Bývalému rektorovi Katolíckej univerzity zlyháva srdce: Zabili ma biskupi! + Vyjadrenie biskupov. + Predseda KBS viedol pobožnosť za prvého prezidenta samostatnej SR

Bývalý rektor Katolíckej univerzity Tadeusz Zasepa (69) leží vo vážnom stave v nemocnici.
Bojuje o život! Bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku má bez transplantácie srdca podľa vyjadrení lekárov pred sebou už len minúty života.
rektor-katolicka-univerzita-presov-tadeusz-zasepa-zdravie-srdce-crop
Profesor Tadeusz Zasepa (69), ktorý opustil rodné Poľsko, aby sa obetoval pre slovenskú univerzitu, ťažko dýcha a vidieť chce už len najbližších. Zomierajúci profesor sa posledné dni svojmu kamarátovi opakovane zveril, že mu srdce zlomili slovenskí katolícki biskupi. Profesor Tadeusz Zasepa leží na koronárnej jednotke Fakultnej nemocnice v Prešove. Je napojený na prístroje, ťažko dýcha a z očí mu padajú slzy. „Som veľmi slabý, ale obklopený láskou ľudí, ktorí mi dôverujú a ktorým verím,“ hovorí medzinárodne uznávaný univerzitný profesor. Prvý vážny srdcový kolaps dostal pred mesiacom, keď arcibiskup Stanislav Zvolenský vyzval poľského arcibiskupa v Čenstochovej, aby ho zo Slovenska stiahol.

Jeho stav sa prudko zhoršil po Zvolenského tlačovej konferencii spred 2 dní, na ktorej profesora opäť obvinil z toho, že za chyby v riadení univerzity mohol on. „Už dva dni opakuje, že ho zabili biskupi,“ prezrádza profesorov blízky priateľ a exkolega z univerzity profesor Peter Olekšák. Nový Čas oslovil aj arcibiskupa Zvolenského. „Pán arcibiskup si váži mnoho dobrej práce, ktorú pán profesor na Slovensku vykonal a úprimne sa modlí za zlepšenie jeho zdravia,“ povedal Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Zasepa verí, že ešte má nádej, o jeho srdce sa stará docent Martin Studeničan. „Upovedomili sme jeho synovca Petra v Poľsku. Prežívame to veľmi ťažko, ale veríme, že sa stane zázrak a pána profesora zaradia do transplantačného programu,“ vraví profesor Olekšák.

rektor-katolicka-univerzita-presov-tadeusz-zasepa-zdravie-srdce1
Profesor mal chuť niečo zmeniť. Bol prvý, kto upozornil na zlé hospodárenie dekanov.
Autor: Ľubo Bechný
Farári aj akademici zháňajú pre profesora nové srdce, je to jeho jediná nádej. Podľa lekárov sa jeho šance na prežitie skrátili na minúty, keďže srdce mu nepracuje už ani na 20 percent. „Bol ma tu navštíviť rektor univerzity Jozef Jarab, ten, ktorý mi tak ublížil. Žiadne slovo ospravedlnenia,“ zúfa profesor Zasepa. Biskupi obviňujú bývalého rektora, že on môže za netransparentné riadenie univerzity, čo profesorovi zlomilo srdce. Bol totiž prvý, ktorý poukázal na zlé hospodárenie dekanov a vyhodil z univerzity ľudí, ktorí boli za to zodpovední. Paradoxné je, že súčasný rektor ich vzal naspäť.

Škandály Katolíckej Univerzity
Odhalenia bývalého rektora Zasepu

Upozornil na falošné pečiatky, ktorými sa označovali potvrdenia o zaplatení poplatku od študentov. Tieto peniaze končili v čiernom fonde. Pri poplatku 10 € pri zápise je to za dva roky 4 000 eur.
Vedenie fakulty mu nevedelo vysvetliť, kde skončilo 24 000 € vybraných za kopírovanie pre študentov.
Upozornil, že edičné stredisko fakulty je len ,‚schránkovou firmou“. Pri osobnej návšteve vo Fribourgu nebolo možné nájsť sídlo vydavateľstva.
Mnohí externí doktorandi skončili štúdium prirýchlo (napríklad za 4 mesiace).
Zorganizovali magisterskú promóciu na PF KU, detašovanom pracovisku v Poprade, bez vedomia a prítomnosti rektora alebo prorektora.
Vyberanie poplatkov za poskytovanie núteného doučovania na PF KU na detašovanom pracovisku v Poprade, kde študentom je „odporúčané“, aby si zaplatili doučovanie za 20 €.
Škandály katolíckej univerzity
Dekan rozdal odmeny 114 028 €
Na jeden z najväčších škandálov upozornil Nový Čas. Dekan Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Marián Kuna rozdal v roku 2013 šiestim pracovníkom školy za jediný rok okrem riadnej mzdy aj 114 028 €. Najnižšia odmena pre dekanovu tajomníčku Máriu Debnárovú bola tesne nad 10 000 €, pričom Ján Hrkút sa tešil z viac ako 30 000 €.

Ešte je nádej
Igor Vozár, internista

– Stav pacienta, ktorého srdce pracuje na menej ako 20 % a ktorý dýcha len s pomocou prístrojov, je naozaj vážny a prognóza môže byť nepriaznivá. Ale zlepšenie je možné. Ak dostáva adekvátnu liečbu, tak srdiečko môže naskočiť, takže sa môže dožiť transplantácie. Aby sa stav pacienta stabilizoval, podávajú sa mu lieky na odvodnenie, na posilnenie srdca a ďalšie medikamenty. Záleží aj na jeho psychickom rozpoložení.

Autor: Jana Rojková, joc, Novy Cas

http://www.cas.sk/clanok/331164/byvalemu-rektorovi-katolickej-univerzity-zlyhava-srdce-zabili-ma-biskupi.html

 

Správa z rokovania biskupov po plenárnom zasadaní KBS v Marianke

Bratislava 22. septembra (TK KBS) Pätnásť katolíckych biskupov sa v dňoch 21. a 22. septembra stretlo v Marianke na 82. plenárnom zasadaní KBS.

Hlavným bodom stretnutia boli voľby do funkcií v rámci štruktúry KBS. Do funkcie predsedu KBS bol opätovne zvolený bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Mandát má na tri roky. Vo funkcii podpredsedu KBS bude najbližšie tri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Biskupi zároveň rozhodli, že generálnym sekretárom KBS bude naďalej Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup. V Stálej rade bude okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára KBS aj Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup a Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje radosť nad veľkým spoločenstvom, ktoré sa vytvorilo počas Národného pochodu za život. Napĺňa nás nádejou, že ľudia v tak hojnom počte prišli podporiť myšlienku ochrany života a zapojili sa do jeho radostnej oslavy. Vďaka patrí mnohým organizátorom a dobrovoľníkom z celého Slovenska. Bez ich obetavej práce by sa podujatie takýchto rozmerov nemohlo uskutočniť. Oceňujeme prácu všetkých, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy programu ako aj tých, ktorí pochod rozličnými spôsobmi podporili. Všetci spolu zdieľame oprávnenú nádej, že bratislavský pochod posilní naše nadšenie a úsilie chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Spoločnou svätou omšou sme ďakovali Bohu za jeho milosti a dary pre zúčastnených pútnikov.

Biskupi sa oboznámili s informáciami o príprave návštevy Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne v dňoch 8. až 14. novembra 2015. Venovali sa tiež návrhom týkajúcim sa slávenia Svätého roku milosrdenstva. Tento svätý rok, ktorý ešte v marci ohlásil pápež František, sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši sa 20. novembra 2016.

Liturgická komisia KBS predložila plénu biskupov na schválenie ďalšie časti prekladu slovenského znenia Rímskeho misála: biskupi tento preklad schválili.

Biskupi tiež zhodnotili letné Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Vypočuli si správu organizátorov o akcii a ocenili prácu dobrovoľníkov a štedrosť darcov, vďaka ktorým bolo možné podujatie usporiadať.

V severnej časti Veľkej Británie žije 200 000 Slovákov, ktorí požiadali KBS o kňaza pre ich duchovné potreby. Biskupi prisľúbili, že v budúcom roku uvoľnia pre túto službu jedného zo svojich duchovných.

Do Filadelfie na Svetové stretnutie rodín vyslala KBS trojčlennú delegáciu. Slovenská cirkev chce aj týmto spôsobom ponúknuť svoj príspevok k vydávaniu svedectva o postoji úcty voči životu a nerozlučiteľnosti manželstva.

V rámci plenárneho zasadania prebehli aj rokovania o situácii na Katolíckej univerzite. Biskupi si vypočuli správu rektora o stave plnenia opatrení, ktoré boli vypracované na základe výsledkov auditu. Konferencia biskupov Slovenska berie na vedomie zistenia auditu tak, ako ho vypracovala spoločnosť KPMG spol.s.r.o. dokument poskytne aj ministrovi školstva SR a rozhodujúcim orgánom KU (rektor, Akademický senát, Správna rada) s odporúčaním, aby sa tieto orgány zaoberali jeho obsahom. Biskupi si veľmi vážia prácu bývalého rektora KU, ktorý budovaniu univerzity obetoval nemalú časť svojho života a vykonal v akademickej oblasti množstvo záslužnej práce. Mimoriadne citlivo tiež vnímajú nedávne zhoršenie jeho zdravotného stavu a je ich úprimným úmyslom ľudsky vziať vážny ohľad na túto skutočnosť. Napriek týmto okolnostiam, bohužiaľ, nemožno pri snahe o riešenie problémov KU nebrať do úvahy aj objektívne preukázané vážne pochybenia, ku ktorým došlo v rámci univerzity, a to aj zo strany jej bývalého vedenia. KBS preto prosí aj pracovníkov spoločenských komunikačných prostriedkov, aby sa tejto téme pokúsili venovať vyváženú, citlivú pozornosť, bez zakladania negatívnych emotívnych rámcov. Biskupi na svojom zasadaní vyjadrili presvedčenie, že by boli veľmi radi, keby po osobných sporoch predstaviteľov univerzity prevážila myšlienka o budúcnosti a perspektívach tejto ťažko vybudovanej, a aj ťažko skúšanej inštitúcie.

KBS sa zaoberala aj utečeneckou krízou. Vypočula si svedectvo o situácii v Sýrii a rokovala o spôsoboch reagovania na výzvu Svätého Otca Františka. Biskupi na základe skúseností svojich kňazov hovorili o zvýšenej potrebe komunikácie na túto tému. Pri zisťovaní kapacít veriaci prejavili ochotu podať pomoc ľuďom na úteku pred vojnou a hladom, predostreli však aj množstvo otázok, na ktoré je potrebné hľadať adekvátne odpovede. Pre koordináciu celého úsilia sa biskupi rozhodli vytvoriť pri KBS pracovnú skupinu a poverili Mons. Jozefa Haľka, aby ju sformoval, viedol a bližšie sa zaoberal touto problematikou – tak z hľadiska rokovaní s kompetentnými inštitúciami ako aj z hľadiska komunikácie do vnútra cirkevného spoločenstva.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150922041

 

Predseda KBS povedie pobožnosť za prvého prezidenta samostatnej SR

Bratislava 23. septembra (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes o 16:00 h v Kostole Milosrdných bratov v Bratislave povedie ďakovnú pobožnosť pri príležitosti životného jubilea 85 rokov emeritného prezidenta Michala Kováča.

ExPrezident M. Kovac 85 rokov

Na upresnenie: Na snímke denníka SME vpravo v poradí prvý prezident (druhej)  Slovenskej republiky Michal Kováč počas omše v kostole Milosrdných bratov v Bratislave pri príležitosti svojich 85. narodenín

tiso_portret štvorec

Na upresnenie: Prvý prezident prvej Slovenskej republiky Dr. J. Tiso

O príprave pripomienky jubilea bývalého prezidenta formou ďakovnej liturgickej slávnosti spolu hovorili začiatkom augusta, keď bratislavský metropolita prijal prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky v sídle Arcibiskupskej kúrie v Bratislave.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150923043

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.