Fico odmieta odluku cirkví od štátu. + Antikristov SKOK ISLAMIZUJE: „Akékoľvek oslabenie cirkví dnes znamená, či sa to niekomu páči, alebo nie, posilnenie islamistických snáh,“ vyhlásil Jarjabek

Podľa premiéra Roberta Fica Slovensko potrebuje pokoj a stabilitu.
Komentár: Referendum o odluke cirkví od štátu?
Premiér Robert Fico v súčasnosti nesúhlasí s odlukou cirkví od štátu. Vyhlásil to na teologickej konferencii – Reformácia a politika, ktorú organizovala Evanjelická cirkev augburského vyznania.
Podľa Fica slová o odluke cirkví väčšinou zaznievajú z úst opozičných politikov, ktorí potrebujú nejakú agendu.
karikatura-Daniel-Krajcer-odluka-cirkvi-od-statu-SKOK
„My potrebujeme v tomto štáte kľud a stabilitu a veľmi vyvážené vzťahy medzi štátom a jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,“ povedal.

Ako ďalej uviedol, v súčasnosti medzi jeho vládou a náboženskou obcou prebieha veľmi kvalitný dialóg.

Fico ďakoval cirkvám

Pripustil však, že nie na všetko majú cirkvi a jeho kabinet rovnaký názor. To však považuje sa prirodzené, keďže vládny Smer zastáva sociálno-demokratické hodnoty.

Premiér poďakoval za množstvo aktivít v rámci Slovenska, ktoré jednotlivé cirkvi vykonávajú – počnúc vzdelávaním a končiac charitou a pomocou druhým. „Táto symbióza musí na Slovensku naďalej pokračovať,“ vyhlásil Fico.

Predseda vlády takisto vyzdvihol prístup náboženských obcí, ako zareagovali pri riešení problému s imigrantmi. „Ponúkajú určité kapacity pri dobrovoľnej integrácií utečencov,“ priblížil.

Kresťan zo Sýrie má bližšie k Slovákom ako moslim, tvrdí Fico

Na záver Fico pripomenul, že najľahšie sa môže prispôsobiť človek, ktorý má k nám blízko v podobe spôsobu života a tradícií. „Stojím si za tým, že oveľa bližšie má k nám kresťan zo Sýrie ako moslim, ktorý má úplne iné tradície,“ dodal.

Momentálne vláda čaká, ako pristúpi k problematike utečencov Európska únia. Na základe toho, či sa Brusel rozhodne pre povinné alebo dobrovoľné kvóty, prijme opatrenia aj Ficov kabinet. „A práve vtedy by mohli byť nápomocné aj samotné cirkvi na Slovensku,“ uzavrel.

http://www.aktuality.sk/clanok/304290/fico-odmieta-odluku-cirkvi-od-statu/

 

V čase utečeneckej krízy by finančná odluka cirkví od štátu znamenala podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer) oslabenie kresťanských cirkví, čo je nežiaduce

Katolícka cirkev je pripravená diskutovať o odluke
Skupina poslancov Národnej rady, ktorí sú členmi novej strany Skok, predložila do parlamentu návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu.
PRIJATIE ZMLUVY O VÝHRADE SVEDOMIA žiadalo petíciou až 118 449 občanov Slovenskej republiky
BRATISLAVA. Katolícka cirkev je v súlade s rámcovou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou pripravená diskutovať o financovaní cirkvi. Ako povedal v pondelok hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara, KBS je presvedčená, že viaceré cirkevné inštitúcie si zasluhujú podporu zo strany štátu, keďže vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v prospech všetkých obyvateľov Slovenska.

„Rovnako si myslíme, že debata o financovaní cirkvi by mala byť výsledkom vzájomnej dohody všetkých cirkví a náboženských spoločností v SR so štátom. Diskusiu o financovaní považujeme za potrebnú, ale nie urgentnú,“ zdôraznil Kramara.

Táto téma je podľa neho natoľko komplikovaná, že nateraz nie je možné prezentovať finálne riešenia. „Katolícka cirkev považuje samotný asignačný model za nevhodný,“ dodal.

ECAV uprednostňuje dohodu
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) uprednostňuje namiesto jednostranného rozhodnutia zo strany štátu v podobe zákona schváleného parlamentom dohodu o finančnom zabezpečení cirkví uzatvorenú medzi cirkvami a štátom.

Ako sa uvádza v stanovisku ECAV k transformácii systému financovania cirkví a náboženských spoločností, toto predpokladá aj zmluva medzi Slovenskou republikou a náboženskými spoločnosťami.

„Predpokladáme, že podobnú dohodu pre Rímskokatolícku a Gréckokatolícku cirkev sa podarí uzatvoriť Slovenskej republike aj so Svätou stolicou,“ uvádza sa v stanovisku ECAV.

Parlament sa bude finančnou odlukou cirkví od štátu zaoberať tento týždeň na podnet viacerých nezaradených poslancov, ktorí založili stranu Skok.

ECAV upozorňuje, že tzv. dotácia pre cirkvi a náboženské spoločnosti predstavuje zanedbateľnú čiastku štátneho rozpočtu. „Ak štát napriek tomu chce meniť model financovania cirkví, chce ECAV na Slovensku využiť túto príležitosť na to, aby sa vecne i pojmovo zmenil zastaraný zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností (zákon bol prijatý v roku 1949 – poznámka SITA),“ uvádza sa v stanovisku.

Nový model financovania prostredníctvom priamej dotácie zo štátneho rozpočtu by mal byť podľa ECAV okrem iného aj kompenzáciou za nereštituovaný majetok a za škody, ktoré cirkvám štát v minulých politických systémoch spôsobil.

„Prijatím uvedeného modelu by sme chceli spolu s ostatnými cirkvami ponúknuť štátu a celej spoločnosti, aby sa „raz a navždy“ urobila hrubá čiara za minulosťou, a namiesto orientácie na staré krivdy upriamiť pozornosť cirkví a náboženských spoločností do budúcnosti na vzájomnú spoluprácu pre spoločné dobro štátu, spoločnosti a občanov tejto krajiny,“ zdôrazňuje cirkev, podľa ktorej transformovaný model financovania cirkví a náboženských spoločností by mal zohľadňovať nadhodnotu, ktorú vytvárajú cirkvi a náboženské spoločnosti v oblasti sociálnej, kultúrnej a etnickej práce.

„V ECAV na Slovensku ponúkame vlastnú infraštruktúru vybudovanú po celom Slovensku v našich cirkevných zboroch, dcérocirkvách a filiálkach a dobrovoľnú prácu ich mnohých členov v prospech celej spoločnosti,“ upozorňuje ECAV.

Krajcer: Je načase, že sa téma dostáva do Národnej rady
ECAV predpokladá a sama ponúka určitú veľkorysosť zo strany veľkých a väčších cirkví pri určovaní väzby dotácií (kompenzácií) na počet veriacich, hlásiacich sa ku konkrétnej cirkvi podľa sčítania obyvateľstva.

„Táto väzba by nemala byť priamo úmerná, ale mala by zohľadňovať vyšší príspevok na jedného veriaceho u menších cirkví a nižší príspevok u cirkví veľkých a väčších. Nesúhlasíme však s vytváraním veľkostných kategórií cirkví a pred skokovou závislosťou príspevku na jedného člena by sme uprednostnili vhodný typ plynulého nelineárneho modelu,“ uvádza sa v stanovisku.

Skupina poslancov Národnej rady, ktorí sú členmi novej strany Skok, predložila do parlamentu návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu. Pod návrhom sú podpísaní poslanci Daniel Krajcer, Martin Chren, Juraj Miškov a Jozef Kollár. Parlament by mal o tomto návrhu rokovať v utorok.

„Odluka cirkví od štátu je poslednou úplne nesplnenou požiadavkou novembra 1989. Je naozaj načase, že dnes, takmer 26 rokov od nežnej revolúcie, sa táto téma dostáva do národnej rady,“ povedal autor zákona Daniel Krajcer.

Jarjabek hovorí o oslabení
V čase utečeneckej krízy by finančná odluka cirkví od štátu znamenala podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer) oslabenie kresťanských cirkví, čo je nežiaduce. Ako povedal Jarjabek v pondelok, v kontexte posledných udalostí, ktoré sa dejú na Slovensku a v Európe, finančná odluka cirkví od štátu dostáva iné dimenzie.

„Akékoľvek oslabenie cirkví dnes znamená, či sa to niekomu páči, alebo nie, posilnenie islamistických snáh,“ vyhlásil Jarjabek. V tomto kontexte treba preto podľa neho hovoriť dnes o odluke.

„Treba o tom hovoriť aj z hľadiska európskych tradícií, ale aj z historického pohľadu,“ zdôraznil s tým, že diskusia v parlamente o odluke bude mať preto iné dimenzie, ako by mala pred utečeneckou krízou.

„Iná debata by bola, ak by k utečeneckej kríze neprišlo, a iná bude teraz. Konflikt už je islamisticko-kresťanský, či sa to niekomu páči, alebo nie. Treba to pomenovať pravým menom. Odluka by preto dnes bola oslabením cirkvi,“ dodal Jarjabek.

http://www.sme.sk/c/8025670/katolicka-cirkev-je-pripravena-diskutovat-o-odluke.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.