Synoda, den třináctý: nekatolíci na synodě, svaté přijímání pro znovusezdané a pro homosexuály opět na scéně

Synoda diskutuje o svatém přijímání pro „znovusezdané rozvedené“

Podle oficiální tiskové konference synody začali synodní otcové diskutovat o podávání svatého přijímání lidem, kteří po rozvodu uzavřeli nový církevní sňatek. „Polská biskupská konference nepodporuje představu, že by rozvedení a znovusezdaní katolíci měli být připuštěni k Eucharistii,“ řekl arcibiskup Stanislaw Gadecki, který byl na brífinku přítomen.
Synoda_Den_prvni-777x411
Podle internetových stránek Vatican Insider deníku La Stampa řekl P. Bernd Hagenkor SJ z Vatikánského rozhlasu, že někteří synodní otcové „obhajovali katolické učení o manželství a rodině a vyslovili se pro jeho další objasnění s tím, že křesťanský pohled na manželství musí být zřetelnější, a vyzdvihovali skutečnost, že Církev nemá autoritu ani pravomoc k tomu, aby měnila Boží slovo. Jiní zdůrazňovali, že jako následovatelka Ježíšova učení nemůže některé věřící trvale vylučovat ze svátostí, protože nejsme ,pohraničníci’, abychom kontrolovali čistotu křesťanů.“ P. Manuel Dorantes z tiskové kanceláře Svatého stolce poté vyprávěl „příběh o velmi neobvyklém prvním svatém přijímání“, kdy „malý chlapec přistoupil k oltáři, přijal hostii [rozumí se, že do ruky], spontánně ji rozlomil na dvě poloviny a jednu dal svému otci, který se po rozvodu znovu oženil, a proto ji nemohl přijmout přímo.“ Zdá se nám to jenom, nebo skutečně oficiální zástupce Svatého stolce na oficiální tiskové konferenci veřejně nazval evidentní svatokrádež „hluboce dojemnou chvílí“, která „synodu přiměla k pláči“?

Arcibiskup Cupich na setkání s novináři navrhl cestu ke svatému přijímání pro homosexuální dvojice

Chicagský arcibiskup Blase Cupich, který se synody o rodině účastní na osobní jmenování papežem Františkem, řekl v pátek na setkání s novináři ve vatikánském tiskovém středisku, že svědomí je „nedotknutelné“ a že znovusezdaní rozvedení mohou být připuštěni ke svátostem, jestliže „při dobrém svědomí došli k přesvědčení“, že tak mají učinit. V odpovědi na následnou otázku naznačil, že tato teologická úvaha by se mohla vztahovat i na homosexuální dvojice. „V Chicagu pravidelně navštěvuji lidi, kteří se cítí být na okraji: staré, rozvedené a znovusezdané, gaye a lesbičky jako jednotlivce i páry. Myslím, že opravdu potřebujeme poznat, jak žijí, máme-li je doprovázet.“ Když byl požádán, aby uvedl konkrétní případ, jak by doprovázel znovusezdané rozvedené v jejich touze přistoupit ke svátostem, Cupich odpověděl: „Dospějí-li lidé při dobrém svědomí k takovému rozhodnutí, je na nás, abychom jim pomohli pohnout se vpřed a respektovali to. Svědomí je nedotknutelné a my ho musíme respektovat. Já jsem to tak dělal vždycky.“ Na otázku portálu LifeSiteNews, zda se myšlenka na doprovázení lidí, jimž svědomí jasně naznačuje, že mají ke svátosti přistoupit, vztahuje i na homosexuální páry v Církvi, odpověděl Cupich kladně. „Myslím, že gayové jsou také lidé a mají svědomí. A moje úloha jako pastýře je pomoci jim rozlišovat, jaká je Boží vůle, tím, že se podívají na objektivní mravní učení Církve, a zároveň jim během období rozlišování pomoci pochopit, k čemu je Bůh v tomto směru volá,“ uvedl.

Pravoslavní a protestanté na synodě

Vatikán zveřejnil shrnutí vystoupení „zástupců odloučených bratří“ z pravoslavných a protestantských denominací na synodě. Například:

Anglikánský biskup Timothy Thornton zastával názor, že pracovní dokument synody se „příliš soustřeďuje na negativní aspekty rodinného života“, a řekl, že poselství synody by mělo zdůraznit, jak moc je v rodinách co oslavovat.
Estonský pravoslavný metropolita Stephanos mluvil o nové vládní politice týkající se uznávání manželství. Řekl: „Zákon nepochybně potvrzuje novou společenskou situaci, ale lze doufat, že svátost manželství pro Církev není zjevena jako pouhá instituce, ale především jako tajemství života.“
Koptský pravoslavný metropolita Bishoy řekl, že pokud jde o lidi s homosexuálními sklony, měla by Církev „jemně, tolerantně a přesvědčivě vysvětlovat, že homosexualita je velký hřích, který podle Písma svatého Bůh zakazuje.“
Rev. Dr. A. Roy Medley ze Světového svazu baptistů poznamenal, že „dokonalá rodina a dokonalé manželství neexistuje.“ Řekl, že baptisté se soustřeďují na Ježíše, „který zve hříšníky ke svému stolu.“
Syrský pravoslavný arcibiskup Yostinos Boulos Safar řekl, že Církev je zaměřena Eucharistii, která má moc uzdravovat a „neměla by být odepřena v rámci trestních norem“.
Tim Macquiban, který řídí Metodistickou ekumenickou kancelář v Římě, uvedl, že na synodě se mluvilo především o „jedné formě rodiny, o rodičích a dětech“. Podotkl, že lidé žijící sami, bezdětní manželé a nesezdaní partneři „se snadno mohou cítit vyloučeni.“
Pěkná ukázka „jednoty v různosti“, jen což.

http://www.tedeum.cz/2015/10/17/synoda-den-trinacty-nekatolici-na-synode-svate-prijimani-pro-znovusezdane-a-pro-homosexualy-opet-na-scene/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.