Otvorený list generalmájora vo výslužbe Gerd Schultze-Rhonhofa Angele Merkel. + Neobývaný kemp ponúka miesto pre 3 milióny utečencov

Dňa 14.9.2015 zverejnil autor Helmut Mueller otvorený list svojho času často publikovaného a citovaného armádneho predstaviteľa generálmajora Gerd Schultze-Rhonhofa, ktorého mnohí Nemci si dodnes pamätajú z televíznych spravodajstiev.

List je veľmi dlhý, preto uvedieme len niektoré najzaujímavejšie body. Vidno však že sa nemecká verejnosť začína prebúdzať. Pre nemecky hovoriacich doporučujeme prečítať celé. Je to výborne napísaný text, s hlbokými analytickými pohľadmi a aj s navrhovanými realizovateľnými riešeniami.

List začína

Veľavážená pani Spolková kancelárka,

nás občanov často vyzývate, aby sme sa zúčastňovali verejného politického života. Rád to dnes robím, a keďže zo skúsenosti viem, že mi príslušní politici neodpovedajú, dovoľujem si konať dnes formou otvoreného listu.

Neohraničená pohostinnosť

Nechcem robiť dojem, že cudzincov nemám rád. Pol roka som ponúkol zdarma príbytok utečencovi, ponúkol mu účasť pri rodinnom stole, daroval mu bicykel a zaplatil aj nehodové poistenie. Napriek tomu sa nazdávam, že dnešná pohostinnosť Nemcov k migrantom je nezmyselná a neopodstatnená, narušuje náš sociálny systém a náš sociálny poriadok v miere, že doteraz existujúca dôvera národa vo funkčnú schopnosť parlamentu, demokracie a Komisie pre EÚ slabne až sa ruší. Dôvera v schopnosti politicky vystupujúcich funkcionárov je ťažko poškodená, ak nie u časti nemeckého ľudu úplne zničená.

Sme nečinne prizerajúci sa svedkovia príchodu integrácie neschopných migrantov k nám a do iných krajín Európy, ktoré narúšajú našu spoločnosť, našu demokraciu, naše spolunažívanie a v skorej budúcnosti sa z pôvodného obyvateľstva stane obyvateľstvo menšinové. Sme jasne nečinní diváci sťahovania národov, ktoré nechcete vziať na vedomie. Vy, pani Spolková kancelárka, budete sa raz pred našimi vnukmi zodpovedať za doterajšiu bezkoncepčnosť a nerozhodnosť, ktorá o krátky čas dovedie k nám rasové problémy ako sú v USA, mestské štvrte paralelných spoločností s vlastným výkladom práva aké poznáme z Francie a Anglicka. Niečo treba konať a preto Vás súrne prosím podporiť
Kristus dnes
používanie azylového práva podľa Ústavou uzákonených pravidiel
zrušenie právnych ciest postupnosti (z inštancie na ďalšiu) v azylovom práve
pre afrických migrantov vybavovanie azylových formalít už v Sev. Afrike resp. ich krajinách pôvodu
podľa austrálskeho príkladu zastavenie migračných lodí cez Stredozemné more
umožniť príslušníkom neeurópskych balkánskych krajín ako aj aziatskych krajín podávanie žiadosti o azyl len v ich domácich krajinách na nemeckých zastupiteľstvách. Príslušníci týchto krajín, ktorí sú už nelegálne u nás, mali by byť repatriovaní.


Dve skupiny utečencov sa napoludnie pobili na autobusovej stanici v prihraničnom meste Beli Manastir
umožniť dnešné azylové konanie len pre utečencov z krízových oblasti v Sýrii
prisťahovalectvo vo všeobecnosti regulovať podľa kanadského vzoru – teda v záujme nemeckého ľudu
Zdôvodňovanie (uvádzame len heslovite)

K zdôvodneniu mojich žiadosti prosím zaoberať sa týmito témami:

falošné prognózy
začiatok sťahovania národov
boj proti chudobe
3-dimenzionálny príliv migrantov
Afrika
územia vojnových konfliktov
krajiny južného Balkánu
záväzky
vzájomne požiadavky a manévre pre odstránenie pozornosti
falošné prirovnávania
nadávky a slabé podávanie informácií
kritika prisťahovalectva
zaťaženie kontra “obohatenie”
azyl
európske návrhy na riešenie
nedostatočne a nevhodné návrhy
výčitka a prosba
Generál počíta s číslom 1 milión imigrantov ku koncu roka. A má to byť len začiatok. Už v r. 1990 UNHCR predpovedala 50 miliónov imigrantov ročne! V Afrike ročný prírastok je 30 miliónov a väčšina z nich bude chcieť do Európy! (Poznámka: k týmto údajom doporučuje článok, ktorý sme na túto tému zverejnili “12 faktov nápomocných počas diskusie o imigrantoch“)

Záväzky

Ako je zrejmé, že ľudia z preľudnených oblastí, oblastí vojnových konfliktov alebo katastrof ako i diktátorských s ohraničenými slobodami občanov hľadajú u nás v severnejšej Európe ochranu, azyl a lepšie životné podmienky, takisto patrí do tej istej reality, že v dlhodobej perspektíve budú chcieť byť imigranti nami živení a opatrovaní. My, nemecký národ, nie sme morálne alebo inak povinní obetovať výdobytky naše a našich predkov alebo našu politickú kultúru až po sebazničenie, ako nie sú povinné ani iné krajiny ako Dáni, Česi alebo Poliaci . Nie sme povinní zriekať sa našej materiálnej a kultúrnej podstaty a nášho na numerickej prevahe pozostávajúceho samourčovacieho práva vo vlastnej krajine v prospech cudzej migračnej väčšiny. A pritom nemyslím len na aktuálnych privandrovalcov. V dome vedľa mňa žije napríklad migračná rodina, bez vedomostí nemeckého jazyka. Hlava rodiny má 11 deti a jedna z jeho dcér už 12 detí. Aj ostatní prehlasujú, že chcú potomkov.

Európske riešenie

Sťahovanie národov do Európy nie je viac zadržateľné a brániť sa mu dá len so spoluprácou všetkých európskych krajín. Pričom “povinné kvóty” nie sú trvalým riešením, sú súčasne nelegitímne narušenie národných suverenít. Doterajšia nemecká politika ústupkov nie je riešenie a nedáva nikomu príklad. Presný opak žiadam – Nemecko by malo dať príklad striktnejšieho jednania a tým zastaviť imigračný nátlak. Sú náznaky, že taký príklad by sledovalo veľa krajín, medzi inými aj Čechy a Slovensko.

Nemecká politika dlhšie signalizovala, že migranti sú v Nemecku vítaní a to bez rozdielu a vzhľadom na to výrok maďarského predsedu vlády, že “masová imigrácia je nemecký problém” nie je celkom neopodstatnená.

Aktuálny súhlasný aplaus amerického prezidenta a anglického predsedu vlády pre nečakané otvorenie hraníc migrantom z Maďarska nevylučuje opak (že by to nebol len nemecký problém). Obaja, USA a Veľká Británia, majú záujem na vždy väčšom premiešaní a dezintegrácii nemeckého národa a tým oslabnutiu Nemecka oproti ich štátom. Preto by Nemecko malo prebrať vedúcu úlohu v zastavení sťahovania národov a nečakať viac na rozhodnutia EÚ.

V závere výčitky

… Čo ešte chcete od nemeckého národa? Prehraté miliardy na záchranu Grékov ešte nestačia? Nevaruje Vás číslo predanej Sarazzinovej knihy “Nemecko pácha samovraždu” – 1 a pol milióna v krátkom čase? Chcete zaťažovať ďalšie generácie našej krajiny? Nestraší Vás okolo 50% obyvateľstva, ktoré odmieta ísť voliť?

Ste nemecká politička a v prvom rade zaviazaná slúžiť nemeckému národu a preto by ste nemali sa pokúšať naliehaním na “kvóty” brať do rúk kartu čierneho Petra Európy.

Preklad Ľubica Farská-Stone

http://medzicas.sk/otvoreny-list-generalmajora-vo-vysluzbe-gerd-schultze-rhonhofa-angele-merkel/

 

Neobývaný kemp ponúka miesto pre 3 milióny utečencov

Saudská Arábia má stanové mesto, ktoré môže ubytovať až 3 milióny utečencov

Tento stanový kemp vybudovaný v meste Mina je doposiaľ prázdny. 100 tisíc stanov stojí na ploche 20 štvorcových kilometrov a ponúka taký komfort, o akom sa utečencom napríklad v Maďarsku alebo Srbsku ani len nesníva.

Tento stanový kemp vybudovaný v meste Mina je doposiaľ prázdny
Stany sú postavené zo sklolaminátu, každý stan ponúka elektrické vedenie i klimatizáciu. Stanové mesto vybavené aj kuchynskými a hygienickými zariadeniami bolo pôvodne vybudované pre veriacich, ktorí sa každoročne zúčastňujú 5-dňovej púte do Mekky.

Pre utečencov zo Sýrie alebo Iraku sú však brány tohto mesta zavreté. Preto je toto stanové mesto v meste Mina 360 dní v roku prázdne.

Zatiaľ čo európske štáty sú denno-denne poučované o neschopnosti prijať migrantov, Saudská Arábia, ako aj ostatné štáty Perzského zálivu napriek svojej blízkosti a vybaveniu podľa Amnesty International doteraz neprijali ani jedného migranta zo Sýrie. V porovnaní, Libanon doteraz prijal 1,3 milióna utečencov, čo je viac ako tretina jeho pôvodného obyvateľstva. Saudská Arábia však ponúkla zafinancovať výstavbu 200 mešít pre utečencov v Európe.

Eva Filipová

http://www.hlavnespravy.sk/neobyvany-kemp-ponuka-miesto-pre-3-miliony-utecencov/680650

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.