. František už zasa raz urobil ďalšie dôležité rozhodnutie bez toho, že by zapojil príslušné vatikánske orgány vo zvyčajnom rozsahu. V tomto prípade zriadil na vypracovanie reformy minulý rok novú komisiu. Pritom už iná komisia, ktorú na poverenie Benedikta XVI. ustanovila Pápežská rada pre výklad textov zákona, na tento účel vypracovala návrhy k tejto téme. František síce nie je na tento postup viazaný, no aj pápež si neurobí priateľov, ak svojich spolupracovníkov opakovane obchádza.
Ako ďalší motív sa pridáva, že reforma zachádza niektorým priďaleko. Predovšetkým zavedenie rýchleho procesu pod vedením biskupa, ktorý má byť uzavretý do 45 dní, vyvoláva odpor vo Vatikáne, aj mimo neho. Kritici v tom vidia „rozvod po katolícky“. František sám si bol nebezpečenstva, že sa tým spochybní princíp nerozlučiteľnosti manželstva, rozhodne vedomý. Práve preto chce takéto prípady vyhradiť do kompetencie biskupov. Oni sú „najväčšími garantami jednoty Cirkvi“. Kritici si však robia starosti, že biskup, ktorý sa v štúdiu špecializoval na religionistiku, či cirkevné dejiny, by možno nebol najväčším garantom dodržania cirkevno-právnych zásad.
Synoda biskupov o rodine dodáva tejto nevôli dodatočnú výbušnosť. Odborné námietky sa spájajú s aktuálnou cirkevnou diskusiou o náuke morálky. Niektorí kritici reforiem cirkevnej náuky o manželstve a rodine vidia v reforme anulovania manželstva iba úvod k ďalším ďalekosiahlym reformám pápeža, ako v prípade znovu zosobášených rozvedených. To, že František reformu nepredložil synode biskupov, ktorá sa začína o 3 týždne, sa považuje za dôkaz, že pápež nakoniec aj tak presadí svoju vôľu.
Je teda František vo Vatikáne skutočne „medzi vlkmi“, ako to označuje nedávno vyjdená kniha? Aký silný je odpor proti pápežovi z Argentíny vo Vatikáne možno ťažko odhadnúť. Pretože aj keď rátame iba horné posty, vo vedení Cirkvi pôsobí niekoľko stoviek pracovníkov. Čo si väčšina o tom myslí, zostáva neznáme. To, že od nastúpenia Františka zaznieva vo Vatikáne neustále hundranie, však tajomstvom nie je. Ale aj za Benedikta XVI. sa v kúrii občas ozývala zreteľná nevôľa, ako v afére okolo popierateľa holokaustu biskupa Williamsona, či po novej formulácii prosby o židoch na Veľký piatok.
V každom prípade možno povedať toľko: Kto by chcel vyvolať búrku v pohári vody? píše napríklad kritický „spis“ po taliansky – nie ten v nemčine. A uverejneniu reformy kritici očividne zabrániť nemohli, hoci mnohí o tom vedeli už pred nejakým časom. František sa presadil. -zg-

Titulná stránka NewsWeek: “Je pápež František katolík?”

Americký týždenník prináša provokáciu na titulnej stránke a cituje hlasovanie Gallup: “Záľuba pápeža je v strmhlavom lete”

Titulka v najnovšom vydaní NewsWeek určite nezostane bez povšimnutia. Čierny obal, fotka pápeža a jedna otázka: “Je Pápež katolík?”.

Kladie si otázku americký týždenník, ktorý sa takto pripravuje na návštevu Bergoglia v Štátoch 22. septembra. Otázka, ktorá s určitosťou zatrasie Vatikánom. Týždenník, ktorý, je potrebné povedať, má židovské vplyvy, prechádza a skúma všetky pohyby a frázy pontifika. Akcie, vyhlásenia a poznámky, v ktorých pápež vyjadril svoj postoj na rôzne otázky. Sú zaznamenané jeho slová o homosexuáloch (“kto som ja, aby som súdil gay-a?) alebo tie o rozvedených, ktorým by chcel pápež znovu poskytnúť spoločenstvo.

Okrem toho Newsweek cituje prieskum Gallup, podľa ktorého je pápežova záľuba v strmhlavom lete, spôsobená “rozporom medzi verejnou mienkou a skutočnými skutkami”. Čísla v skutočnosti hovoria jasne: popularita pápeža klesla v roku 2014 z 89 percent na 71 percent.

Okrem toho by mal byť Bergoglio nežiadúci pre 55 percent tých Američanov, ktorí sú na konzervatívnych pozíciách. V porovnaní s predošlým rokom má o 27 percent kritikov viac. Ďalej Newsweek vysvetľuje: “Prisľúbil príliš veľa pokrokárom a politikom, no vystrašil tradicionalistov, pre ktorých musí byť viera imúnna voči politickým tlakom”. Stručne povedané, táto otázka hlasno rezonuje aj vo Vatikáne: “Je Pápež katolík?”

Informácie priniesol online magazín Il Giornale.

Spracoval a preložil: Martin Šuly

http://www.hlavnespravy.sk/titulna-stranka-newsweek-je-papez-frantisek-katolik/679332

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.