Expert varuje pred antisemitizmom utečencov. + Nemecký moslim vraví: Vašu ústavu neuznávam

Mníchov, 21.9.2015 (kath.net/KNA) 018 303 – Nemecký historik Michael Brenner varuje pred antisemitskými postojmi niektorých moslimských utečencov. V komentári pre noviny «Süddeutsche Zeitung» z pondelka sa vyslovil za to, aby sa proti protižidovským stereotypom postavil pozitívny postoj k židovstvu a uznanie existencie Izraela. Na to treba vytvoriť vzdelávacie programy pre učiteľov a rôzne fóra na univerzitách.
«Ak sa toto nepodarí, hrozí, že dlhoročné spracovávanie židovskej minulosti rovnako ako zmierenie so štátom Izrael v Nemecku bolo zbytočné», varoval Brenner, ktorý prednáša na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove židovskú históriu. Po prisťahovalectvu moslimských utečencov by mohlo čoskoro nasledovať vysťahovalectvo nemeckých židovských občanov. -zg-

Brožúrka vysvetľuje moslimom kresťanskú vieru

Bielefeld, 21.9.2015 (kath.net/idea) 018 302 – Evanjelická cirkev v nemeckom Vestfálsku vo viacjazyčnej brožúrke informuje moslimov o cirkevných pojmoch a vysvetľuje im kresťanskú vieru. Vreckové vydanie s názvom „Vitajte v cirkvi“ je k dispozícii v nemecko-tureckej a nemecko- arabskej verzii. Na 44 stránkach sa vysvetľuje 19 pojmov ako oltár, kríž, Biblia, ambóna, organ, svieca, spevník, či krstiteľnica.
Napríklad vo vysvetlení kríža sa uvádza, že symbolizuje stredobod kresťanskej viery a síce smrť Ježiša. Súčasne sa poukazuje na to, že „ukrižovanie nepredstavuje konečný bod histórie Ježiša, pretože Boh Ježiša vzkriesil z mŕtvych“. Ďalej sa v knižke uvádza:
„Biblia sa v brožúrke označuje ako centrum evanjelického života viery. V nej sú napísané príbehy vykupujúceho milosrdenstva Boha. Sviece v kostoloch poukazujú na Krista, ktorý o sebe hovorí, že je Svetlom sveta. Oltár je pre kresťanov viditeľným miestom odovzdanosti jednému Bohu.“
Touto brožúrkou chce evanjelická cirkev podľa vlastných údajov napomáhať kresťansko-islamský dialóg. Ako povedala vestfálska prézeska Annette Kurschusová z Bielefeldu, knižka má zodpovedať otázky nekresťanov o evanjelickej cirkvi: „Iba ak o sebe vieme, môžeme v pokoji spolu žiť a našu krajinu spoločne budovať.“
Brožúrka sa obracia na moslimov žijúcich v Nemecku, ale aj na hostí z Turecka a z arabských krajín, ktorí navštevujú cirkevné spoločenstvá. Vhodná je aj pre utečencov. Možno si ju bezplatne objednať. -zg-

 
Nemecký moslim vraví: Vašu ústavu neuznávam.

Tvoja sestra má tie isté práva ako máš Ty. A máme tu predsa ústavu. – No to áno, ale ja ju neuznávam!

Tieto slová zazneli v rozhovore redaktorky nemeckej štátnej televízie ZDF so školákom zahraničného pôvodu. Chlapec bol narodený v Nemecku, žiadnu inú krajinu okrem Nemecka nepoznal, jeho nemčina je na nerozoznanie od pôvodného Nemca. Napriek tomu je svet jeho kultúry iný, necíti sa ako Nemec, neuznáva nemecké zákony, nemeckú ústavu.
Bohužiaľ toto je stav v Nemecku v roku 2015, v dobe, keď nám naša intelektuálna „elita“, predstavitelia neziskových organizácií tvrdia, že s prisťahovalcami nebudú žiadne problémy, že sa poľahky medzi nás integrujú. Nie je to tak a nikdy to nebude, pretože absolútna väčšina z nich vyznáva islam, rovnaké náboženstvo ako chlapec v rozhovore, vyznávajú náboženstvo, ktoré vlastne náboženstvom nie je. Je to totalitná, xenofóbna a agresívna ideológia so snahou o bezpodmienečné šírenia sa do celého sveta.
To, čo naši mimovládkoví milovníci migrácie vyzdvihujú, t. j. obohatenie našej kultúry, znamená v podaní moslimov naše prispôsobenie sa ich kultúre, ich náboženstvu. Zarábanie na (naše) dôchodky neprichádza do úvahy, keďže podľa ich filozofie žena sedí doma, takže 50% populácie je automaticky vyradenej z pracovného procesu. A čo sa týka demografického obohatenia – to nám môžu bez problémov sľúbiť. Aj tak žena nemá podľa nich žiadnu inú prácu iba rodiť potomkov, ktorých náklady zaplatíme my…

Islam je morová nákaza, ľahko prenosná a prakticky nevyliečiteľná. Islamské právo, ktoré v Európe podľa výskumu sociologického ústavu WZB v Berlíne, požaduje polovica všetkých v Európe žijúcich moslimov a prakticky všetci, ktorí sa nám sem dnes valia, je nekompatibilné s demokraciou, ústavou a našimi normami. Neuznávajú rovnosť pred zákonom, nemoslim je podľa nich automaticky podradný človek, práva žien sú bezcenné, rozhoduje výlučne muž, ktorý ženu vlastní a môže ju kedykoľvek zmlátiť, schvaľujú vraždy v mene náboženstva atď.
Jedinou možnosťou ako sa vyhnúť budúcim problémom je udržať stav islamu ako je na Slovensku dnes, t. j. na úrovni, keď sa nevytvárajú getá a celé komunity tvoriace paralelnú spoločnosť, ktorá sa sama segreguje a čerpajúc silu z množstvá postupne expanduje na celé domy, ulice, mestské štvrte. Postoj vlády, ktorá chápe nebezpečenstvo tejto totalitárnej ideológie je rozumný a správny.
To, že mimovládne organizácie kritizujú vládu za explicitné vylúčenie islamu u prisťahovalcov, ktorých si sami vyberieme, je len príznakom, že im ide o vytvorenie práve toho, voči čomu formálne protestujú . Oni neprotestujú voči nedemokratickému správaniu sa vlády. Naopak, ide im o chaos, likvidáciu demokracie, o nový poriadok, novú totalitu.

http://medzicas.sk/nemecky-moslim-vravi-vasu-ustavu-neuznavam/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.