Kardinál: Väčšina proti prijímaniu pre rozvedených. + „Planned Parenthood“ útočí na pápeža Františka. + Francúzski biskupi: Potrat nie je «anekdota života»

Budapešť, 1.10.2015 (kath.net/KNA) 018 338 – Relátor synody biskupov, maďarský kardinál Peter Erdő, nevidí v súčasnosti väčšinu v otázke práva znovu zosobášených rozvedených pristupovať ku svätému prijímaniu. Doteraz neexistuje nijaká zmena, ako povedal arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy v interview pre maďarské katolícke noviny «Magyar Kurir». «Väčšina v Cirkvi má tento postoj: Kto žije v cirkevno-právne neplatnom manželstve, nesmie pristupovať ku svätému prijímaniu.»
Co sa deje pri potrate
Osobne kardinál Erdő od synody očakáva, že kresťanský ideál rodiny jasnejšie a jednoznačnejšie sprostredkuje v rámci Cirkvi aj smerom navonok. Okrem toho má ukázať praktické cesty poskytovania pomoci, aby sa tento ideál dosiahol. Relátor tiež žiadal venovať pastoračnú pozornosť a pomoc tým, «ktorí nežijú v rodinách podľa kresťanského ideálu, v rodinách s ranami, alebo žijúcich v rozporuplných okolnostiach».
Od nedele 4. októbra až do 25. októbra sa vo Vatikáne zíde 280 biskupov a 130 expertov z celého sveta, aby sa na XVI. plenárnom zasadnutí Riadnej synody biskupov radili na tému

«Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a vo svete dneška».

Je to doteraz najdôležitejšia cirkevná diskusia od nástupu pápeža Františka. Ako sa synoda uzavrie, to označil kardinál Erdő ako „úplne otvorené“, on sám je «plný napätého očakávania».
Relátor zhŕňa výsledky diskusií malých skupín a prezentuje ich plénu. Synode predsedá pápež a štyria členovia predsedníctva. Nádeje vkladané do synody sú veľké, aj keď nemôže robiť rozhodnutia. Je poradným orgánom pápeža, ktorý sa na zasadnutiach zúčastňuje. Za pravdepodobné sa považuje, že František sa bude v príhovore na konci zasadnutia zaoberať témami diskusie, ako povedal kardinál Erdő. Je možné, že pápež vyvodí z výsledkov aj konkrétne dôsledky.
Program synody uvádza pracovný materiál «Instrumentum Laboris», a v 147 bodoch zhŕňa témy zasadnutia biskupov. V zmysle princípu «Vidieť – posúdiť – konať» sa synoda delí na tri časti v troch týždňoch jej konania.
V záverečnom týždni sa majú stanoviť smernice: k úlohám rodiny pri evanjelizácii, ale aj k sprevádzaniu rodiny v Cirkvi počínajúc predmanželskou prípravou, až po prístup k slobodným alebo k civilne zosobášeným párom, či znovu zosobášeným rozvedeným. –zg-

 

Planned Parenthood“ útočí na pápeža Františka

New York, 1.10.2015 (kath.net/jg) 018 336 – Alexander Sanger, predseda rady najväčšej medzinárodnej potratovej organizácie „International Planned Parenthood Council“, ostro kritizoval pápeža Františka za jeho výpovede k ochrane života a k antikoncepcii. V blogu pápeža obviňuje, že chce „obmedzovať práva žien a možnosti zdravotnej starostlivosti o ženy“.
Sanger pápeža vyzval, aby prikázania vzhľadom na antikoncepciu a potrat prispôsobil modernej západnej spoločnosti!
Vyhlásil, že 99 percent katolíckych žien používa antikoncepciu. „Ony nechodia na potraty menej, ako iné ženy. Pápež musí načúvať tomu, čo ženy chcú a ženy na celom svete si žiadajú prístup k antikoncepcii,“ požaduje Sanger.
Pápež František počas cesty po USA viackrát žiadal ochranu života „vo všetkých štádiách vývoja a dimenziách“. V príhovore pred OSN odsúdil „trhový prístup k ľudským orgánom a ľudskému väzivu“. Táto formulácia pripomína obvinenia vznesené proti „Planned Parenthood“, že cielene získavajú časti telíčok potratených detí za účelom obchodovania.
Alexander Sanger je vnukom Margret Sangerovej, zakladateľky tejto „Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo“ (IPPF). -zg-

 

Francúzski biskupi: Potrat nie je «anekdota života»

Paríž, 1.10.2015 (kath.net/KNA) 018 335 – Biskupská konferencia Francúzska kritizovala „osvetovú“ kampaň vlády za potrat, antikoncepciu a sexualitu.
Potrat nie je nijaká «anekdota života», ale vážny a často hlboko siahajúci zásah ako pre ženy, tak aj pre mužov a celú rodinu, ako uviedli biskupi v stredu v Paríži a zdôraznili: „Je poľutovaniahodné, že kampaň sa nezaoberá hlavne životom. Treba skôr vybudovať osvetu a vzdelávanie mladých v téme sexuality, ako aj podporu rodičov.“
Ministerka Marisol Touraine (PS) v pondelok naštartovala národnú informačnú kampaň s heslom «IVG: mon corps, mon choix, mon droit» (Potrat: moje telo, moja voľba, moje právo). «V r. 2015 by mala byť v našej krajine každá žena v stave urobiť rozhodnutie bez toho, že by ju odsudzovali a bez nesprávnych informácií», vyhlásila ministerka. Na webovej stránke sa môžu ženy informovať o potrate, antikoncepcii a sexualite. A bola zriadená aj bezplatná „horúca linka“. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.