Dopis trinástich kardinálov pápežovi prenikol na verejnosť

Dopis třinácti kardinálů papeži pronikl na veřejnost
Již v pondělí 5. října, hned na začátku práce synody, předal kardinál George Pell papeži Františkovi dopis, který kromě něj podepsalo dalších dvanáct kardinálů přítomných v synodní aule. Všech třináct zastává vysoké posty v církevní hierarchii, tři jsou členy výkonného orgánu synody. Zde je text dopisu:

Frantisek papež

Vaše Svatosti,

na začátku synody o rodině, vedeni přáním, aby přinesla plody Církvi i Vaší službě, Vás s úctou prosíme, abyste vzal v úvahu řadu obav, jež jsme slyšeli od jiných synodních otců a jež sdílíme.

I v přípravném dokumentu synody Instrumentum laboris jsou obdivuhodné prvky, má i části, jimž by prospěla zásadní reflexe a přepracování. Zdá se, že nová procedurální pravidla, jimiž se synoda řídí, zajišťují jeho přehnaný vliv na diskuse na synodě a na závěrečný dokument. V současné podobě a vzhledem k obavám mnoha dalších otců z různých jeho problematických pasáží nemůže Instrumentum adekvátně sloužit jako řídící text ani jako základ pro závěrečný dokument.

Některé kruhy budou nové synodální procedury chápat tak, že postrádají otevřenost a upřímnou kolegialitu. V minulosti postup předkládání návrhů a hlasování o nich sloužil cennému účelu, totiž zjištění názorů otců. Zdá se, že absence návrhů a s nimi souvisejících diskusí a hlasování bude odrazovat od otevřené debaty a přesouvat diskusi do malých skupin; proto nám připadá naléhavé, aby bylo obnoveno vytváření návrhů, o nichž bude hlasovat celá synoda. Na hlasování o závěrečném dokumentu dojde v celém procesu příliš pozdě na to, aby bylo možné úplné posouzení a seriózní úpravy textu.

Značné znepokojení navíc vyvolal nedostatečný vklad synodních otců do složení komise pro redakci [závěrečného dokumentu]. Jeho členové byli jmenování, nikoli voleni, a to bez konzultací. Podobně by měl být volen, a nikoli jmenován, každý, kdo něco koncipuje na úrovni diskusních skupin.

Tyto záležitosti pak vzbudily obavu, že nová procedurální pravidla nejsou věrná tradičnímu duchu a účelu synody. Není jasné, proč jsou tyto procedurální změny nutné. Řada otců má pocit, že nový postup se zdá být navržen tak, aby usnadňoval předem stanovené výsledky v důležitých projednávaných otázkách.

Konečně a snad nejnaléhavěji, několik otců vyjádřilo obavu, že synodu, která se má zabývat životně důležitým pastoračním tématem – posílením důstojnosti manželství a rodiny – může ovládnout teologická záležitost nauky o podávání svatého přijímání rozvedeným a civilně znovusezdaným. Pokud tomu tak bude, nevyhnutelně to vyvolá ještě zásadnější otázky o tom, jak má Církev na své cestě vpřed interpretovat a uplatňovat Boží slovo, svou nauku a praxi kulturním změnám. Kolaps liberálních protestantských církví v moderní době, který urychlilo opuštění klíčových prvků křesťanské víry a praxe ve jménu pastoračního přizpůsobení, nutí k velké opatrnosti v našich synodních diskusích.

Vaše Svatosti, předkládáme Vám tyto myšlenky v duchu věrnosti a děkujeme Vám, že je zvážíte.

Věrně v Ježíši Kristu,

[v abecedním pořadí]
– Kardinál Carlo Caffarra, arcibiskup boloňský, Itálie, teolog, bývalý první předseda Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny
– Kardinál Thomas C. Collins, arcibiskup torontský, Kanada
– Kardinál Timothy M. Dolan, arcibiskup newyorský, Spojené státy
– Kardinál Willem J. Eijk, arcibiskup utrechtský, Holandsko
Kardinál Péter Erdõ, arcibiskup z Ostřihomi-Budapešti, Maďarsko, předseda Rady evropských biskupských konferencí a generální relátor probíhající synody, stejně jako předchozího zasedání v říjnu 2014
– Kardinál Gerhard L. Müller, emeritní biskup řezenský, Německo, od roku 2012 prefekt Kongregace pro nauku víry
– Kardinál Wilfrid Fox Napier, arcibiskup z Durbanu, Jižní Afrika, jeden z předsedů probíhající synody, stejně jako předchozího zasedání v říjnu 2014
– Kardinál George Pell, emeritní arcibiskup ze Sydney, Austrálie, od roku 2014 prefekt vatikánského sekretariátu pro ekonomii
Kardinál Mauro Piacenza, Janov, Itálie, bývalý prefekt Kongregace pro klérus, od roku 2013 hlavní penitenciář
– Kardinál Robert Sarah, bývalý arcibiskup z Conakry, Guinea, od roku 2014 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
Kardinál Angelo Scola, arcibiskup milánský, Itálie
– Kardinál Jorge L. Urosa Savino, arcibiskup z Caracasu, Venezuela
Kardinál André Vingt-Trois, arcibiskup pařížský, Francie, jeden z předsedů probíhající synody, stejně jako předchozího zasedání v říjnu 2014

Jak na svých internetových stránkách uvádí Sandro Magister, František jejich požadavky odmítl en bloc, nepočítáme-li vágní varování, aby se synoda nezredukovala jen na otázku svatého přijímání pro znovusezdané rozvedené. Závěrečná zpráva mezitím z programu synody zmizela.

http://www.tedeum.cz/2015/10/12/dopis-trinacti-kardinalu-papezi-pronikl-na-verejnost/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.