Kardinál Burke: Synodálnemu dokumentu chýba jasnosť. + Austrálsky kardinál: Závery zo synody sa nevykladajú správne

Washington, 27.10.2015 (kath.net/KNA) 018 441 – Konzervatívny americký kardinál Raymond Burke vyslovil kritiku záverečného dokumentu zo synody biskupov o rodine:
„V odseku na tému znovu zosobášení rozvedení v zásadnej otázke viery – nerozlučiteľnosti manželstva – chýba potrebná jasnosť. Pritom nás učí viera, ako aj rozum, že zväzok manželstva nemôže byť rozlúčený,“ napísal v príspevku pre internetové americké katolícke noviny «National Catholic Register».
Pojem integrácia je tam úplne «banálny» a z teologického hľadiska hmlistý, ako kritizoval kardinál ďalej. «Nedokážem rozpoznať, ako to má byť kľúčom pre pastoračné sprevádzanie tých, ktorí žijú v neregulárnych manželských spoločenstvách.» -zg-

Kardinál: Závery zo synody sa nevykladajú správne

Washington, 26.10.2015 (kath.net/KNA/red) 018 438 – Závery synody biskupov o znovu zosobášených rozvedených si podľa austrálskeho kardinála Georga Pella niektorí nevykladajú správne.
«Text bol rozhodne závažným spôsobom zle pochopený,» povedal kardinál Pell pre americkú katolícku tlačovú službu CNS deň po skončení synody. Kardinál Pell je prefektom Ekonomického sekretariátu Vatikánu a je členom Rady kardinálov (C9) – najbližšieho poradného orgánu pápeža. Kardinál Pell, ktorý patrí ku konzervatívnym hovorcom synody, ďalej vyhlásil:
«Nikde v záverečnom dokumente niet poukazu na sväté prijímanie pre rozvedených žijúcich v druhom civilnom manželstve. To je zásadné.»
Ďalej zdôraznil, že «rozlišovania» navrhnuté v par. 85 dokumentu, sa musia robiť na základe «úplnej náuky pápeža Jána Pavla II.». «Forum internum» svedomia, na ktoré text poukazuje, «nemožno používať na popieranie objektívnych právd». Kardinál Pell ďalej reagoval na položenú otázku slovami:
«Zákaz svätého prijímania pre ľudí v druhom civilnom manželstve je synodálnom texte implicitne obsiahnutý. Je v dokumente skutočne prítomný, ale nie tak artikulovaný, ako by si to niektorí synodálni otcovia želali».
To, čo je v záverečnom dokumente uvedené, „nie je heretickou alebo falošnou náukou“ a neodporúča nijakú „falošnú prax“, ako povedal kardinál a zdôraznil: „Text je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.“

 

Jezuita očakáva pápežov dokument k synode do leta

Rím, 26.10.2015 (KAP) 018 440 – Podľa úsudku generálneho predstaveného jezuitov pápež František sa vyjadrí k výsledkom synody biskupov o manželstve a rodine do budúceho leta.
„Nemyslím si, že dokument bude ako v minulých prípadoch uverejnený až po roku,“ povedal páter Adolfo Nicolas v interview pre taliansky denník „Corriere della Sera“ z pondelka. Odborníci na manažment mu povedali, že ak sa po ôsmych mesiacoch ešte stále nič nepovie, ľudia sa vrátia k východiskovému bodu a celý proces bude treba začať od začiatku, ako povedal páter Adolfo a dodal: „František bude rýchlejší“.
Páter Nicolas bol účastníkom synody biskupov a redakčného tímu pre záverečný dokument.
Synody biskupov majú iba poradnú funkciu. Záverečný dokument schválený synodálnymi otcami sa odovzdáva pápežovi. On sa potom môže slobodne rozhodnúť, v akom rozsahu ho zahrnie do svojho vlastného záväzného dokumentu k synode – apoštolskej exhortácie. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.