František podáva ruku strednej vrstve. + Pravoslávni biskupi v Nemecku odsudzujú útoky na kresťanov radikalizovanými utečencami.

Washington, 24.09.2015 (KAP) 018 318 – Na spiatočnom lete z Južnej Ameriky v júli sa istý žurnalista pápeža Františka opýtal, prečo hovorí vždy iba o najchudobnejších a najbohatších a sotva sa obracia na strednú vrstvu. „O tom musím popremýšľať,“ odpovedal vtedy František očividne zarazený.

Jeho príhovor ako prvého pápeža v kongrese vo Washingtone ukázal, že si túto otázku zobral k srdcu. V krajine svojich najostrejších kritikov postavil František v neposlednom rade most všetkým, ktorí jeho kritiku kapitalizmu považujú za prehnanú a nespravodlivú. Vo štvrtok sa pred poslancami v Kapitole obrátil na strednú vrstvu, na priemerného Američana a povedal:
„… chcem využiť túto príležitosť na nadviazanie dialógu s mnohými tisíckam mužov a žien, ktorí sa každý deň namáhajú v konaní poctivej práce, aby prinášali domov svoj každodenný chlieb, usporili si peniaze a – krok za krokom – vybudovali lepší život pre svoje rodiny. Sú to muži a ženy, ktorí sa nezaujímajú len jednoducho o platenie daní, ale svojím pokojným spôsobom udržujú život spoločnosti. Oni svojím konaním tvoria solidaritu a vytvárajú organizácie, ktoré podávajú pomocnú ruku tým najnúdznejším.“

Kritika kapitalizmu sa v jeho 50-minútovom príhovore nachádza už len vo verzii „light“. Namiesto zvyčajného bičovania ľuďmi pohŕdajúceho svetového hospodárskeho systému oceňuje pápež v Kapitole podnikanie:
„Podnikateľská činnosť je vznešeným povolaním zameraným na produkciu bohatstva a zlepšovanie sveta. Môže byť veľmi plodným zdrojom prosperity pre oblasť, v ktorej pôsobí, najmä ak chápe vytváranie pracovných miest ako podstatnú súčasť svojej služby spoločnému dobru.“ Táto veta sa už nachádza aj v encyklike Laudato si’, (129). Tam však bola úplne prekrytá ostrou kritikou kapitalizmu.

František síce pred kongresom hovorí, že politika nesmie byť „otrokom hospodárstva a finančníctva“. No dodáva: „Nepodceňujem ťažkosti, ktoré to so sebou prináša, no povzbudzujem vás v tomto úsilí.“ Aj pre boj s chudobou nachádza nezvyčajné slová. Namiesto kritiky nedostatočného nasadenia je tu tento raz pápežská pochvala: „Koľko pokroku sa v tejto oblasti v toľkých častiach sveta dosiahlo.“ Pápež uviedol, že si je vedomý, že mnohí Američania dnes, ako aj v minulosti, pracovali na tom, aby tento problém zvládli.

No príhovor napriek tomu obsahuje aj nepohodlné pasáže. K najsilnejším sa počíta Františkova priateľsky zaobalená ale neprepočuteľná kritika prehnaného náboženského sebavedomia a svojhlavosti USA. V krajine, ktorá už raz deklarovala boj proti medzinárodnému terorizmu ako „krížovú výpravu proti zlu“, varoval pred „hrubo zjednodušeným redukcionizmom“. Skutočnosť nemožno jednoducho deliť na dobro a zlo. „Napodobňovanie nenávisti a násilia tyranov a vrahov je tá najlepšia cesta ako nastúpiť na ich miesto.“

V USA citlivú tému ochrany životného prostredia František oslovil iba v dávke, ktorú by zniesli aj republikáni. Vyzval k zvýšenému úsiliu o udržanie prírodných zdrojov, vyhol sa však pojmu „klimatické zmeny“, ktorý je pre mnohých konzervatívcov aj v celej krajine dráždivou témou.
V pozdravnom príhovore v záhrade Bieleho domu v stredu toto slovo v prítomnosti Obamu ešte použil.
Pápež ďalej vyzval kongres k humánnemu prístupu k utečencom, kde mal zrejme na mysli zvlášť situáciu na hranici s Mexikom. A potvrdil svoje požiadavky zrušiť trest smrti a stlmiť obchod so zbraňami.
Zaujímavé je, ktoré témy František neoslovil, alebo iba okrajovo. Nápadné je, že medzinárodná politika nehrá ústrednú úlohu. To zrejme bude v piatok pred OSN inak.

Pozoruhodné je tiež, že pápež hovoril o rodine, manželstve a ochrane života iba všeobecne a krátko, hoci aj v tejto oblasti legalizovaním homosexuálneho „manželstva“ v celej krajine spočíva konfliktný potenciál. To sa iste konzervatívnym katolíkom nepáčilo. Ani rasizmus v USA pápež nespomenul. Preľudneniu obyvateľstva naproti tomu venuje celú pasáž. „Je tragické,“ že sa vždy nerešpektovali práva tých, ktorí tu už vždy žili, ako povedal.
Po príhovore pápež opustil sálu tak rýchlo, že potlesk rýchlo utíchol. Či František svojich kritikov v kongrese a v USA svojím príhovorom presvedčil, to sa ukáže. -zg-

Pravoslávni biskupi žiadajú ‘kultúru integrácie’

Pravoslávni biskupi v Nemecku odsudzujú útoky na kresťanov radikalizovanými utečencami.

Berlín, 24.9.2015 (kath.net) 018 317 – Pravoslávna konferencia biskupov v Nemecku v tlačovom vyhlásení ocenila ochotu pravoslávnych veriacich, ako aj iných ľudí, ktorí v minulých týždňoch nasledovali Ježišove slová „bol som cudzinec a prijali ste ma“ a pri prijímaní utečencov v Nemecku aktívne pomáhali. „Táto činorodá láska k blížnemu je samozrejmosťou, pretože zodpovedá prikázaniu nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista“.
Biskupi súčasne upozornili na to, že vlna utečencov má aj negatívne sprievodné javy. Preto pravoslávni biskupi „čo najostrejšie odsudzujú každú formu rasovej nenávisti a nepriateľstva voči cudzincom rovnako, ako každé zastrašovanie a útoky na kresťanov inými radikalizovanými utečencami, o ktorých dostávame správy“.
Pravoslávni biskupi zdôraznili, že prijímanie utečencov predstavuje „veľkú výzvu pre našu krajinu, ale aj pre každého jednotlivca u nás“. „Ako pravoslávna cirkev v Nemecku, ktorej veriaci sú väčšinou tiež migranti, poznáme význam privítania, ale aj integrácie do tunajšej spoločnosti, ktorá musí byť ďalším krokom a cieľom každého prijatia ľudí prichádzajúcich do tejto krajiny.“
Predstavitelia pravoslávia v Nemecku preto žiadajú, aby sa z „kultúry vítania“ stala „kultúra integrácie“, zvlášť v oblasti rečovej znalosti, vzdelania a zaradenia sa do pracovného trhu.
Mnohí pravoslávni a východní pravoslávni kresťania, „ktorých predkovia 2000 rokov žili vo svojej domovine vo vernosti svojej viere a tradícii, prišli do Nemecka,“ dodávajú biskupi. Týchto ľudí, ktorí ušli pred vojnou, prenasledovaním a terorom, pravoslávni predstavitelia v Nemecku vítajú a súčasne ich povzbudzujú k integrácii. –zg-

 

Africkí biskupi: ‚Toto je nová forma otroctva’

Západ ukonči kampaň šírenia „kultúry smrti“!

Accra, 24.9.2015 (kath.net/LSN/jg) 018 316 – Africkí biskupi vyzvali západný svet, aby ukončil kampaň šírenia „kultúry smrti“ na svojom kontinente. V spoločnom vyhlásení biskupi Afriky a Madagaskaru odsudzujú to, aby tieto programy pod názvom „Eufemizmus‚ sexuálne a reprodukčné zdravie a práva’“ (teda šírenie potratov, antikoncepcie, sterilizácie, atď.) boli predpokladom poskytovania rozvojovej pomoci.
Vyhlásenie zostavili už v júni na stretnutí predsedov biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru v Akre (Ghana). Uverejnili ho teraz, krátko pred summitom OSN v New Yorku, na ktorom sa má rozhodnúť o „trvalo udržateľných rozvojových cieľoch“. V liste sa konkrétne uvádzajú rôzne zmluvy, medzi nimi Protokol Maputo a vyhlásenie z Addis Abeby o populácii a rozvoji v Afrike po r. 2014.
Týmto trvalým „ideologickým bombardovaním“ zo západných krajín „sme hlboko zranení“, lebo je nasmerované proti „životu, rodine, všetkému svätému, proti zdravému vývoju mládeže, ktorá je budúcnosťou Afriky, proti plnému rozvoju žien a úcte pred starými ľuďmi“. Tento politický a hospodársky tlak má jediný cieľ: „drastickú kontrolu a redukciu afrického obyvateľstva, plánované zničenie manželstva a rodiny,“ píšu biskupi.
Afričania tomu musia tomuto plánu vyjadriť jasné a zreteľné „NIE“. Ďalej uvádzajú, že pápež František ich varoval pred „kolonializáciou skrze nové ideológie“.
„Toto je nová forma otroctva! Chceme, aby sa rešpektovala dôstojnosť našich ľudí,“ píšu africkí biskupi. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.