Synoda, šiesty deň: Samizdat, obhajoba katolíckeho učenia a znepokojujúce výroky. + Predseda Konferencie biskupov Slovenska žiada poslancov obmedziť interrupcie

Synoda, den šestý: Samizdat, obhajoba katolického učení i znepokojivé výroky

Kardinál Baldisseri varoval synodní otce před zveřejňováním jiných příspěvků než vlastních. Patrně v reakci na to zmizel ze stránek poznaňského arcibiskupa Stanislawa Gądeckého přehled vystoupení řečníků ze 7. října. Texty, které na internetu visely několik dnů, se přesto zachovaly. Zde je několik ukázek:
Don Bosco sen
Z tříminutových intervencí

Mons. Charles Edward Drennan (biskup, Nový Zéland): Mnozí lidé po zkušenosti s odmítnutím Církev opustili. Je třeba změnit jazyk odsuzování v jazyk milosrdenství.
Mons. Diarmuid Martin, arcibiskup dublinský (Irsko): Manželství je u nás respektováno, ale referendum podpořilo uznání svazků osob stejného pohlaví. Antagonistickou kulturu je třeba evangelizovat. Jak můžeme mluvit o nerozlučitelnosti se zrazenými ženami a jak s manželi, kteří je zradili?
Mons. Ján Babjak, SJ (Slovensko): Rodiny u nás jsou podobné jako jinde. Ježíš nám neslíbil, že nás osvobodí od těžkostí. Je třeba nabízet víno lásky místo vody zákona. Jen čisté víno chutná dobře.
Mons. Antoine Nabil Andari (biskup, Libanon): Do života křesťanů vstupuje ideologie. Pak přichází „volná láska“ a pak se rozkoš stává absolutní hodnotou. Laickým jazykem mluvíme o lásce a o právech. Jazyk sv. Pavla chybí.
Volná diskuse

Kardinál Stanisław Ryłko (Vatikán): Říká se, že Církev by měla být jako „polní nemocnice“, ale není mnoho takových, kteří si v této situaci přejí jít do nemocnice. Sv. Augustin se ptá těch, kteří chtějí pomoc, ale nechtějí se obrátit: „Proč nás vyhledáváte?“ Tak se chovají někteří pokřtění v neregulérních situacích, kteří nechtějí přijmout svátost pokání. Máme tu tedy nejen krizi manželství a rodiny, ale krizi víry. 2 Tm 4,2-5 říká: „Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu.“
Mons. Tadeusz Kondrusiewicz (Bělorusko), předseda Biskupské konference Běloruska: Čím se to tu zabýváme? Máme mluvit o rodině, a ne o jiných věcech. Přistoupíme-li na podávání svátostí rozvedeným žijícím v nových svazcích, schvalujeme tím rozvod.
Mons. Jorge Liberato Urosa Savino (Venezuela): Je třeba zachovat věrnost pravdě o manželství a rodině, a také o Eucharistii. Děkuji kardinálu Erdöovi za krásný text jeho zprávy.
Zveřejněny zprávy z jazykových diskusních skupin

Diskusních skupin (circuli minores) je celkem 13. Jsou rozděleny podle hlavních světových jazyků, každá z nich má moderátora a relátora. V pátek byly zveřejněny první zprávy z diskusí k první třetině synody. Objevovala se v nich obhajoba tradičního učení (italská skupina, moderátor kardinál Montenegro: je nutné používat jazyk, který neumožňuje pochybnosti o tom, že jediný model rodiny, který odpovídá nauce Církve, je rodina založená na manželství muže a ženy) i výroky velmi znepokojivé, např. iberská skupina A, moderátor kardinál Maradiaga: „Komentáře ze sekulárního prostředí říkají, že když Církev mluví o rodině, je její myšlení středověké, neodpovídá současnému světu a neodráží realitu. To nás snad vede k tomu, že vidíme, že naše úvahy o rodině a manželství byly monotematické, že jsme kladli důraz jen na některé aspekty a drželi jsme se čistě norem, aniž bychom uznávali to, co je opravdovou podstatou rodiny, která je z integrální perspektivy pokladem.“ Francouzská skupina B, moderátor kardinál Sarah: „Různé sociokulturní kontexty a pastorační situace vyžadují, aby se formulovalo, co je univerzální a co partikulární, silné společné slovo i reakce na konkrétní situace. V tomto ohledu jeden ze členů skupiny navrhl – aniž by o tom diskutovali všichni – že by biskupské konference měly dostat jistou pravomoc umožnit pastýřům, aby byli ve své službě Církvi ,dobrými Samaritány’.“ Častá je kritika Instrumenta laboris, která se objevuje v řadě zpráv. Např. podle anglické skupiny D (moderátor kardinál Collins): Instrumentum laboris je chaotické, postrádá vnitřní logiku, jeho jazyk je příliš opatrný a politicky korektní, což někdy vede k nejasnosti obsahu. Navíc v něm chybějí některé důležité body, např. seriózní reflexe genderové ideologie. „Papež František a Boží lid si zaslouží lepší text, v němž se myšlenky nebudou ztrácet ve zmatku.“ Téměř unisono pracovní skupiny vybízejí k větší reflexi genderové ideologie a upozorňují na její nebezpečnost. Francouzská skupina C (moderátor Mons. Piat): „Když se snaží [gender] vnucovat pohled, který popírá souvislost mezi sexuální identitou a biologickým pohlavím, rozkládá tím rodinu, rodičovství, lidskou lásku, která je tím nejvznešenějším a nejlidštějším.“ Časté je i upozornění, že dosud uplatňovaný pohled je příliš eurocentrický.

http://www.tedeum.cz/2015/10/10/synoda-den-sesty-samizdat-obhajoba-katolickeho-uceni-i-znepokojive-vyroky/

Predseda Konferencie biskupov Slovenska žiada poslancov obmedziť interrupcie

Bratislava 8. októbra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa požiadal poslancov slovenského parlamentu obmedziť interrupcie. Urobil tak po tri a pol týždni po skončení Národného pochodu za život, na ktorom sa zúčastnilo 70 – 85 tisíc ľudí. Máme nádej, že sa nájde dostatok odvážnych, múdrych a mravných verejných predstaviteľov, ktorí vo svojom svedomí pochopia, že je nevyhnutné obmedziť interrupcie predovšetkým zo sociálnych dôvodov a z dôvodu pohlavia dieťaťa, uvádza v liste Mons. Stanislav Zvolenský. „V mene Konferencie biskupov Slovenska, i vo svojom mene Vám úprimne želám veľa múdrosti a otvorené srdce, aby hlas účastníkov Národného pochodu za život bol vypočutý,“ napísal v liste stopäťdesiatke zákonodarcov.

Arcibiskup Zvolenský v liste konštatuje, že naša krajina sa nachádza vo „veľkej demografickej kríze“. Pripomína, že nedostatok obyvateľov v blízkej dobe spôsobí vážne ekonomické, sociálne a kultúrne problémy. „Zmenu týchto trendov môžeme dosiahnuť kvalitnou prorodinnou legislatívou, ktorú bude sprevádzať zmena osobných a mravných postojov ku hodnote života, jeho dôstojnosti, ku ochrane manželstva a rodiny,“ píše bratislavský arcibiskup metropolita. Poslancom zároveň pripomína manifest prvého Národného pochodu za život, ktorý sa konal pred dvomi rokmi v Košiciach. Jeho účastníci v ňom požiadali, aby sa vytvorili legislatívne podmienky na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť; aby sa aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi, tehotným matkám a ich deťom.

„Našou úlohou a prejavom ľudskosti je vytvárať podmienky, aby každé dieťa bolo prijaté. Na Slovensku chýbajú Domovy pre tehotné matky, chýba nám sociálna pomoc pre tehotné matky v núdzi a podpora zariadení, ktoré takúto pomoc poskytujú. Rovnako si väčšiu pozornosť zasluhuje otázka pomoci študujúcim rodičom či zlepšenie legislatívy o informovanom súhlase ženy pred potratom a podpora rodín s deťmi,“ píše v liste predseda KBS. Dodáva, že Slovensko potrebuje múdru rodinnú politiku, ktorá odvráti narastajúcu demografickú krízu. „Desaťtisíce účastníkov Národného pochodu v Bratislave pochodovali za hodnotu života, ktorú považujú za dôležitú. Čím budeme citlivejší na ochranu nenarodeného života, tým viac ľudskosti dokážeme prejaviť k blížnym, ktorých máme vedľa seba,“ píše arcibiskup Zvolenský.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151008038

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.