Európska únia chce odzbrojiť slušných ľudí, aby sa nemohli brániť! Takto začínala každá totalita!

ANTI EUNajľahšie sa ľudia vzdávajú svojich práv a podriaďujú vládnemu systému vtedy, keď majú strach a cítia sa ohrození. Terorizmus či vojny sú preto vždy vítanou zámienkou na to, aby si systém upevnil svoju moc aj za cenu potlačenia našich základných práv a slobôd. Inak to nie je ani teraz. Prešlo len pár dní od teroristických útokov v Paríži, ktoré ešte neboli ani riadne vyšetrené, a už sa všade hovorí o najrôznejších „protiteroristických“ opatreniach, ktoré nutne povedú k obmedzeniu našich práv. Smerácka vláda sa chystá meniť ústavu, aby mohla bez súdu poslať do väzby každého, kto bude podozrivý z terorizmu. Poľahky sa tak bude môcť zbaviť aj mnohých politických oponentov len na základe údajných podozrení, ktoré dotyčný nebude mať možnosť na súde vyvrátiť. No hlavné slovo má ako vždy Európska únia. Tá sa chystá zakázať takmer všetky strelné zbrane, ktoré majú v legálnej držbe civilné osoby! Pod zámienkou boja proti terorizmu tak chce Brusel odzbrojiť slušných ľudí, ktorí sa nebudú môcť účinne brániť!
spravodlivost
Zákaz zbraní v rukách civilistov

Už na jar 2014 prišla švédska eurokomisárka Cecilia Malmströmová s návrhom, ktorý by sprísňoval držbu, nosenie a možnosť legálneho použitia zbraní. Civilné osoby by mali zakázané držať a nosiť samonabíjacie zbrane a zbrane s možnosťou používať veľkokapacitné zásobníky. V praxi by tak prišli o veľkú časť zbraní nielen poľovníci, ale predovšetkým civilné osoby, ktoré by nemohli používať pištole ani na ochranu života, zdravia a majetku!

Hoci návrh eurokomisárky bol dočasne pozastavený, ani nie týždeň po teroristických útokoch v Paríži prišli byrokrati z Bruselu s ďalším šialeným nápadom. Novela smernice Rady č. 91/477/EEC počíta s tým, že dôjde k absolútne zákazu mnohých samonabíjacích zbraní, okrem iných aj tak bežne používaných pištolí ako je Grand Power K100 či Glock 19! Civilistom, ktorí ich vlastnia, budú bez náhrady skonfiškované a zničené! A to je len začiatok, pretože ako správne konštatuje na svojom webe občianske združenie Legis Telum: „EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní“!

Vezmú nám právo brániť seba a naše rodiny!

To znamená, že v prípade schválenia tejto smernice, Brusel prinúti pod hrozbou sankcií každý členský štát, vrátane Slovenska, aby odzbrojil svojich občanov! Slušní občania Slovenskej republiky tak stratia možnosť efektívne brániť život, zdravie a majetok seba a svojich rodín! A to bez ohľadu na to, že sú bezúhonní, spoľahliví a fyzicky a psychicky spôsobilí na držanie takýchto zbraní!

Tento bezprecedentný zásah do našich základných práv a slobôd sa navyše plánuje v čase, keď sme dennodenne ohrozovaní kriminalitou cigánskych extrémistov a iných nebezpečných kriminálnikov. Prichádza práve v dobe, keď sa do Európy valia milióny nebezpečných imigrantov!

Boj proti terorizmu je len zámienka

Hoci sa Európska únia oháňa bojom proti terorizmu jej argumenty stoja na vode. Žiaden z veľkých teroristických útokov v Európe nebol spáchaný legálne držanými zbraňami. Je všeobecne známou skutočnosťou, že teroristi a iné organizovaní zločinci používajú výhradne nelegálne zbrane. Akékoľvek obmedzovanie legálnej držby zbraní v rukách civilistov preto nepovedie k potlačeniu kriminality, ale naopak k jej zvýšeniu. Zatiaľ čo kriminálnici sa k zbraniam ľahko dostanú na čiernom trhu, slušní občania stratia možnosť brániť seba a svoje rodiny pred ich útokmi! Dokazuje to aj štúdia českého ekonóma Dana Šťastného, podľa ktorej sa po zákaze držby zbraní civilistami v roku 1996, zvýšil počet ozbrojených trestných činov vo Veľkej Británii o 40% a v Austrálii o vyše 50%.

Dvojitý meter Izraela

Obmedzovanie ľudských práv pod zámienkou „bezpečnosti“ v posledných dňoch podporil aj štát Izrael. Minister obrany Moše Jaalon vyzval európske štáty na prijatie prísnych protiteroristických zákonov aj za cenu obmedzenia ľudských práv „v záujme ochrany demokracie“. Čo je však zarážajúcejšie, na svojom vlastnom území vedie Izrael celkom inú protiteroristickú politiku, akú odporúča Európanom. V rámci boja proti terorizmu totiž Izrael zmierňuje pravidlá držania zbraní civilistami, pretože ako vyhlásil minister pre verejnú bezpečnosť Gilad Erhan: „Občania vycvičení v používaní strelných zbraní znásobujú silu polície v jej boji proti terorizmu…“ Kým Izraelčania majú byť vyzbrojení, aby sa teroristom ubránili, Európania sa majú naopak brániť proti terorizmu tak, že svojich občanov odzbroja! Lepší príklad dvojitej morálky, jednej pre seba a druhej pre ostatný svet, inak typickej pre celú politiku štátu Izrael, sa snáď ani nedá predstaviť.

Na záver mi nedá neuviesť malé varovanie, resp. poučenie z histórie. Každá totalita začínala obmedzovaním ľudských práv a spomedzi nich sa medzi prvými rušilo právo na držbu a nosenie strelných zbraní civilistami! Bezbranní ľudia sú totiž najlepšími otrokmi systému!

Ľudová strana Naše Slovensko preto vo svojom programe podporuje plné právo každého slušného občana Slovenskej republiky držať, nosiť a používať strelné zbrane na ochranu života, zdravia a majetku!

Mgr. Rastislav Schlosár
podpredseda
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/europska-unia-chce-ozbrojit-slusnych-ludi-aby-sa-nemohli-branit-takto-zacinala-kazda-totalita/

 

Európska únia sa snaží odzbrojiť občanov únie. Občania vyzývajú na obranu svojich práv a slobody

“Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené”

Slovenské pištole Grand Power sú vo svete dobre známe pre svoju kvalitu, vysokú spoľahlivosť a zároveň aj prekvapivo prívetivú cenu. Na snímke nový model Grand Power Q100,. Pištoľ navrhol slovensky konštruktér zbraní a konateľ Grant Poweru Jaroslav Kuracina
Slovenské pištole Grand Power sú vo svete dobre známe pre svoju kvalitu, vysokú spoľahlivosť a zároveň aj prekvapivo prívetivú cenu. Na snímke nový model Grand Power Q100,. Pištoľ navrhol slovensky konštruktér zbraní a konateľ Grant Poweru Jaroslav Kuracina

Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou (EK) – nikým nevoleným orgánom, predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Mnoho ľudí si túto skutočnosť nevšimlo. Ide však o zásadný krok EÚ smerom k občanom všetkých členských štátov a útok na ich základné práva a slobody. EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní. Návrh však:

Návrh vôbec nerieši problém na ktorý sa odvoláva

EK tvrdí, že dôvodom návrhu po útokoch v Paríži je riešenie problému terorizmu. Nie je to pravda. Útoky spáchali občania Francúzka a Belgicka nelegálne držanými zbraňami, ktoré získali na čiernom trhu od belgických priekupníkov. Prečo teda chce EÚ vziať legálne zbrane bezúhonným občanom, ktorí sú pravidelne preverovaní políciou a sú podrobovaní kontrole odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti? Prečo chce odzbrojiť ľudí, ktorí dodržiavajú zákony? Tu nejde o boj proti terorizmu!

Nemá nič spoločné s európskymi hodnotami

Sloboda a demokracia. To sú myšlienky, ktoré viedli k vstupu Slovenska do EÚ, založenej na otvorenom trhu a voľnom pohybe osôb a služieb. Dnes je namiesto dôslednej ochrany vonkajších hraníc a týchto hodnôt voči škodlivým a nepriateľským elementom, vytváraná vnútorná atmosféra strachu, vyhrážanie sa „dvojrýchlostnou úniou“, malým Schengenom a pod. Niektoré štáty vymenili spoluprácu za priamy nátlak, rešpekt za pohŕdanie, a to len kvôli odlišnému postoju k spoločným problémom. Strach je ideálny pre ovládanie ľudí. Ale Slovenská republika je slobodný štát a nie direktívne riadený európsky protektorát!

Je mocenským aktom totalitného charakteru

Dátum útokov a likvidácie teroristov je 13.-16.11.2015. Dátum predloženia novely smernice je 18.11.2015. V dobe, keď ešte len začalo prebiehať vyšetrovanie a zisťovanie čo sa vôbec stalo, prišli vysokí európski úradníci s jasným riešením. Je nepochybné, že ide o vopred pripravený dokument, ktorý iba čakal na vhodnú udalosť, aby bol vytiahnutý zo zásuvky. V zrýchlenom konaní, ideálne bez plošnej odbornej diskusie. Zneužite smrti 140 ľudí za účelom upevnenia moci totalitným spôsobom akceptovať nemôžeme!

Je nebezpečný precedens. Dnes zbrane, zajtra možno motorky a autá. A čo potom?

Tento návrh celkom ignoruje ústavné práva občanov jednotlivých krajín. Neberie vôbec ohľad na existenciu súkromného vlastníctva. Každá krajina má v oblasti bezpečnosti svoje právne, historické a iné špecifiká. Neberie ani ohľad na vývoj trestnej činnosti, ktorá u legálnych zbraní neustále klesá. Európska komisia jednoducho zakazuje, berie a likviduje. Pretože si myslí že môže. Zdôvodnenie sa nájde dodatočne. Máte auto s vyššími emisiami, hlučnejšiu motorku, doma kotol na tuhé palivo? Tento precedens znamená, že nebude problém vám to zakázať a následne vyvlastniť či konfiškovať a to prakticky s akýmkoľvek zdôvodnením. História nás už smutne poučila. Zbraňami to vždy celé iba začína!

Dobu, keď iný “zväz” rozhodoval o nás bez nás sme už zažili. Viac krát. Neumožnime svojou benevolentnosťou a nečinnosťou nechať sa ovládať! Čo robiť? Prosíme vás:

ROZOŠLITE STANOVISKO LEGIS TELUM k návrhu svojim voleným zástupcom, ktorých ste v posledných voľbách volili, či už do NR SR alebo EP. Je dôležité aby ľudia, ktorí majú legislatívnu právomoc vnímali toto ohrozenie slobody.

SLEDUJTE TENTO PROBLÉM, pretože informovaný človek sa ťažko manipuluje (dokumenty k analýze sú na konci článku). Keď bude vyhlásená podpisová akcia – petícia, zapojte sa prosím.

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE a rozprávajte sa o tom čo sa deje s ľuďmi okolo vás. Dnes nejde len o zbrane. Ak tento návrh prejde, budú nás oberať o slobodu aj naďalej. “Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným.” Ľudovít Štúr

JUDr. Boris Draškaba, predseda predstavenstva

Ing. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva

Výzvu zverejnilo Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou pôsobnosťou. Zastupuje organizácie s členskou základňou viac ako 100.000 ľudí spolupracuje aj s výrobcami a predajcami zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. Ako zástupca verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde PPZ a MVSR.

http://www.hlavnespravy.sk/europska-unia-sa-snazi-odzbrojit-obcanov-unie-obcania-vyzyvaju-na-obranu-svojich-prav-a-slobody/712455

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.