Nardi: Napätá atmosféra vo Vatikáne. Pápež vymenoval „komisiu pre transparentnosť“ biskupskej synódy

Za zdmi Vatikánu probíhá v současnosti tuhý boj. Papež František zareagoval neobyčejně rychle na kritiku, že nadcházející biskupská synoda bude málo průhledná. Aby uklidnil obavy, které v poslední době důrazně vyjadřovali někteří kardinálové po špatných zkušenostech z Domu sv. Marty z minulého roku, oznámil dnes papež zřízení komise pro transparentnost. Je to neobvyklý krok, který odhaluje napjatou atmosféru na všech stranách.
Synoda_Transparentnost-777x411
Desetičlenná komise, jejímž mluvčím pro synodu bude kardinál Peter Erdö z Maďarska, má „zajistit naprostou průhlednost“, řekl dnes v Římě kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář biskupské synody. Komisi budou tvořit zástupci ze všech pěti kontinentů. Jmenování komise je považováno za potvrzení kritiky, kterou vloni vznesli např. kardinálové Raymond Burke a Gerhard Müller, totiž že si Svatý stolec přál uplatňovat jednostrannou informační politiku určitého směru, čímž se míní směr nastolený kardinálem Walterem Kasperem

Mluvčí Vatikánu: Synodní otcové nebudou nijak omezováni v jednání s médii

„Přejeme si závěrečný text, který bude výsledkem úvah a vystoupení různých synodních otců,“ řekl kardinál Baldisseri, přičemž nespecifikoval, zda tím míní závěrečný dokument synody nebo posynodální exhortaci papeže. Známí vatikanisté, jako je Sandro Magister a Edward Pentin, v posledních dnech uvedli, že žádná závěrečná zpráva ze synody nebude. Předpokládají, že důvodem je to, že papež si nepřeje být jí vázán.

Na kritiku za nedostatek transparentnosti reagoval také vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi SJ, který řekl na dnešní tiskové konferenci, že na synodě nebudou existovat žádná omezení pro jednání s novináři. Synodní otcové mohou „odpovědně“ mluvit se zástupci médií. Mluvčí Vatikánu neprozradil, zda bude zrušena praxe informačního embarga na vystoupení na synodě z roku 2014.

Oslava „50 let synody biskupů“ – papež jmenoval kardinála Schönborna hlavním řečníkem

Tuto neděli začíná druhá a závěrečná část biskupské synody o rodině. O manželství a rodině bude po tři týdny v přítomnosti papeže Františka diskutovat téměř 300 biskupů a 120 expertů. Kontroverzními tématy jsou návrh kardinála Waltera Kaspera, aby byli znovusezdaní rozvedení za určitých podmínek připuštěni ke svátostem, a návrh arcibiskupa Vincenza Paglii na faktické uznání homosexuality.

V souvislosti se synodou se bude 17. října konat jubilejní slavnost při příležitosti 50. výročí biskupské synody. Tato instituce byla zřízena jako nezávislý poradní sbor světové Církve papežem Pavlem VI. na konci Druhého vatikánského koncilu. Ceremoniálu se zúčastní papež František a synodní otcové. Hlavním řečníkem papež jmenoval vídeňského arcibiskupa-kardinála Christopha Schönborna, vyhlášeného kasperovce.

Guiseppe Nardi

http://www.tedeum.cz/2015/10/04/nardi-napjata-atmosfera-ve-vatikanu-papez-jmenoval-komisi-pro-transparentnost-biskupske-synody/#comment-19

 

Synoda, den první: „Nepřijatelné.“ Blíží se jaderný výbuch?
Synoda byla oficiálně zahájena v neděli 4. října mší. Papež František si v promluvě všiml toho, že „se zdá, že [texty čtení a evangelia z 27. neděle v mezidobí] byly vybrány právě pro tuto chvíli milosti, kterou Církev prožívá“. Papež řekl, že tyto texty se soustřeďují na tři témata, „osamělost, lásku mezi mužem a ženou a rodinu“. Uvedl, že mnoho lidí je dnes osamělých, protože jsou nepochopeni a nevyslechnuti, a výslovně zmínil migranty a uprchlíky. Dále prohlásil: „Láska, která je trvalá, věrná, pozorná, stálá a plodná, je stále více přehlížena, považována za podivný relikt minulosti.“

Pokračování procedurálních manipulací kardinála Baldisseriho a arcibiskupa Forteho (a dalších silných mužů papeže) na synodě v roce 2015.

Xavier Rynne II. vysvětluje v listu Catholic Herald, proč je manipulace na letošní synodě ještě horší než v loňském roce – ve skutečnosti se vůbec nejedná o „synodu“, ale s bídou o klábosení u čaje.

Řada synodních otců popsala jak proceduru, tak komisi pro redakci závěrečné zprávy „nepřijatelné“.

Projevy (synodním jazykem „příspěvky“) před plenárním zasedáním synody budou omezeny na tři minuty, tj. cca 750 slov, což je méně, než je délka průměrného kázání při mši. Podle oznámených procedur jsou tyto příspěvky majetkem synody a nebudou zveřejněny.

Hlavní část diskusí na synodě bude vedena v diskusních skupinách na jazykovém základě (synodním slangem circuli minores), jejichž výsledky nebudou zveřejněny.

Filtrované zprávy o synodě budou poskytovány při každodenních tiskových konferencích, přičemž mluvčí vybere generální sekretariát synody – dá se předpokládat, že podle toho, jak spolehlivě budou předávat sdělení, která si přeje předat generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri a arcibiskup Bruno Forte. (Arcibiskup Forte je zvláštním sekretářem letošní synody a zároveň člověkem, který byl podle všeobecného mínění hlavním autorem hluboce pomýlené předběžné zprávy, která vyvolala rozsáhlou revoltu synodních otců na synodě v roce 2014.)

Zdá se, že nebudou žádné „návrhy“, které by vzešly z diskusních skupin, což znamená, že se o žádných takových návrzích nebude hlasovat. Od synodních otců se tedy nebude žádat, aby veřejně vyjádřili svůj názor na cokoli.

Pokud jde o komisi k závěrečné zprávě:

Jejími členy jsou významní představitelé Církve, ale jak řekl jeden ze synodních otců, jen nemnoho z nich důrazně a veřejně podporuje klasické učení a praxi Církve, pokud jde o podávání svatého přijímání rozvedeným a civilně znovusezdaným. Navíc v komisi není nikdo z těch, kdo toto učení nejhlasitěji hájili s tím, že je nezměnitelné, neboť jeho základem je Boží Zjevení. Také je pozoruhodné, že členem komise není žádný z amerických, kanadských, australských či polských synodních otců, kteří byli na synodu zvoleni, stejně jako to, že v komisi chybějí všichni čtyři delegáti-předsedové synody. Zato tam je kardinál Baldisseri a arcibiskup Forte.

To všechno je značně…pozoruhodné.

V soudobé historii Církve neexistuje absolutně žádný precedent pro synodu, kde by nebyly návrhy ani hlasování, což jsou primární nástroje, jimiž synodní otcové dávají veřejně na vědomí svá přesvědčení.

Jak by se to všechno dalo vyjádřit ve zkratce? Okamžik hluboké, intenzivní krize. Rynne neústupně připomíná, že celá tato manipulace jaksi odporuje duchu „dialogu“, k němuž vyzýval papež, ale protože synodou manipulují právě muži, kterým papež nejvíc důvěřuje, je nutno dospět k závěru, že jednají na vyšší příkaz. A ano, až situace dospěje do bodu varu – a to brzy – půjde o výbuch přímo jaderný:

Synoda v roce 2014 dosáhla krizového bodu uprostřed třítýdenních jednání. Synoda v roce 2015 dospěje k prvnímu krizovému bodu patrně již v prvních dnech. To, o čem se na začátku rozhodne, určí, zda bude letošní synoda „otevřeným dialogem“, k němuž opakovaně vyzýval Svatý otec, dialog, v němž bude řada problémů, které způsobují nesmírné utrpení v celém světě, posouzeny ve světle Zjevení, dialog, který v podstatě rozhodne – alespoň pro tento historický okamžik – o tom, zda Katolická církev zůstane církví založenou na Božím Zjevení a v konečném důsledku církví, která se Božím Zjevením řídí.

To nám potom připomíná, abychom se vrátili k původnímu řeckému významu slova „krize“ a měli na paměti, že to je stejně tak okamžik velké příležitosti jako okamžik značného nebezpečí. (Catholic Herald)

Nebezpečí Velkého rozkolu je tu.

http://www.tedeum.cz/2015/10/05/synoda-den-prvni-neprijatelne-blizi-se-jaderny-vybuch/#comment-24

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.