Ježiš v islame. + Biskup varuje kresťanov pred snívaním o EÚ. + Zavraždili dvoch koptských kresťanov

Môže nás to prekvapiť: Ježiš, zakladateľ kresťanstva, je v Koráne výnimočnou postavou. 26 vedcov z celého sveta analyzovali vo filme úlohu Ježiša v islame. Filmová kritika agentúry „idea“ od Toma de Vries

Wetzlar, 1.12.2015 (kath.net/idea) 018 573 – V minulosti obšťastňovali televíznych divákov v Nemecku na Advent a Vianoce verejnoprávne televízie viac či menej zbožnými filmami o Ježiškovi, jasličkách, pastieroch na poli, Troch Kráľoch. Tento rok je to však inak. Nemecko-francúzsky kultúrny kanál „Arte“ sa venuje významu Ježiša – a to v islame!

Na projekte sa zúčastnilo 26 vedcov
Po seriáloch „Corpus Christi“, „Apokalypsa“ a „Zrod kresťanstva“ analyzujú teraz Gérard Mordillat a Jérôme Prieur v interview s vyše dvomi desiatkami vedcov najmä z anglo-americkej a frankofónnej oblasti zrod islamu. Pritom však okrem niekoľkých rukopisov nevidíme nič iné. Seriál siedmych 52-minútových častí pozostáva z rozhovorov s expertami. Možno aj zatvoriť oči a nechať ich výpovede na seba pôsobiť ako v rozhlase.

Čestnejšie tituly ako Mohamed
Hneď v prvých častiach sa dozvieme niečo ohromujúce. Ježiš je v Koráne výnimočnou postavou. Mohamed sa menom spomína iba štyri razy, Ježiš však desiatky krát. A k tomu je označovaný ešte čestnejšími titulmi ako prorok. V Haditoch, ktoré sa tiež považujú za sväté, sa často hovorí o fyzickom vzhľade Ježiša, spomínajú sa jeho vlasy, jeho výzor, jeho krása a jeho ľúbeznosť. Mariam, Ježišova Matka, sa v Koráne spomína dokonca 30-krát. Panna je miláčikom Boha. Čo je ohromujúce, Korán sa sústreďuje na túto postavu matky a nie napríklad na Hagar, ktorá je predsa ako rodička Izmaela pramatkou všetkých Arabov. Okrem toho je vyzdvihovanie matky proti všetkej arabskej tradícii, v ktorej celý pôvod vychádza z otca. Korán má však svoj vlastný názor. V tom vidia vedci jasný poukaz na ovplyvnenie Koránu Ježišovými prívržencami. Ranokresťanský kult Márie pôsobil aj na prvých moslimov. Silný vplyv malo aj v kresťanskom Oriente silne sa šíriace Evanjelium detstva, ktoré vzniklo koncom 6. až počiatkom 7. storočia, teda v dobe Mohameda. Mária dostala podľa neho prvé pôrodné bolesti nie v maštaľke, ale na pol ceste medzi Jeruzalemom a Betlehemom, presne na mieste, kde starozákonná Ráchel porodila syna Benjamína a zomrela. Tak to dnes čítame v Koráne!

Ježiš je na rovnakom stupni ako Korán
Keďže Ježiš nemal pozemského otca, porovnáva sa s Adamom. Pretože Boh dokáže človeka stvoriť z ničoho, ak chce. Ježiš sa dokonca označuje ako Boží Duch, formulácia, ktorá sa pripisuje výslovne jemu. Korán mu prisudzuje meno Mesiáš. Pretože on priniesol nový zákon, reformu náboženstva. Aj predstava logos (kalima), teda Božieho slova ako v Evanjeliu sv. Jána, sa prenáša na Ježiša. Korán je tiež kalima – zjavenie. Ježiš sa teda kladie na rovnaký stupeň s Koránom. Mohamed naproti tomu sa považuje iba za Božieho posla a ani nie za zvlášť vyzdvihovaného. Teda ohromujúce výpovede!

V Koráne Ježiš neumiera na kríži
Ďalej ide o význam veršov 157 a 158 v koránovej súre 4, podľa ktorých sa všetkým svedkom iba zdalo, že bol Ježiš ukrižovaný. Bol namiesto toho priklincovaný na drevo Šimon z Cyrény? Alebo to bol istý druh kolektívnej halucinácie? Špekulácia o tom sa 200 rokov po Mohamedovej smrti veľmi šírila. Podľa apokryfov, teda nebiblického Evanjelia sv. Barnabáša, bol namiesto Ježiša ukrižovaný zradca Judáš. V súre 4 si dokonca Židia nárokujú, že priviedli Mesiáša k smrti. Korán teda prevzal tento kresťanský antijudaizmus. Považuje sa za literárny zdroj neskorej antiky a v nej šírenú polemiku so Židmi.

Mohamed je mŕtvy, Ježiš nie
V eschatologickej dráme konca časov sa nakoniec vracia Ježiš a nie Mohamed, ktorý je mŕtvy. Ježiš však nie je mŕtvy! On je v nebi! A v deň Posledného súdu bude bojovať proti antikristovi, teda aj proti židom a kresťanom, až kým sa islam nepresadí. Scenár, ktorý nachádzame predovšetkým v novšej islamskej literatúre.
Tu však triezva filologicko-historická analýza napriek dostatočnému vysielaciemu času zostáva zaseknutá. Politicky dôležité by teraz bolo objasnenie otázky, či a ako moslimovia dnes tieto výpovede Koránu prijímajú a interpretujú. Platia tieto výpovede proti židom, kresťanom a neveriacim z doby zakladania islamu ešte aj v 21. storočí? Pretože nemálo ľudí varuje pred vojnou nielen kultúr, ale aj náboženstiev, ktorá teraz hrozí prevalcovať aj Európu.
„Ježiš a islam“ – 7-dielny seriál na „Arte“ sa začína 8. decembra o 20.15 hod. -zg-

 

 

Turecko: Biskup varuje kresťanov pred snívaním o EÚ
Iskenderun, 2.12.2015 (kath.net/KNA) 018 576 – V tureckom Iskenderune nastúpil do úradu nástupca zavraždeného biskupa Luigiho Padoveseho. Taliansky jezuita Paolo Bizzeti (67) má na starosti katolíkov celého východného Turecka. V nástupnej kázni vyzval biskup kresťanov, aby napriek ťažkostiam zostali v krajine. Aj vo všetkých generáciách pred nimi sa museli kresťania pevne držať svojej viery «často za cenu života», povedal biskup Bizzeti.
Svoj príchod z Talianska do Turecka nazval Bizzeti «istým druhom proti-exodu». Svoju diecézu varoval pred snívaním o vysťahovaní. Mnohí si myslia, že EÚ je «plná šancí, bohatá a kresťanská». V skutočnosti tam rodina trčí v kríze, vládne individualizmus a chudoba v oblasti vzťahov. Aj keď je v Európe veľa kostolov a svätých omší, neznamená to, že je tam mnoho Ježišových učeníkov, ako povedal biskup. Kresťania v Turecku musia «byť v poprednej línii, aby vybudovali demokratickú krajinu».
Biskup Bizzeti, narodený 22. septembra 1947 vo Florencii je jezuitom od r. 1966 a od r. 1978 bol opakovane v Turecku. Naostatok pracoval ako riaditeľ Centra pre vzdelávanie laikov v Padove. Jeho terajšie pôsobisko so sídlom v Iskenderune je apoštolský vikariát – predstupeň diecézy.
Bizzetiho predchodca biskup Padovese bol v r. 2010 prebodnutý svojím moslimským vodičom. Súd ho vyhlásil za duševne narušeného osamelého páchateľa. Cirkevní predstavitelia však vyjadrili pochybnosti o to, či bola turecká justícia ochotná prípad dôkladne vyšetriť. Obvinený vydával v procese protirečiace výpovede o svojich motívoch. Špekulovalo sa od islamistického pozadia až po homosexuálny vzťahy. –zg-

 

Líbya: Zavraždili dvoch koptských kresťanov

Tripolis, 2.12.2015 (kath.net/idea) 018 575 – V Líbyi zavraždili zrejme bojovníci teroristického „Islamského štátu“ dvoch koptských kresťanov. Sú to bratia Vasfy (37) a Fahmy (27) Bakhitoví, ako informovala kresťanská nadácia „International Christian Concern“ z Washingtonu. Bratia pochádzajú z Egypta. Do Líbye odišli ako stavební robotníci, aby tam zarobili na živobytie pre svoje rodiny. Bratom počiatkom novembra zatelefonovali, že majú pre nich prácu. Zadávateľ vyhlásil, že na druhý deň po nich príde, aby ich odviezol na stavbu. Odtiaľ sa už Vasfy a Fahmy Bakhitoví nevrátili. O štyri dni neskôr našli ich mŕtvoly dobrých 60 kilometrov za západolíbyjským mestom Misrata v púšti. Obaja boli popravení strelami do hlavy. Okrem toho našli u nich čierne rukavice s islamskými veršami na nich. Podľa nadácie v spomínanej časti Líbye ovláda IŠ rozsiahle regióny. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.