Otvorený list M. Šuňala predstaviteľom Nota Bene

Vážené dámy, pani Zuzana Pohánková, pani Ada Jungová.

Dovoľte mi touto formou sa vám prihovoriť, ako človeku oslovujúc vás ako predstaviteľov OZ Proti prúdu a časopisu Nota Bene.
Ako isto všetci veľmi pozorne sledujeme situáciu s imigrantskou vlnou v Európe, nedá mi neupozorniť vás na skutočnosti, ktoré sa v tejto otázke vynárajú.
Vieme, že predstavitelia západnej Európy sa snažia prerozdeliť utečencov medzi členské štáty EÚ. Aby som vás nezdržiaval akýmkoľvek osobným názorom na danú problematiku, prejdem ku konkrétnej časti pre ktorú vás oslovujem.
Sunal
EÚ vo svojich mnohých vyjadreniach predpokladá rozdelenie imigrantov. Avšak je tu jedno veľké ALE, týchto imigrantov by mal každý štát umiestniť na svojom území. To znamená vybudovať kompletné sociálne zabezpečenie. EÚ dokonca ponúka štátom finančný príspevok 6000 eur za každého jednotlivého umiestneného imigranta, pričom členský štát má prispieť rovnakou sumou 6000 eur. To znamená, 12000 eur na každého jednotlivca plus komplexné zabezpečenie.
Preto sa pýtam a týmto vyzývam vašu organizáciu, aby sa proti tejto diskriminácii minimálne verejne ohradila a poukázala na obrovskú nespravodlivosť, ktorá sa pripravuje. Keďže ako OZ PP sa dlhodobo staráte, angažujete a pomáhate ľuďom na ulici. Slovenský bezdomovec nemá práva? To už je pre politických predstaviteľov človek 3. kategórie? Naši bezdomovci majú byť radi pomaly za misku polievky a imigrantom sú prideľované ubytovacie kapacity s komplexnou starostlivosťou od ubytovania, hygieny, stravy až po zdravotnú starostlivosť. O takomto „luxuse“ môžu naši bezdomovci iba snívať! Apelujte na zdravý rozum, pokiaľ ešte v tomto dekadentnom post-demokratickom systéme úplne nevymrel. V prvom rade sa starajme o vlastných ľudí, o tie stovky a tisíce, čo prespávajú kdesi v chatkách záhrad, opustených plesnivých barabizniach. Títo ľudia si zaslúžia našu pozornosť. Pýtajte od politických predstaviteľov rovnaké ubytovacie kapacity s príspevkom od štátu pre ich, ak nie už plnohodnotný život, tak aspoň pre uľahčenie ich veľmi ťažkého a nezávideniahodného postavenia. Nedajte sa zmiasť falošnou pseudohumanitou. Pretože to, čo sa dnes deje, povedie k rozpadu európskeho zlepenca.

spravodlivost

Vaša práca na tomto poli je neoceniteľná. Možno máme aj protichodné názory, ale verím, že v tomto sme na jednej lodi. Poznáte príbehy stoviek ľudí bez domova. Viete, že nie každý je trhan a opilec, ktorý si svoju cestu vybral sám. Nie. Osobne verím, že medzi našimi bezdomovcami je veľa slušných ľudí, dokonca takých, čo dokážu napísať knihu. A takto sa postaviť čelom k problému dokáže iba odhodlaný a silný jedinec.
Preto na záver vyslovím svoj apel opäť. Pýtajte od predstaviteľov štátu to, čo ponúkajú cudzincom. Pýtajte to v mene všetkých slovenských bezdomovcov. Nie občan má suplovať štát, ale štát sa má postarať o svojich občanov ak sa ocitnú v núdzi!
Nech zvíťazí zdravý rozum.

S pozdravom
Miroslav Šuňal, Bratislava

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.