Švédsko: Právna a lekárska zmena pohlavia u detí aj napriek nesúhlasu rodičov. + Kto a čo oslavuje 17. Novembra?

Kto a čo oslavuje 17. Novembra?

Švédska vláda je pripravená hlasovať o nových návrhov týkajúcich sa transgender detí. Legislatíva by mala umožniť nezvratnú chirurgickú kastráciu pre 15-ročných tínedžerov a právnu zmenu pohlavia 12-ročných detí aj proti vôli rodičov

Extrémne návrhy boli publikované v správe švédskej vlády s názvom “Právna a lekárska zmena pohlavia”, ktorú začiatkom roka vytvoril Výbor pre vekovú hranicu pre schválenie zmeny pohlavia. Výbor je podobný novému výboru britskej vlády s názvom Výbor transgenderovej rovnosti, ktorý je pripravený vydať svoje odporúčania v budúcom roku.

V prípade, že švédska vláda príjme odporúčania a zákon vojde do platnosti v januári 2016, krajina sa stane “najprogresívnejšou” v Európe v tejto otázke.

O čo ide v návrhu švédskeho výboru? Konkrétne, 15-roční tínedžeri by mali mať možnosť sami sa rozhodnúť, či chcú zmeniť svoje pohlavie a podstúpiť lekársku zmenu pohlavia so súhlasom rodičov. 12-ročné deti by mali mať umožnené podstúpiť právnu zmenu pohlavia so súhlasom rodičov.

Avšak to nie je všetko. V prípade že si otec 12-ročného transgender dieťaťa nemyslí, že je dostatočne zrelé na zmenu pohlavia, alebo matka 15-ročného tínedžera nechce, aby boli jej dieťaťu amputované zdravé pohlavné orgány, výbor odporúča dať orgánom právomoc vykonať zmenu pohlavia aj proti vôli rodičov.

Správa navrhuje, “dať sociálnym službám právomoc rozhodnúť, či môže byť povolenie na zmenu pohlavia udelené aj bez súhlasu opatrovníkov, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.”

Výbor tiež odporúča, aby bol proces právnej alebo lekárskej zmeny pohlavia rýchly a aby udelenie povolenia nevyžadovalo schválenie psychológov či lekárov.

Zákon “nesmie vykonávať žiadne priame ani nepriame požiadavky, aby bola osoba medicínsky ošetrená za účelom získania povolenia na právnu zmenu pohlavia.”

To je presne to, čo bude odporúčať aj Výbor transgenderovej rovnosti vo Veľkej Británii. Britský ekvivalent chce vštepiť transgenderovú rovnosť aj troj- a štvorročným deťom: krajina by mala v literatúre uznať „tretie pohlavie“.

http://www.hlavnespravy.sk/svedsko-pravna-a-lekarska-zmena-pohlavia-u-deti-aj-napriek-nesuhlasu-rodicov/709952

Kto a čo oslavuje 17. Novembra?

Prečo Globálni degeneranti likvidujú Medzinárodný deň študentstva?
17. novembra si menšina nezdegenerovaných ľudí pripomína Medzinárodný deň študentstva. Nástupcovia víťazov nad 1.povstaním sveta proti fašizmu však tento významný deň pred verejnosťou taja. Tým jasne deklarujú svoje neofašistickú príslušnosť.
Pozrime sa preto pravde a histórii do očú: Prvé povstanie proti Nemeckým fašistom začalo v Prahe 28. októbra 1939.
V Prahe sa v deň výročia vzniku Československa konala veľká demonštrácia proti nacistickej okupácii. Nacisti strieľali do davu a zasiahli študenta 4. ročníka medicíny na Karlovej univerzite Jana Opletala a robotníka Václava Sedláčka. Študent dostal zásah do brucha, robotník do hrude. Obaja neskôr zraneniam podľahli. Václav Sedláček pri prevoze do nemocnice, Jan Opletal 11. novembra. Pohreb vysokoškoláka dňa 15. 11. sa spontánne premenil na masové neozbrojené povstanie proti nacizmu.
Reakcia okupantov na seba nedala dlho čakať. V noci zo 16. na 17. novembra vtrhlo gestapo spolu s nemeckou políciou a jednotkami SS na vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne a viac ako 1200 študentov odvlieklo do koncentračného tábora v Saschenhausen. 17. novembra začal platiť Hitlerov príkaz zatvoriť všetky české vysoké školy na 3 roky (de facto do konca vojny).
Dva roky po týchto udalostiach bol vo Veľkej Británii za účasti zástupcov študentov 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Zástupcovia študentov sa na svojom prvom povojnovom zjazde zišli 17. novembra 1945 v Prahe. O rok neskôr sa tu konal 1. svetový kongres študentstva a bol tu založený Medzinárodný študentský zväz. Dnešní vládcovia v EU a USA majú k Medzinárodnému dňu študentstva rovnako neofašistický postoj, ako k výročiam porážky fašizmu.
Dnes média protesty a odboj proti fašistom nenápadne vymazávajú z pamäti Slovanských národov a na miesto toho propagujú neofašistické ideológie Globálnych zoženštených indivíduí..
Kto oslavuje Deň boja za slobodu a demokraciu? Iba podvodníci, zlodeji a degeneranti!
O 50 rokov neskôr kolaboranti riadení Západnými neofašistickými tajnými agentmi 16. 11. 1989 v Bratislave vo večerných hodinách zneužili demonštrácie skupiny študentov za zmenu zlého školského systému. Na druhý deň bola v Prahe veľká spomienková akcia na udalosti z roku 1939. Tú Západný agenti a ich prisluhovači z ŠTB a komunistickej strany premenila na demonštráciu za zmenu nielen školského, ale aj dovtedy existujúceho politického systému. Študenti boli zo všetkých strán obkľúčení políciou a tá im dala príkaz, aby sa rozišli. Na odpoveď: „Nemáme kam,“ (veď boli obkľúčení) policajti dostali príkaz použiť donucovacie prostriedky. Západní agenti a kolaboranti rozšírili lživú dezinformáciu, že jeden zo študentov bol zabitý. Touto tajnou dezinformáciou sa Západu podarilo odštartoval tzv. Nežnú revolúciu a zvrhnúť riadne demokraticky zvolený režim u nastoliť tajnú diktatúru podvodníkov, zlodejov, degenerantov a tých, čo sa živia páchaním genocídy a mrzačením detí slušného obyvateľstva. V roku 1989 nezvíťazili evoluční a slušní ľudia. Za25.rokov po prevrate sa nazberalo množstvo dôkazov, že puč v roku 1989 bol organizovaný Západom a ľuďmi, ktorých cieľom bolo likvidovať ČSFR, zotročiť, okradnúť a vyhladiť obyvateľstvo ČSFR a nahradiť ho lacnou a nezmrzačenou pracovnou silou z Afriky a Blízkeho Východu. Tak ako to prebieha v Američanmi okupovanom Nemecku, Japonsku. Plán je podobný, ako za Hitlera. Iba realizácia je iná. Tak ako na konci 2.sv.vojny Hitler povedal, že ak Nemecký národ prehrá, nebude mať právo existovať. Málo kto vie, že za dnešných vyvolených nástupcov fašismu sa vyhlásili ústami prezidenta Obamu oligarchovia 13.kmeňa USA a ich sateliti z EU.
Ľud podvodom rozvráteného Československa, Juhoslávie, Ukrajiny a vykradnutých zotročených krajín dal 17. 11.2015 jasne najavo, že nemá čo oslavovať. Na „oslavy“ prišlo iba pár stoviek vykrádačov postkomunistických štátov a ich kolaborantov.

17.november ustanovili za Medzinárodný deň nedonosencov. Deň oslavy a propagácie ďalšieho zločin Globálnych degeneratov na deťoch.
V tzv. demokratických krajinách ženy a matky ovládané Medzinárodnými degenerantmi odmietajú rodiť. Počatých detí sa feminizmom zmanipulované ženy násilne zbavujú v zariadeniach zriadených degenerantmi. Následkom toho a ďalších feministického správania potom rodia predčasne deti s nízkou váhou a rozumovou úrovňou. Takmer už tak, ako nižšie živočíchy. Dnes už v krajinách ovládaných degenerantmi ročne 13 miliónov rodičiek rodí nedonosené živočíchy podobné na deti. Z takýchto živočíchov sa degenerovaný politický režim teší, že z nich budú indivídua na nižšej duševnej úrovni, to je poslušní otroci, ktorí v dospelosti budú likvidátormi normálnych detí a ľudí.
Vplyvom uzákonených degeneratívnych vzťahov medzi mužom a ženou, otcom, matkou a dieťaťom sa počty duševne, zdravotne a reprodukčne zdegenerovaných potomkov v krajinách ovládaných degenerantmi neustále zvyšujú. Napriek znižovaniu pôrodnosti vzrástol na Slovensku za posledných desať rokov počet predčasne narodených detí z degeneratívnymi vlastnosťami až o 30 percent.
Z uvedených dôvodov Globálni degeneranti vyrobení v predchádzajúcej generácii zaviedol Medzinárodný deň nedonosencov.
Starostlivosť o nedonosencov sa hrozivo zlepšuje, zatiaľ čo podmienky pre zdravý evolučný vývoj donosených deti sa katastrofálne zhoršujú.
K likvidácii pôvodného obyvateľstva SR a ČR
– rozvratom vzťahu medzi mužom a ženou právnou nadradenosťou žien a degenerantov nad mužov
– nerodením a nekojením detí
– propagovaným a chráneným degeneratívnym správaním sa politickým režimom k deťom od počatia až do dospelosti
sa úmyselne pridáva ďalší degeneratívny likvidačný faktor Čechov, Slovákov a pôvodných obyvateľov Európskej civilizácie úmyselnou výrobou NEDONOSENÝCH DETI.
17. novembra 2015 média využili nielen na oslavu degenerovania detí, ale predovšetkým na propagáciu a presviedčania otcov a matiek k takému spôsobu života, aby sa počty nedonosených detí zvyšovali!

Ing. Lubomír Balvín
Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny
( ÚMS – HPR )

PRÍBEH Z BRATISLAVY – NEOSODOMY
Lubomír Balvín

UKÁŽKA KLASICKEJ DEGENERÁCIE
( zo správ člena ÚMS, obyvateľa Bratislavy )

Novoprijatý člen mňa informuje:

Rok 1998
Žijem v tajnom nie štátnom manželstve. Mám kamaráta. Uvažuje o tom, že sa ožení, čo by bolo dobré. Informujem ho, že ale súčasná manželská zmluva nie je o manželstve, ale že je to zmluva s diablom proti vlastnej rodine, proti mužom, deťom. Že skončí rovnako zle ako 90 % mužov v Petržalke, to nechce ani počuť. Začal sa mi posmievať, že v ÚMS sú muži, ktorí si nevedia urobiť doma poriadok. Vykrikuje, že on nepotrebuje meniť žiadny Zákon o rodine, že on si v rodine spraví poriadok sám. Posmešne sa vyjadruje na adresu našej organizácie. O ženách sa vyjadruje, že sú inteligentnejšie a preto im patrí vedúce miesto v spoločnosti. Tvrdí, že žene právom za posledné desaťročia patria deti, majetok, peniaze… Svoje tvrdenia podopiera bulvárnymi výplodmi pouličných novinárskych asociálov a vedecké poznatky neuznáva.
Žení sa a kupuje si byt v paneláku v mojom vchode.

Rok 1999
Tehotná kamarátova žena sa správa emancipovane. Je plne presvedčená, že aj v manželstve si môže robiť čo chce, že zákony a spoločnosť ju k tomu priam vyzývajú. Hýri, pije, fajčí a užíva si. Fláka sa po nociach. Jej rozvedená matka ju kryje. Predčasne porodí syna. Váha novorodenca 2,5 kg. Dieťa kojí fľaša.
Kamarát pracuje v zahraničí. Domov prichádza na týždeň v mesiaci. Ako každý Slovák – odovzdať peniaze manželke.

Rok 2000
Kamarátova žena zviedla ženatého suseda. Jeho manželka na to prišla a použila to ako zámienku o rozvod. Pri rozvode ho úspešne ohovorila že ju aj dcéru znásilňuje a od tej doby som ho nevidel. Rozvedenej žene a dcére ostal byt a majetok vo výške viac ako 1,5 milióna.

Rok 2001
Kamarát prestal robiť v zahraničí a našiel si robotu v Bratislave. Napriek tomu jeho manželka pokračovala vo živote štýlu, ktorý sama označovala slovami „ Svet gombíčka, život parazól“. Manžela často vymyká. Takže si urobil posteľ aj v pivnici. Ráz v noci, keď vymkol svoju manželku, prespala u rozvedenej susedky, ktorej v minulosti zviedla muža. Stali sa veľké kamarátky. Ak kamarát v noci vymkol svoju manželku, privolali na neho policajtov. Títo ho donútili odomknúť.

Rok 2002
Môj kamarát si naivne myslel, že policajti pôjdu aj jemu pomôcť, keď ho manželka vymkla. Zavolal ich. Policajti mu pomoc odmietli. Bokom mu povedali, že ak je chlap, doma si urobí poriadok aj sám… Inokedy potreboval ísť nad ránom do roboty. Manželka vyspávala nad ránom sexuálnu únavu a aj opicu u rozvedenej susedky. Problém bol v tom, že so synom nemal kto ostať doma. Zazvonil u susedky. Cez dvere sa mu dostalo hrubé osočenie. Preto zvonil ďalej. Otvorili sa dvere a milenec jeho ženy mu jednu vypálil. Manželka cez milencove plece kričali, že to môže dať aj polícii. Tá vraj neuverí jemu, ale ony si navzájom dosvedčia, že on porušil domovú slobodu a napadol ich dve. Tak sa aj nakoniec stalo. Stálo ho to nemalé úsilie, veľa času a peňazí, kým sa z toho dostal…. Manželka s priateľkou cielene ohovárali môjho priateľa v jeho robote a po susedoch. Manžel bol nakoniec prepustený zo zamestnania. Začal piť. Opicu má neagresívnu a má ešte dosť peňazí, preto manželka svoje hrozby rozvodom ešte nerealizuje….

Rok 2003
Je koniec júla horúce nedeľné ráno. Spím pri otvorenom obloku. Vonku sa ozýva tresnutie vchodovými dverami. Vybieha kamarátova polonahá manželka a tak hystericky vrieska, že nerozumiem slova. Hodiny ukazujú niečo po 5 hodine. O chvíľu vybieha jej muž v teplákach a prosí ju, aby prestala vyčíňať. Ona rozkazovačne odpovedá, aby jej dal kľúče od auta, inak že auto rozmláti, alebo zavolá políciu. Odovzdáva jej kľúče. Manželka mu ešte pred všetkými susedmi vrazí pár faciek. Mnohí oidipovským komplexom postihnutý sused iste za záclonou čaká, že jej facku vráti, aby sa mohol prejaviť ako záchranca a pritúliť „chudinku“. Nestalo sa. Manželka sadá do auta a odchádza. On bez kľúčov ostáva bezradne vonku stáť. Nemá si čím otvoriť vchod a byt. Zvoní. Otváram mu dvere a on prichádza ku mne. Sťažuje sa na nespravodlivosť a žiada mňa a Úniu mužov Slovenska o pomoc. Upozorňujem ho, že pomoc mužom, ktorí nedokážu myslieť na budúcnosť je často neúčinná. Hovorím o myslení na budúcnosť. Vidím že nechápe …
S členmi ÚMS-HPR sme donútili štátne orgány spísať zápisnicu, že jeho manželka opätovne opustila maloletého syna a že toto dieťa opúšťala aj v dobe keď manžel nebol doma, takže príčinou opúšťania do výchovy zvereného maloletého dieťaťa nemohol byť jej manžel.

Rok 2003 a začiatok roka 2004
Manželka môjho kamaráta sa vracia do spoločnej domácnosti. Niekoľko mesiacov sa správa ako normálna neemancipovaná žena. Postupne získava všetkými prostriedkami mierne naštrbenú povesť v prevážne zvrátenej spoločnosti. Môj kamarát je duševne postihnutý oidipovským komplexom. Ako väčšina mužov. Preto uverí a sťahuje všetky obvinenia na svoju manželku. Našu organizáciu opätovne napáda, členov hrubo uráža a ohovára. Najmä pred svojou manželkou.

Rok 2004
Manželka môjho kamaráta podáva žiadosť na rozvod a vysťahovanie manžela. Všetci susedia, s ktorými sa navrhovateľka rozvodu v minulosti vyspala, sú ochotní aj tú najväčšiu nepravdu proti mužovi dosvedčiť. Okrem nášho člena a priateľa manžela. Jej rozvedená priateľka a pod nátlakom aj priateľkina neplnoletá dcéra ako aj nový „opalovač“ sa môjmu kamarátovi vyhrážajú, že ak bude predkladať na súde dôkazy, neodsťahuje a neprenechá navrhovateľke byt a nábytok, dosvedčia na súde, že súložil s neplnoletou dcérou susedky. A tak prišiel o majetok, byt, syna a bol odsúdený na dva roky a to aj napriek tomu, že neplnoletá dcéra a matka tvrdili, že do dcérinej vagíny vnikol celým svojim údom na niekoľko minút, pri čom lekári zistili, že má nepoškodenú a normálne vyvinutú panenskú blanu a že súlož bola vylúčená. Syn bol zverený manželke do „starostlivosti“ a „výchovy“, pretože súd dospel k záveru, že dieťa túto dobrú matku potrebuje a že táto matka spĺňa všetky predpoklady dobrej starostlivosti a výchovy dieťaťa a je pre dieťa nenahraditeľná. Otec dieťaťa nemôže dostať dieťa, pretože je kriminálnik, deviant a zvrhlík a nemá byt ani majetok takže nemôže dieťaťu poskytnúť zdravé sociálne prostredie.

Rok 2006
Kamaráta som od vtedy nevidel. Iba pred pár mesiacmi som videl jeho bývalú manželku s riadnymi modrinami na tvári a ako mne tvrdila aj po celom tele. Že ju vraj prepadli a strašne zbili. Že by sa môj kamarát stal mužom bez oidipovského komplexu a zbožšťovania ženy? Takto si povzdychol si náš dlhoročný člen z Neosodomy – Bratislavy.

Záver:
Toto je jeden priemerný príbeh z miliónov manželstva, uzatvoreného podľa deviantných zákonov o mužoch, ženách a rodinách.
Podobné príbehy prežívajú v manželstvách prežívajú na Slovensku milióny mužov postihnutých duševnou poruchou nazývanou „oidipovským komplexom a zbožšťovaním žien“. Následky úchylných zákonov postihujú nielen mužov, ale najmä deti. A v konečnom dôsledku aj ženy. Úmerne so zväčšujúcou sa úchylnosťou protimanželských zákonov z detí vyrastajú stále väčší počet barbarov – kriminálnikov, podvodníkov, zlodejov a osôb zdravotne, duševne a reprodukčne poškodených ľudí.
Existuje ale malé percento predovšetkým kresťanských rodín, ktoré ešte vychovávajú zdravé a civilizované deti. Otcovia týchto normálnych rodín sú agentmi zvrhlej časti spoločnosti uvádzaní do omylu, že to stačí. A tak otcovia normálnych detí nerobia nič proti štátu, ktorí stále viac ovládajú nenormálne deti deformované už od počatia v degenerovanom prostredí. A tak deti z normálnych rodín v dospelosti sa stávajú otrokmi a objektom pomsty detí vychovaných v podvodníkov, zlodejov a deviantov. Názorným príkladom tohto degenerovaného javu je lúpež storočia spáchaná vykradnutím Horizontu, Drukosu, BMG, BDV … Ľudia okradnutí v týchto nebankových subjektov vyrastajúci v sporiadaných rodinách. Zbohatlíci vykradnutím nebánk vyrástli v prostredí, v ktorom od útleho detstva videli ako jeden rodič okráda druhého s požehnaním štátnych orgánov. Okradnutie potomkov slušných rodičov prinieslo degenerantom nielen finančné zisky. Okradnutie slušných ľudí prinieslo obrovskému množstvu škodoradostníkov a závistlivcov vychovaných v sodomistických rodinách bez otcov neskrývanú obrovskú radosť nad okradnutím potomkov normálnych rodín!

Obrovskú radosť potomkom zdegenerovaných rodín prináša aj sexuálne zneužívanie potomkov normálnych rodín potomkami z nenormálnych rodín. Najväčšiu radosť potomkom z deviantného prostredia robí prenasledovanie normálnych ľudí za normálne sexuálne vzťahy a uzákoňovanie deviácie. Tento jav je známy aj z doby degenerácie a zániku Gréckej a Rímskej civilizácie.

Preto upozorňujeme všetkých nezdegenerovaných ľudí, predovšetkým mužov a otcov. Nestačí deti iba zdravo a dobre vychovať. Predovšetkým vy muži a otcovia musíte svojim zdravým a dobre vychovaným deťom vytvoriť civilizovanú spoločnosť! Musíte zabezpečiť také spoločenské zriadenie, ktoré ich duševné schopnosti, slušnosť, čestnosť a pracovitosť nebude iba zneužívať na obohatenie a odbavovanie si komplexov menejcennosti necivilizovanými barbarmi, vychovanými v zdegenerovaných rodinách!

Milí evolučne zmýšľajúci rodičia. Degeneranti, vedúci našu spoločnosť do stále väčšieho úpadku a vaše deti do stále väčšieho otroctva sú organizovaní. Majú vytvorenú mafiu s pevným vojenským režimom. Uvedomte si, že proti štátnej a globálnej mafiánskej organizácii degenerantov môžete vyhrať iba dobre organizovanou obranou!
Vašou organizácia na záchranu vašich detí a civilizácie je

Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodinu

http://www.rodice.wz.cz/UMS-Hnutie%20pre%20rodinu..htm

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.