Delegáti na synode z východnej Európy sú priam zdesení z extravagantných nemeckých návrhov

Nemecká stratégia na synode: Predstierať harmóniu. Delegáti na synode z východnej Európy sú priam zdesení z extravagantných nemeckých návrhov.
Komentár: Mathias von Gersdorff
Rím, 14.10.2015 (kath.net/Blogspot Mathias von Gersdorff) 018 388 – Takmer v každom verejnom vyjadrení delegáti Biskupskej konferencie Nemecka na synode zdôrazňujú, že sa netvoria nijaké strany, že dialógy prebiehajú harmonicky, všetci spolupracujú jednomyseľne a otvorene a druhých počúvajú atď. Najmä arcibiskup Heiner Koch z Berlína sa usiluje v nemeckých médiách šíriť túto „náladu pokoja, radosti, družnosti“.
Synoda 2015
Realita však vyzerá úplne inak
Zástupcovia z východnej Európy sú priam zdesení z extravagantných nemeckých návrhov a neustále zverejňujú svoje dojmy, názory a vyjadrujú odpor proti nemeckému zastúpeniu. Zvlášť arcibiskup Stanisław Gądecki, poznanský metropolita a predseda Biskupskej konferencie Poľska upútal pozornosť takýmito vyjadreniami. Aj arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz z bieloruského Minska jasne vyslovil, že zmena v pastorácii sviatostí v zmysle predstáv kardinála Kaspera je vylúčená.
Viacerí kardináli sa teraz obrátili na pápeža a poukázali na možnosť masívnej manipulácie synodálnych dokumentov redakčným tímom. Redakčná komisia je vo veľkej väčšine obsadená progresistami ako kardinál Baldisseri, či arcibiskup Bruno Forte.
O tom, že kardinál Péter Erdő (Budapešť) mal v prvý deň zasadnutia synody „konzervatívny“ príhovor, v ktorom sa odmietli nemecké návrhy, informovali mnohé médiá. Kardinál Reinhard Marx sa o tom vyjadril dehonestujúco a vyhlásil, že príhovor je nepodstatný pre ďalšie rozhovory v synode. Kardinál Kasper vraj počúval kardinála Erdőa „s kamenným výrazom tváre“.
A v neposlednom rade: Pápež sám musel v utorok, 7. októbra, zasiahnuť, aby zaúčinkoval proti tvoreniu strán.
O dôvodoch, prečo kardinál Marx & Co. v nemeckých médiách prezentujú úplne iný obraz ako zodpovedá realite, možno vysloviť nasledovné hypotézy:
1. Nemecký „ľavicový“ katolicizmus už dávno neočakáva nijaké rozhodujúce víťazstvá na synode, ale pripravuje sa na dobu po nej. Počítajú možno s tým, že dokumenty, ktoré sa vôbec zredigujú, budú zahmlené a budú sa môcť vykladať rôznymi spôsobmi. Tie by si mohli liberálni nemeckí biskupi potom vyložiť podľa svojho a týmto spôsobom uviesť do praxe svoje extravagantné predstavy o znovu zosobášených rozvedených, homosexuáloch, sexuálnej morálke atď.
2. Nemecká delegácia má iste strach, že ju obvinia, že je podstatne zodpovedná za otrávenú atmosféru na synode. Veď konečne celé mesiace verbovali za svoje scestné idey na celom svete a významnú časť svetového episkopátu popudili proti sebe. Pre zástupcov z východnej Európy a Afriky je nemecká delegácia pojmom arogantnej a dekadentnej západnej cirkvi okupovanej sexuálnou revolúciou.
3. Nemecká delegácia má zrejme strach, že nemecká verejnosť sa dozvie, akú nepriaznivú povesť už má katolícka cirkev Nemecka na celom svete a ako veľmi sú liberálni nemeckí biskupi za to zodpovední.
Synoda zasadá ešte dva týždne, takže sa ešte môže veľa stať. V každom prípade nemecká delegácia nie je nečinná a usilovne kontaktuje biskupov z chudobnejších regiónov. Dúfajme, že sa nepokúsia zakúpiť si istým spôsobom ich sympatie – peniazmi. -zg-

Nemecká skupina na synode ukazuje cestu k jednote
Vatikán, 14.10.2015 (KAP) 018 389 – Britský kardinál Vincent Nichols vyslovil to, čo bolo neprehliadnuteľné: Stanovisko nemeckej skupiny, na čele ktorej stojí kardinál Christoph Schönborn, je celkom očividne teologicky najvytríbenejšou zo všetkých.

Za pozoruhodné považoval arcibiskup z Westminsteru na tlačovej konferencii vo Vatikáne v stredu nie bez dôvodne aj to, že stanovisko jednohlasne schválili. Pretože s kardinálmi Walterom Kasperom, Reinhardom Marxom a Christophom Schönbornom na jednej strane a prefektom vatikánskej Kongregácie pre náuku viery kardinálom Gerhardom Müllerom na strane druhej sú zastúpení prominenti v diskusii o aktualizácii náuky Cirkvi o manželstve.
Jeden a pol strany nemeckého stanoviska k druhému dielu pracovného materiálu synody je teologickým pojednaním na najvyššej úrovni. Krúži okolo otázky: v akom vzťahu sú milosrdenstvo a spravodlivosť, pastorácia a náuky Cirkvi konkrétna situácia a všeobecná norma.
Kto sa teraz presadí – kardinál Kasper, priekopník „cesty milosrdenstva“, alebo kardinál Müller, ktorý zdôrazňuje prísne dodržiavanie princípu nerozlučiteľnosti manželstva? Túto otázku si v stredu kládli mnohí pozorovatelia.
Mimoriadne poučný je v tejto súvislosti kľúčový teologický odsek textu, v ktorom sa cituje sv. Tomáš Akvinský (1225-1274). Kardinál Kasper uverejnil v júni pojednanie, v ktorom svoj návrh v jednotlivých prípadoch znovu zosobášených rozvedených pripustiť ku svätému prijímaniu rozsiahle teologicky podložil práve týmto najvýznamnejším stredovekým učiteľom Cirkvi. Jeho argumenty sa v skrátenej forme nachádzajú aj v spomínanom stanovisku. Jadro výpovede znie: Nesmieme každú konkrétnu situáciu jednoducho posudzovať podľa všeobecného princípu bez primeraného zohľadnenia príslušných okolností. Pretože spravodlivosť a milosrdenstvo nie sú protiklady, ale treba ich „s rozvahou a múdrosťou“ aplikovať na príslušnú, často zložitú situáciu. Nemecká skupina súčasne zdôrazňuje, že „vzťahu napätia“ medzi „potrebnou jasnosťou náuky o manželstve a rodine“ a pastoračnou úlohou „sa vyhnúť nemožno“.
12 ďalších priebežných správ ponúka naproti tomu pestrú kyticu všeobecných návrhov a želaní konkrétnych zmien. Viackrát sa vyskytuje požiadavka zrozumiteľnejšieho a pozitívnejšieho jazyka Cirkvi. Opakovane sa napríklad kritizuje, že pojem „nerozlučiteľnosť manželstva“ je príliš negatívny.
Anglická skupina kardinála Georga Pella si želá záverečný dokument pápeža po skončení synody.
Smerom k nemeckému stanovisku sa obracia návrh španielskej skupiny kardinála Oscara Rodrigueza Maradiagu: „Mali by sme dať dôraz na gradualitu a proces“, ako sa tam uvádza vzhľadom na manželstvo a rodinu. Dvom španielskym skupinám chýbajú v pracovnom materiáli synody „témy ako cudnosť, panenstvo, svätosť a spiritualita rodiny“.
Téma znovu zosobášených rozvedených sa síce v nemeckej správe výslovne nespomína. Hovorí sa iba všeobecne o ľuďoch „ktorí sa svojím štýlom života iba čiastočne zhodujú so zásadami Cirkvi“. Na programe bude táto téma v ďalších dňoch. No teologický základ možného zjednotenia v diskusii o prístupe Cirkvi k rozvedeným v budúcich dňoch je tým položený.
Pozornosť vyvolala výpoveď kardinála Müllera k tejto téme v novinovom interview. „Možno o okolnostiach v jednotlivých prípadoch diskutovať, všeobecná úprava možná nie je,“ citujú ho noviny. Takto to kardinál Müller verejne ešte nepovedal. A túto výpoveď zatiaľ nedementoval. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.