Národný pochod za život v Bratislave. Pápež Európe: Nečudujte sa prílevu migrantov, keď nemáte deti

Národný pochod za život v Bratislave pozýva osláviť radosť zo života
Bratislava 19. septembra (TK KBS) V Bratislave sa už v nedeľu 20. septembra uskutoční druhý celoštátny pochod za život s heslom „radosť zo života“. Na akcii, ktorú pred rokom ohlásila Konferencia biskupov Slovenska, čakávajú niekoľko desiatok tisíc ľudí z celej krajiny i zahraničia.

Co sa deje pri potrate
V uliciach hlavného mesta vyvrcholí pred začiatkom pochodu viacdňový sprievodný program, zložený zo vzdelávacích, polemických, duchovných i kultúrnych aktivít. V programe vystúpilo alebo ešte vystúpi 250 hostí, mnohí bez nároku na akúkoľvek odmenu. Na príprave sa podieľal tím pozostávajúci asi 50 dobrovoľníkov – vedúcich pracovných skupín. Bez nároku na odmenu pod nimi pracuje vyše 700 dobrovoľníkov. Očakáva sa účasť všetkých biskupov, ktorí budú krátko pred pochodom sláviť bohoslužby. Z Vatikánu pricestuje aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ. Na podujatí sa pripoja k celosvetovému hnutiu za život, ktoré podobné pochody za život organizuje na celom svete.

„Túžime po tom, aby sa náš nedeľný pochod stal radostným podujatím pre všetkých. Preto pozývame ešte raz, krátko pred pochodom, všetkých, ktorí prejavia záujem, aby prišli a zapojili do oslavy života a pridali k spoločenskému hlasu za ochranu života a dôstojnosti každého človeka. Túžime po tom, aby si každý, kto príde, odniesol letáčik s informáciou o tom, kam sa môžu obrátiť tehotné mamičky v núdzi a aby im vedel podať pomocnú ruku,“ hovorí hlavný zodpovedný za Národný pochod za život v Bratislave Marek Michalčík. „Našou ambíciou je, aby tento leták dostal každý účastník. Je to naša praktická pomoc tehotným mamičkám a ich deťom. Obsahuje kontakty na vyše štyridsať organizácií a zariadení na celom Slovensku, kde môžu tehotné mamičky nájsť odbornú pomoc, poradenstvo a možnosť ubytovania,“ dodáva Marek Michalčík.

Tento rok organizátori pochodu prispejú k ochrane života aj venovaním financií vo výške aspoň 10 % z výťažku verejnej zbierky, ktorá stále prebieha. Časť peňazí poputuje do už existujúcich zariadení a organizácií, ktoré pomáhajú tehotným mamičkám v núdzi. Ďalšia sa rozdelí formou grantov pre pro-life startupy. O grant sa môže uchádzať ktokoľvek. Žiadosť o grant bude potrebné poslať do 12. októbra 2015. K ochrane života prispeje aj ďalší projekt pochodu – zbierka trvanlivých potravín a školských pomôcok na pomoc ľuďom v núdzi. Výťažok zbierky pôjde do zariadení Slovenskej katolíckej charity, kde pomáhajú tehotným matkám v núdzi, rodinám v ťažkej životnej situácii a rodinám utečencov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity. O oboch iniciatívach je možné nájsť viac informácii na stránke pochodu pochodzazivot.sk.

Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2015. Samotnému pochodu, ktorý sa začne o 14:30 h na Námestí SNSP, bude predchádzať dvojhodinový program spojený s vystúpením viacerých osobností a hudobníkov. Projekty konkrétnej pomoci pre tehotné ženy v núdzi predstavia zástupkyne troch mimovládnych organizácii. So svedectvom sa k nim pripojí rodina s deťmi. V pro-life programe je naplánované aj vystúpenie náboženských predstaviteľov. Potom ľudia vyrazia na pochod. Prechádzať bude ulicami Gorkého, Jesenského, Rázusovým nábrežím, Staromestskou a cez Suché mýto až späť na Námestie SNP. Záver je naplánovaný na 16:30 na Námestí SNP. Pochod bude spojený bude s viacerými dopravnými obmedzeniami, prevažne v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Na jeho trase bude vylúčená alebo obmedzená individuálna i mestská hromadná doprava.

Národný pochod za život v Bratislave nadväzuje na podujatie spred dvoch rokov, ktoré sa konalo po prvýkrát v histórii z iniciatívy KBS v Košiciach. Nieslo sa v znamení hesla „Poďme von a bojujme za život“. Jeho cieľom bolo mobilizovať verejnosť a upozorniť mienkotvorcov a legislatívcov, že ochrana života a rodiny tvorenej manželstvom muža a ženy ako nenahraditeľného priestoru pre vznik a rozvoj života majú na Slovensku podporu verejnosti. Na akciu vtedy prišlo 80-tisíc ľudí. Účastníci verejne prijali i manifest. Verejne v ňom okrem iného vyjadrili presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, a preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť.

Ďalšie informácie vrátane programu je možné nájsť na stránke www.pochodzazivot.sk.

TK KBS informoval Marek Michalčík

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150919001

 

Pápež Európe: Nečudujte sa prílevu migrantov, keď nemáte deti

Migranti prichádzajú do Európy, ktorá nechce mať deti a zapĺňajú tak prázdne miesta v sterilných krajinách. Takýto postreh k utečeneckej kríze vyjadril pápež František v nedávnom rozhovore pre portugalské rádio.

František takisto vysvetlil, že výzvou nemyslel, aby rodiny prijali priamo na farách či v rehoľných domoch, ale že fary a komunity pre ne nájdu miesto, napríklad časť školy. „Alebo v najhoršom prípade, aby rodine prenajali skromný byt,“ povedal.

Petrův nástupce: Také Ježíš byl populární, ale jak skončil

Vatikán/Portugalsko. Současná migrace do Evropy je pouze špičkou ledovce, prohlásil papež František v rozhlasovém rozhovoru pro portugalské „Radio Renascenca“. Poskytl jej na žádost vatikanistky Aury Miguelové, která pracuje po boku papežů bezmála třicet let. Dnes odvysílaný rozhovor vznikl při nedávné návštěvě portugalských biskupů u Svatého stolce a papež v něm vychází z jednoho doporučení, které dal tamní biskupské konferenci. Vybídl ji totiž k pečlivější přípravě katechezí pro mladé lidi a vůbec k pozornosti vůči mladé generaci.

“Katecheze je ponaučením pro život, a proto musí mluvit třemi jazyky – řečí hlavy, srdce a rukou. To znamená myslet, cítit a konat to, co cítí.“

Svatý otec se dále zmiňuje o plánované apoštolské cestě do Fatimy. Portugalské poutní místo oslaví v příštím roce sté výročí tamních mariánských zjevení. Papež portugalské posluchače vyzval, aby se modlili v souladu s doporučeními Panny Marie, pečovali o své rodiny a dodržovali přikázání.

”Je zajímavé, že se Matka Boží vždy zjevuje dětem, prostým duším.”

Doplnil František. V souvislosti se žadateli o azyl papež řekl: „Vidíme uprchlíky a nebohé lidi, kteří utíkají před válkou a hladem, ale to je pouze špička ledovce.”

”Hlavní příčinou je špatný a nespravedlivý sociálně ekonomický systém. Také v souvislosti s ekologickou a politickou krizí platí, že ve středu systému nestojí člověk. Panující hospodářský systém do středu umístil bůžka peněz, to je moderní modla.”

Papež upřesnil, že je nutné hledat skutečné kořeny stávající situace. V případě hladu je nezbytné vytvářet pracovní příležitosti. Pokud je příčinou válka, je třeba usilovat o mír. Svět dnes válčí sám proti sobě, podotkl římský biskup a varoval před manipulací a ideologickou interpretací migrace. Je důležité přijímat lidi takové, jací jsou, zdůraznil dále papež, který připomenul svou vlastní minulost emigrantského syna. Podle jeho soudu Argentinu nikdy nezachvátil strach z cizinců, a proto dokázala přijmout a začlenit četné přistěhovalce nejenom z Evropy. Poté se opětovně vrátil ke své nedávné žádosti, aby každá evropská katolická farnost přijala alespoň jednu uprchlickou rodinu.

„To neznamená, že by se migranti měli nastěhovat na faru. Farní společenství má spíše hledat malý pozemek na stavbu, anebo uspořádat sbírku na pronájem skromného bytu, aby uprchlická rodina měla střechu nad hlavou a mohla se zapojit do života společnosti.”

František v interview rovněž projevil znepokojení nad extrémismem tzv. Islámského státu. Vysvětlil, že spolu s uprchlíky se do Evropy mohou dostat také extrémisté. „Pouhých 400 km od Sicílie působí neuvěřitelně kruté teroristické jednotky. Existuje nebezpečí jejich infiltrace, vůči kterému není odolný ani Řím“. Přesto papež míní, že přicházející uprchlíky je třeba přijímat i přes všechna bezpečnostní opatření, protože nám to přikazuje Bible. Papež dále v rozhovoru poukazuje na blahobyt evropských států, který podle jeho soudu vede k nízké porodnosti a opuštěnosti starých lidí.

“Myslím, že dnes před Evropou stojí velká výzva: být skutečnou matkou Evropou, a nikoli babičkou. Evropa má mimořádnou a staletou kulturu a musí si opět vydobýt vedoucí místo v koncertu národů. Měla by se znovu stát ukazatelkou cesty, neboť k tomu má nezbytnou kulturu. Evropa nezemřela! Je z ní tak trochu babička, ale může se zase stát matkou!“

Za jednu z evropských chyb papež označil skutečnost, že světadíl nechce uznat svou identitu, totiž křesťanské kořeny. Avšak chyb se dopouští každý, dodal, a Evropa má dosud čas vše nově promyslet. Kromě všeobecně rozšířené korupce František v rozhovoru upozornil na převládající individualismus. Je výsledkem výchovy, která dětem dopřává naprostou volnost a neklade jim do cesty jakékoli překážky. Papež navrhuje jinou cestu, která naopak oddaluje od nudy snadného života tím, že podstupuje riziko a míří do neznámých končin. Tentýž program platí rovněž pro církev, přestože se tak může vystavit nehodě:

“Dávám přednost pohmožděné církvi před chorou, protože ta pohmožděná se alespoň vydala na cestu.“

V souvislosti s nadcházejícím Svatým rokem milosrdenství papež vyslovuje přání, aby:

“přišli všichni lidé. Přišli a pocítili Boží lásku a odpuštění.“

Portugalská novinářka se v závěru rozhovoru vrací k Františkovu nástupu na Petrův stolec a k jeho rostoucí popularitě. Není v rozporu s Ježíšovými slovy: “Budou vás nenávidět pro mé jméno”?

”Někdy se ptám sám sebe, jaký bude můj kříž. A jaký je můj kříž, protože kříže existují, i když nejsou vidět. Také Ježíš byl v jednu chvíli populární, ale jak potom skončil. Tedy, nikdo si nemůže koupit světské štěstí. Žádám od Pána jedinou věc – aby uchoval pokoj v mém srdci a zachoval mi svou milost, protože až do poslední chvíle je člověk hříšníkem a může Boží milost odepřít. Utěšuje mne jedna věc – svatý Petr se dopustil velmi vážného hříchu, zapřel Ježíše. Pak z něj ale udělali papeže. Když tedy přemýšlím o svém hříchu, říkám si, že Pán mne přijme tak, jako přijal Petra. Avšak Petr zemřel na kříži. Nevím tedy, jaký bude můj konec. O tom rozhoduje pouze On.”

Poslední minuty obsáhlého rozhovoru pro portugalskou rozhlasovou stanici patřily posledním věcem. František přiznal, že jeho představa o věčnosti se postupem času hodně změnila.

”Když jsem byl mladší, představoval jsem si ji jako cosi mnohem nudnějšího. Nyní si myslím, že je to tajemství setkání. Setkání s Pánem musí velmi krásné, i když je téměř nepředstavitelné.”

Uvedl Petrův nástupce pro portugalské „Radio Renascenca“.

(jag)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22395

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.