Znesvätenie Dómu sv. Alžbety a metropolitnej katedrály v Košiciach

Košický Dóm sa otriasal v základoch!

Maďarskí rockeri zo skupiny Omega to vo štvrtok v Dóme svätej Alžbety poriadne rozbalili. Priestory Dómu sa rozozvučali ako ešte nikdy predtým. Výnimočný zážitok z koncertu v netradičnom a veľkolepom priestore si prišlo vychutnať asi 1 200 ľudí.
OMEGA_2VEJA-e1446212281754-702x336
Najúspešnejšia maďarská rocková kapela zahrala svoje najznámejšie skladby v novom komornejšom prevedení v rámci projektu Oratórium. Hudobný sprievod rockových nástrojov tvoril orchester, zborový spev a chrámový organ. Atmosféru koncertu dotvárala svetelná a laserová šou, čím sa koncert stal aj pastvou pre oči.

Po koncerte zakázali v košickom dóme rockovú hudbu. Košický arcibiskup Bernard Bober vyhlásil, že aj jemu osobne je „veľmi ľúto, že sa takýto koncert v katedrále uskutočnil

Aj napriek honosnému prostrediu chrámu a komornejšej atmosfére bol koncertom ozajstným rockovým zážitkom, ktorý si užili všetky vekové kategórie.
omega-5
Pre tých, ktorí sa na koncert nedostali majú organizátori dobrú správu. 14. mája 2016 sa koncert Omega Oratórium uskutoční v Rimavskej Sobote.
omega-10

http://www.kosicednes.sk/kosicky-dom-sa-otriasal-v-zakladoch/

 

Mons. Marián Čižmár

Kostol a Pastoračné centrum sv. Pia X.

SNP 761

067 61 Stakčín

Košice, 30. októbra 2015

Otec Marián,

Na Vás sa obraciam, v mene svojom, ako aj v mene viacerých pohoršených veriacich a

kňazov našej diecézy. V Košickej katedrále bol rockový koncert maďarskej skupiny

Omega s názvom Oratórium. Tu môžete vidieť ukážku z tej hudby, ktorú tam hrali.

Údajne doc. Veľbacký, ktorý má povoľovať koncerty v našej diecéze, dal tejto udalosti

zelenú v najposvätnejšom priestore našej diecézy.

Asi tiež koncert sa konal so súhlasom farára Dómu Mons. Šándora, a určite s tým súhlasil aj Mons. Bober, náš arcibiskup. Čo k tomu dodať, ja miestami mám pocit a pochybnosti, že katedrála bola týmto koncertom a hudbou znesvätená – že bolo by treba aspoň odprosujúcu pobožnosť, keď nie znova vysvätiť po profanácii miesta.

Akú väčšiu profanáciu treba ešte? Som veľmi sklamaný a pohoršený… Za peniaze je všetko dovolené… To kde sme sa dostali?

Ani slovo by som nepovedal, keby tento koncert bol v nejakom „mrtvom“ kostole, kde nie je Najsvätejšia Sviatosť, kde už neslúžia omše, iba steny stoja, a kedysi to používali ako kostol – dobre, nech si tam hrajú, čo chcú, ale v našom hlavnom kostole toto treba?

Určite tam bolo kopu ľudí, ktorý z náboženského hľadiska nevedia, ktoré je ich pravá a ľavá ruka, a že kde je východ, atd…. a aj oni čo si pomysleli po takomto koncerte?

Už nám nič nie je sväté…. Ja sa bojím niečo napísať biskupovi, alebo Šándorovi, lebo kto som ja… ale vy by ste sa mohli nejakým vhodným spôsobom sa ozvať…

Neviem, čo mám už myslieť…

Podpísaný veriaci

 

 

Stakčín, 31.10.2015

Vážený pane!

Svoj list končíte otázkou: Čo si mám myslieť?

Čo si máme myslieť? – Nič, len sa dívať. Asi tak, ako sa díval sv. Ján apoštol, Panna Mária, Mária Magdaléna a ešte niekoľko zbožných žien a iste aj mužov, ktorí stáli na Golgote, keď Ježiš umieral. Títo všetci nepovedali ani slovo – aspoň to evanjeliá nezaznamenali. No ostatní, – dav okolo, na čele s veľkňazmi, kňazmi, zákoníkmi a farizejmi kričali.

Čo iné môžeme robiť, keď zodpovední za náboženský život súhlasia s takouto profanáciou nášho najposvätnejšieho miesta?!

Sledovali sme dnes prostredníctvom Slovenskej televízie alebo televízie LUX priamy prenos z pohrebných obradov za zosnulého kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ z nitrianskej katedrály sv. Emeráma. Je to miesto prvého kresťanského chrámu z roku 828-833 postaveného na našom území, ba v celej strednej Európe. To miesto posvätili svojou prítomnosťou sv. Cyril a Metod, sv. Gorazd. V nitrianskej katedrále sú pochovaní slovenskí svätci Andrej Svorad a Benedikt, tu sú uložené relikvie sv. Cyrila, a odo dnešného dňa táto katedrála je miestom posledného odpočínku Jána Chryzostoma kardinála Korca SJ. Pri sledovaní dnešného priameho prenosu ma napadla aj takáto myšlienka: Ako by asi zareagovala slovenská kultúrna i katolícka verejnosť, keby nitriansky biskup a Kapitula poskytli priestory tohto svätého miesta nejakej rockovej skupine, aby tam zorganizovala rockový koncert za prítomností davu, ktorý privádza do tranzu rocková hudba?

Som presvedčený, že v nitrianskej katedrále sa také niečo nikdy neuskutoční, a to preto, lebo to nedovolia ľudia, ktorí majú zmysel a cit pre posvätno, pre tradíciu, pre históriu, pre dejiny národa.

Taktiež si myslím, že ani kardinál a maďarský prímas Péter Erdő a Ostrihomská metropolitná kapitula nedovolí, aby rocková skupina Omega, či iná, predvádzali svoju divokú hudbu v ostrihomskej metropolitnej katedrále, alebo v Bazilike sv. Štefana v Budapešti.

Aj v našej košickej katedrále v prvom rade je živý, opravdivý Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, prítomný vo Sviatosti Oltárnej. (Alebo počas rockového koncertu ho spratali z katedrály?)

V tejto katedrále sú relikvie nášho patróna sv. Ondreja apoštola, a tiež oltár a na ňom relikvie svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca SJ a Melichára Grodieczkeho SJ kňazov, ktorí verili tomu, čo hlásali, a za to položili svoje mladé životy.

V tejto katedrále je miesto, kde bola pokrstená bl. mučeníca Sara Salkaházy. V kryptách Dómu sv. Alžbety spočívajú ostatky vzácnych košických biskupov, počnúc prvým biskupom Andrejom Szabóom, až po biskupa svätého života Augustína Fischer-
Colbrieho a biskupa Jozefa Čárskeho. Čo by asi povedali títo na znesvätenie košického Dómu? Títo mužovia Cirkvi by nikdy také niečo nedovolili!

Po stáročia mnohé generácie budovali a starali sa o tento chrám. Zasvätili ho Bohu a jeho oslave. Cirkusy a divadlá stavali na inom mieste. Až prišla nová doba, a s ňou noví ľudia a nové spôsoby.

Ja sa pamätám, že nás kedysi duchovní otcovia učili, aby sme mali bázeň v božom dome voči Tomu, kto v ňom prebýva a správali sa dôstojne. Aj v spovednom zrkadle bola otázka: Nevyrušoval som v kostole? Nerozprával som sa v kostole? Neobzeral som sa v kostole? Učili nás, naši rodičia a kňazi, že je to hriech porušiť bez vážnej príčiny posvätné ticho chrámu.

Zrejme dnes sa to už nenosí, nastalá iná doba. Kto je za to zodpovedný? – Iste, nemožno všetko pripísať otcovi arcibiskupovi, ktorý všetko nemôže ustrážiť. Majú to robiť tí ľudia, ktorým on prejavil dôveru a poveril ich konkrétnymi úlohami. Že dovolili rockový koncert v Metropolitnom chráme Košickej arcidiecézy to ich diskvalifikuje pred Cirkvou, pred celým božím ľudom i pred dejinami.

Ako kňaz i ako historik musím prehlasiť: košický Dóm sv. Alžbety v dejinách postihli mnohé a vážne kataklizmy, či to boli požiare, záplava vodou, zemetrasenie. No tento chrám nikdy vo svojich dejinách nebol tak znesvätený, ako štvrtkových rockovým koncertom.

Neviem, kto k takémuto znesväteniu dal súhlas. Iste raz to bude musieť zdôvodniť pred Večným Sudcom, nielen za znesvätenie Božieho domu, ale aj za pohoršenie, ktoré bolo spôsobené mnohým veriacim.

Kedysi v Jeruzaleme dovolili veľkňazi, kňazi, zákoníci a farizeji znesvätiť chrám. Píše o tom apoštol sv. Ján evanjelista: „Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok.

Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ (Jn 2, 13 – 17).

Prichádzajú mi na myseľ slová žalmu o Pánovej vinici, ktoré by sme mohli aplikovať na znesvätenie Metropolitnej katedrály Dómu sv. Alžbety v Košiciach: „Diviak lesný ju rozrýva, a pasie sa na nej poľná zver…“ (Ž 80, 14).

Píšete, že „katedrála bola týmto koncertom a hudbou znesvätená – že bolo by treba aspoň odprosujúcu pobožnosť, keď nie znova vysvätiť po profanácii miesta“.

Súhlasím s Vami. Ja osobne v najbližší prvý piatok, tj. 6. novembra 2015 aj s veriacimi, pred Eucharistickým Kristom vykonám aj modlitby odprosenia za znesvätenie srdca našej arcidiecézy, katedrálneho chrámu Dómu sv. Alžbety. Môžete to urobiť aj Vy, počas adorácie odprosujme Božské Srdce za to, že srdce našej arcidiecézy, katedrálny Dóm sv. Alžbety, bolo znovu prebodnuté, potupené, a prosme: Srdce Ježišovo, potupami preplnené, zmiluj sa nad nami !

S katolíckym pozdravom

Mons. Marián Čižmár

Duchovný správca

Kostol a Pastoračné centrum sv. Pia X.

SNP 761

067 61 Stakčín

Kontroverzný starosta

Starosta časti starého mesta Košice: Ľubomir Grega prišiel s kontroverzným koncertom, ktorý arcibiskup Mons.Bober a košický dekan Dráb – zodpovední za Chrám sv.Alžbety, museli prijať túto výzvu ako podmienku, ktorá bola súčasťou zmluvy za finančné prostriedky na chrám sv.Alžbety.

Rocková skupina: „Omega“ znesvätila chrám sv.Alžbety (v Košiciach) svojim okultným koncertom

 

LSNS_Listina

Video: Battle Against Lucifer in Texas
By Bentley G. Hatchett II
November 03, 2015
0 Comments
Watch & share what the liberal media won’t broadcast.

To the dismay of local residents the once quiet town of Old Town Spring in Texas has become a center of controversy as the “Greater Church of Lucifer” opened its doors on the eve of All Saints Day.
Boj proti Luciferovi v Texase
The church, which claims to not actually worship Satan – in spite of providing links to Luciferian Apptheca.com, „a trusted GCOL supplier,“ which sells statues of Baphomet as well as medallions inscribed with “Dei Nostri Satanas Luciferi Exelsi (our god satan lucifer, the exalted one) – has stirred the local people to prayer and protest.

Soon after the official announcement of the church’s public opening, local Catholics requested the assistance of the TFP and its America Needs Fatima anti-blasphemy network. Answering their call for help, volunteers from around the country showed up to support them. Upon arriving it became clear how serious the situation had become.

Click „like“ if you oppose Satanism!

Amid this environment, the TFP volunteers reached out to local business owners to get a better understanding of the situation. One store owner, a Catholic, wept continously when told that TFP and America Needs Fatima volunteers were there to protest and do a public act of reparation. She gave TFP volunteers parking spots for their vans. Another enthusiastic shop owner gave TFP Student Action members permission to use his property for the demonstrations and placed a large Bible on display outside his shop, saying, “Thank you so much for coming out here. It’s good to see God being defended in public.”

“I’ve never met Catholics like you before”

At about 12:00 noon, 12 volunteers met with some locals to pray across the street from the luciferian temple. With signs in hand, the volunteers prayed a public rosary of reparation.

Almost as immediately as they began to pray the first “Hail Mary,” Michael Ford (co-founder of the GCOL) left the property with a look of agitation. Shortly after, a woman came with a dish of burning incense. “She was blowing incense right in my daughter’s face,” said a rally participant, “I was walking behind her with some holy water and she turned around and tried to snatch it out of my hands.”

Towards the end of the first rally, several teenagers began to converge. Although they brandished a “coexist” sign, the protesters were not there to dialogue, but to uphold God’s honor and glory.

“I’ve never met Catholics like you before,” one observer told a volunteer.

The Second Rally

Following lunch and a brief break, more TFP volunteers from Louisiana arrived, bringing more signs and a statue of Our Lady of Fatima for the 5:00 PM rally.

“We are here to do a peaceful, prayerful and legal protest, as the TFP has done for over 40 years,” said TFP-Louisiana president Thomas Drake to a crowd of over 125, which included many pro-life activists from the region.

Lining both sides of the street, the mostly Catholic protesters held signs which read “God Yes – Satan No,” “Who is like unto God” and others, as well as banners which read, “We are one nation under God and Satanism is not an American value,” and „The Virgin Mary triumphs over proud Lucifer. ‘She shall crush thy head’ (Gen. 3:15).“ Following the lead of America Needs Fatima and TFP volunteers, the crowd began to pray the Holy Rosary, pausing after each mystery to sing.

“I was shocked by some of the people going into the church,” said one rally participant, “there were at least two of them who had neo-nazi tattoos. They even had these mean looking guys, standing there in front glaring at us from across the street and making threatening gestures. With all the stuff that they’ve been doing, I honestly think that things would have turned violent if the police weren’t there.”

Several of the Luciferians left the grounds of their church and came to side of the protesters with the intention of causing trouble. In particular, two immodestly dressed women approached the protesters to antagonize them. One man, dressed in black, began to photograph those present, getting uncormfortably close to their faces, even after respectful requests to stop. Another man in a white pick-up drove by and shouted to the protesters that they needed to “get a life” and “watch more porn[ography.]”

Regardless of their attempts to disrupt the demonstration, those present paid them little mind and only prayed more fervently than before. The second rally concluded with a kneeling Consecration to Jesus Christ through Mary and a singing procession with the statue of Our Lady of Fatima.

The Impossible Coexistence

The GCOL claims that they should be allowed to have their church in the middle of Old Town Spring, a family-oriented commercial district, on the basis of freedom of religion and coexistence.

Many don’t agree with this. Let’s remember Saint Louis de Montfort’s incisive words based on Genesis: „God has only made and formed one enmity; but it is an irreconcilable one, which shall endure and grow even to the end. It is between Mary, His worthy Mother, and the devil — between the children and servants of the Blessed Virgin, and the children and tools of Lucifer… The humble Mary will always have the victory over that proud spirit, and so great a victory that she will go so far as to crush his head, where his pride dwells.”

Viva Cristo Rey!

http://www.tfpstudentaction.org/what-we-do/street-campaigns/video-battle-against-lucifer-in-texas.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.