Liberálna inkvizícia udiera

New York, 5.11.2015 (kath.net/CNA/jg) 018 472 – „V súčasnej intelektuálnej kultúre je tendencia vyhýbať sa pravým diskusiám a namiesto toho cenzurovať tie, ktorých argumenty sa nám nehodia,“ napísal pomocný biskup Robert Barron v komentári pre Catholic World Report. Odvoláva sa na otvorený list, ktorý niektorí poprední teológovia v USA napísali vydavateľovi New York Times. Kritizujú komentár k synode biskupov o rodine, ktorý v týchto novinách uverejnil žurnalista Ross Douthart. List sa končí vetou: „To nie je to, čo od New York Times očakávame.“ Barron to chápe ako výzvu vydavateľovi, aby Douthata nepripustili k slovu na katolícke témy.

Maria place
Východiskovým bodom rozporu je komentár, ktorý Ross Douthart uverejnil 17. októbra pod názvom The Plot to Change Catholicism („Sprisahanie na zmenu katolicizmu“). Je to analýza synody biskupov o rodine. Pápeža Františka obviňuje, že pripustenie znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu mlčky podporuje. Iba preto sa návrh kardinála Kaspera vôbec mohol dostať ako téma na synodu. Douthat ďalej Františkovi podsúva, že predstieral, že hľadá túto spornú zmenu cez pastoračnú cestu. Uviedol, že ako pápež má síce veľa moci, ale prakticky nijakú možnosť náuku zmeniť. Preto sa pokúša náuku obísť cez pastoráciu.
Douthat sám túto myšlienku zavrhuje a označuje ju ako nezmysel („rubbish“). Ako žurnalista v tom vidí fascinujúci príbeh, ako katolík však očakáva, že plán nakoniec stroskotá. „Keď sa pápež a historická viera dostanú do vzájomného napätia, tak ja sa budem držať viery“, ako napísal.
Otvorený list teológov sa nezaoberá žiadnym argumentom Douthata, ale pokúša sa žurnalistu prezentovať ako teologicky nekvalifikovaného. Hľadí vraj na spory v synode z politického hľadiska ako na frakčné boje medzi konzervatívnymi a liberálmi. Ďalej teológovia tvrdia, že Douthat označuje členov Cirkvi za heretikov, čo by mohlo mať závažné následky. V komentári sa však slovo heretik ani jediný raz nevyskytuje.
„Ja sám nesúhlasím vo všetkom v Douthatovom komentári,“ ako píše biskup Barron. „No žurnalista sa drží pravidiel verejnej diskusie.“ Politický výklad vnútrocirkevných sporov v každom prípade nie je ničím novým. Tieto kategórie sa používali od správy o prvom apoštolskom koncile v Jeruzaleme v Skutkoch apoštolov, až po analýzu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorú podal Yves Congar. „Kto má iný názor, má ho brániť argumentami a nie sa pokúšať Douthata umlčať,“ ako napísal biskup Barron.
Ross Douthat medzitým napísal ako odpoveď otvorený list a uverejnil ho v New York Times. V ňom v dvoch odstavcov zhŕňa, prečo protivníci pripustenia znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu majú na svojej strane lepšie argumenty:
Po prvé sa podkopáva platná katolícka náuka podľa ktorej je manželstvo nerozlučiteľné, ak ich Cirkev bez anulovania prvého manželstva pripustí k prijímaniu.
Po druhé to zasahuje nielen sviatosť manželstva, ale aj sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Súvislosť spovede a prijímania sa tým ruší a už sa nedá odôvodniť, prečo by vzťahy podobné manželstvu, partnerstvá rovnakých pohlaví či polygamiu Cirkev nemohla uznať.
Možno, že sa Cirkev zrevolucionizuje a tieto výhrady sa potopia so zvyškom konzervatívneho katolicizmu. No ten sa nenechá len tak jednoducho poraziť. Bude potrebná „trpká občianska vojna“, aby sa ho pokorilo. „Milí profesori: Vitajte na bojisku,“ napísal Douthat na záver. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.