Cirkev potrebuje ozdravnú decentralizáciu moci, vyhlásil pápež. + Kardinál Burke: Některé návrhy na synodě jsou „prostě v rozporu“ s katolicismem

Pápež František dnes vyzval na „ozdravnú decentralizáciu“ moci v rímskokatolíckej cirkvi vrátane zmien v pápežskom úrade a väčších rozhodovacích právomocí pre miestnych biskupov.
Maria place
Pápež to uviedol na dnešnom slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 50. výročia založenia inštitútu biskupskej synody, celosvetového zhromaždenia a príležitostného poradného orgánu zvolávaného pápežmi. Mnohí biskupi sa pritom sťažovali, že synoda sa stala slabým a neefektívnym orgánom, ktorého úlohou je len odobriť už prijaté rozhodnutia.

Pápež sa však domnieva, že princíp kolegiality pri spravovaní cirkvi, ktorý bol jedným zo záverov 2. vatikánskeho koncilu, doteraz nebol dosiahnutý.

Podľa Františka by národné a regionálne biskupské konferencie mali mať viac právomocí pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa ich veriacich, nie obracať sa na Rím a čakať rozhodnutie, ktoré bude vyhovovať všetkým. „V tomto smere cítim potrebu napredovať smerom k ozdravnej decentralizácii,“ uviedol pápež.

František sa vo svojom príhovore prihlásil aj k odkazu sv. Jána Pavla II., ktorý ako prvý začal hľadať novú formu vykonávania pápežského úradu tak, aby bol otvorenejší novej situácii a zároveň nerezignoval na podstatné rysy svojho poslania.

Biskupská synoda bude vo Vatikáne zasadať do budúcej nedele. Jej hlavným poslaním je diskusia o tom, ako sa môže cirkev lepšie postarať o katolícke rodiny v čase, keď rastie rozvodovosť a klesá počet párov uzatvárajúcich manželstvo, ako pomôcť homosexuálom nájsť si svoje miesto v cirkvi či riešiť problémy rozvedených, ktorí uzavreli civilný sobáš a nemôžu prijímať eucharistiu. Konzervatívnejší z radov duchovných trvajú na cirkevnej doktríne o neporušiteľnosti manželstva, kým tí pokrokovejší sa snažia o dosiahnutie milosrdnejšieho prístupu k riešeniu rodinných problémov, doplnila AP.

http://hn.hnonline.sk/svet-120/cirkev-potrebuje-ozdravnu-decentralizaciu-moci-vyhlasil-papez-942536

 

Kardinál Burke exkluzivně pro LifeSiteNews: Některé návrhy na synodě jsou „prostě v rozporu“ s katolicismem

Po tiskové konferenci iniciativy Hlas rodiny s kardinálem Burkem, která se ve čtvrtek konala v Římě, poskytl pan kardinál portálu LifeSiteNews rozhovor o probíhající synodě o rodině a zejména o kontroverzním návrhu opata Jeremiase Schrodera, aby rozhodnutí, jak zacházet s otázkami, jako je homosexualita a rozvod, bylo ponecháno na biskupských konferencích. Kardinál Burke rovněž kritizoval tzv. „Kasperův návrh“. Řekl, že je zalžen na falešné představě, „že nauka a pastorační praxe jsou spolu v jakémsi konfliktu“.

Přinášíme přepis tohoto rozhovoru:

LSN: Vaše Eminence, jaký je váš názor na myšlenku „regionální různosti“ v Církvi? Měli by mít místní biskupové na pastorační úrovni pravomoc rozhodovat o otázkách souvisejících s „přijímáním homosexuality ve společnosti“ a s „rozvedenými a znovusezdanými“?

Burke: To je prostě v rozporu s katolickou vírou i životem. Církev následuje učení našeho Pána Ježíše Krista, tak jak nám ho dal nejprve Bůh při stvoření – tomu říkáme přirozený zákon, který chápe každé lidské srdce, protože bylo stvořeno Bohem. Potom bylo ale také vysvětleno a objasněno Kristovým učením a tradicí Církve.

A tato Církev je na celém světě jediná. Tyto pravdy se nemění podle místa nebo podle doby. Jistě, hlásání těchto pravd bere v úvahu konkrétní potřeby každé oblasti. Nauka se tím ale nemění. Někdy musí být nauka ještě silnější na místech, kde je více ohrožena.

Je to tedy nepřijatelné. Nevím, odkud tento nápad pochází. Ve skutečnosti by znamenal, že Církev už není katolická [všeobecná]. Znamenal by, že pokud jde o učení, už není jedna všude na světě. Máme jednu víru. Máme jedny svátosti. Máme jednu hlavu všude na světě. To znamená slovo „katolická“.

Na tomto nápadu bych také rád okomentoval, co to znamená „pastorační“.

Větší část diskuse, k níž dochází počínaje slavným – nebo spíš neslavným – proslulým projevem kardinála Waltera Kaspera na mimořádné konzistoři kardinálů 20. a 21. února 2014, se soustředila na myšlenku, že nauka a pastorační praxe jsou spolu v jakémsi konfliktu.

To je absurdní. Pastorační praxe existuje proto, aby nám pomáhala žít pravdy víry, prožívat v našich každodenních životech nauku víry. Nemůže tam být konflikt. Například nemůžete mít učení Církve, které říká, že manželství je nerozlučitelné, a potom aby někdo tvrdil z „pastoračních“ důvodů, že člověk žijící v neregulérním svazku může přistupovat ve svátostem, což by znamenalo, že manželství není nerozlučitelné. To je jen falešné rozdíly — falešné kontrasty — a je opravdu nezbytné je vyjasnit, protože vyvolávají nesmírné zmatení mezi věřícími a v konečném důsledku samozřejmě mohou vést lidi k vážnému omylu a velkým škodám pro jejich duchovní život a věčnou spásu.

LSN: Co si mají věřící myslet a co mají dělat, když vidí, že synodní otcové obhajují heterodoxní názory na homosexualitu a rozvod?

Burke: Následujeme našeho Pána Ježíše Krista. On je náš Učitel. My všichni, počínaje Svatým otcem a biskupy, jsme povinni poslouchat jeho a jeho slovo. Kdyby měl biskup, nebo kněz, nebo kdokoli jiný hlásat nebo tvrdit něco, co je v rozporu s pravdou našeho Pána Ježíše Krista, tak jak nám ji sděluje učení Církve, následujeme Krista.

Říkám lidem, kteří jsou velice zneklidněni, protože se v této době zdá, že skutečně existuje velké zmatení a objevují se opravdu neskutečná prohlášení o víře, že musíme zůstat v klidu, protože v katolické církvi máme učitelský úřad, který je vyjádřen například v Katechismu katolické církve. Prostě musíme tyto věci studovat do větší hloubky, držet se jich s větší horlivostí a nedat se svést na scestí falešným učením, ať pochází z jakéhokoli zdroje.

LSN: Někteří tvrdí, že na synodě je jen velmi málo rozepří a že média jsou vinna tím, že vyrábějí konflikty tam, kde žádné neexistují. Co si o tom myslíte vy?

Burke: Především musím své postřehy vymezit tím, že nejsem účastníkem synody. Do synody nejsem nijak zapojen. Čtu nejen to, co se říká v médiích, ale i oficiální zprávy z Vatikánu. A mluvil jsem s tím či oním synodním otcem. Mám naopak za to, že na synodě jsou velmi silné rozepře. Vzhledem k diskusím, které synodě předcházely, a také vzhledem k Instrumentu laboris [pracovnímu dokumentu synody] s mnoha vážnými problémy, které v něm jsou, by mi připadalo obtížné uvěřit, že by tam nebyly silné rozepře. Jinak nedospějeme k pravdě. Nebudeme chránit a prosazovat katolickou víru, jak jsme povinni.

Čistě můj dojem je, že tam rozepře skutečně jsou. Měl jsem často problémy s médii, která nepředávala přesně, co jsem učil a dělal, ale teď v tomto případě říkat, že média vytvářejí řeči o tom, že na synodě jsou rozepře, myslím znamená přičítat jim nespravedlivě špatnou pověst. Je to docela humorné, protože sami novináři by patrně nečekali, že je budu hájit, ale v tomto případě taková situace asi nastala.

LSN: Vaše Eminence, jménem naší organizace a těch, kdo nás podporují, vám chci vyjádřit velké díky za to, že bráníte naše rodiny.

Burke: A já děkuji vám za všechno, co děláte na podporu těchto základních pravd o lidském životě a rodině jako kolébce lidského života, a také o náboženské svobodě, jejíž podstatou je naše bohoslužba a náš vztah k Bohu. Modlím se za vás a za všechny, kdo se angažujete v obraně lidského života, rodiny a naší náboženské svobody.

http://www.tedeum.cz/2015/10/17/kardinal-burke-exkluzivne-pro-lifesitenews-nektere-navrhy-na-synode-jsou-proste-v-rozporu-s-katolicismem/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.