‘Priveľa prisťahovalcov Európu destabilizuje!’ + Kardinál Burke: Objasnenie k synode o rodine

Berlín, 7.12.2015 (kath.net) 018 594 – Nominovaný nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Angus Deaton varuje, že Nemecko čoskoro „dosiahne limit, ktorý ho preťaží“. Vyhlásil to pre noviny „Welt am Sonntag“. Nemecko už prijalo „enormný počet utečencov“. Deaton ocenil, že krajiny EÚ ako Nemecko berú svoju ľudskú zodpovednosť veľmi vážne a správajú sa príkladne, no súčasne varoval, že EÚ musí byť obozretná, pretože: „Príliš veľa prisťahovalcov Európu destabilizuje, to je jasné!“


Deaton okrem toho kritizoval utečeneckú politiku USA: „Správanie sa mnohých amerických politikov považujem za nehanebné, lebo obyvateľstvo štvú proti sýrskym utečencom a odmietajú Sýrčanov prijať.“
Škót Deaton je profesorom ekonomiky na americkej univerzite „Princeton University“. -zg-

 

Kardinál Burke: Objasnenie k synode o rodine

Vatikán, 7.12.2015 (kath.net/jg) 018 596 – Synoda a ani pápež nemôžu „otvoriť nijakú bránu“, ktorá neexistuje, ani existovať nemôže. Dobre vyškolené svedomie nemôže odporovať pravde o Eucharistii a nerozlučiteľnosti sviatosti manželstva, ako napísal kardinál Raymond Burke. Reagoval tak na interpretáciu synody o rodine od Antonia Spadara SJ, šéfredaktora jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica.
Spadaro vo vydaní z 28. novembra tvrdil, že synoda chcela „zranené osoby a páry“ sprevádzať v „procese integrácie a zmierenia bez bariér“ a uzdraviť ich. Vzhľadom na pripustenie ku sviatostiam pre rozvedených a civilne znovu zosobášených synoda formulovala „cestu rozlišovania a ‚forum internum’, čo „otvára bránu“, ktorá bola v predchádzajúcej synode ešte zatvorená, ako napísal Spadaro.
Kardinál Burke tomuto chápaniu odporuje. Kresťanská láska nespočíva v „integrácii a zmierení bez bariér“, pretože spočíva na nezmeniteľných pravdách o prirodzenosti, prírode a milosti. Zodpovedá morálnemu poriadku pre jednotlivca aj spoločenstvo. Sprevádza každého na ceste ľútosti a zmierenia, ako píše kardinál.
Vo „forum internum“ má kňaz za úlohu zorientovať svedomie penitenta v pravde o Eucharistii a manželstve. To znamená žiť čisto a verne existujúce sviatostné manželstvo.
Úvahy Antonia Spadara privádzajú kňazov do nemožnej situácie. Mohlo by sa tak od nich očakávať, že pre penitentov otvoria bránu, ktorá neexistuje, ako píše Burke. –zg-

 

Malta: Biskup sa zasadzuje za homosexuálov

Valletta, 07.12.2015 (KAP/KNA) 018 597 – Diecézny biskup z mesta Gozo na Malte chce homosexuálne páry „hojnejšie vítať v katolíckej cirkvi“. Cirkev je predsa viac „miestom skúseností o Bohu“ ako „morálnym zariadením“, vyhlásil biskup Mario Grech (58) podľa správ miestnych médií z pondelka.
V apríli 2014 katolícka Malta napriek odporu katolíckej cirkvi povolila partnerstvá rovnakých pohlaví. Súčasne parlament schválil aj adopcie detí homosexuálmi.
Grech podľa médií povedal, že výsledky synody biskupov z októbra Cirkvi pomôžu zasadzovať sa za všetkých tých, ktorí „opravdivo“ hľadajú Boha. K tomu patrí aj to, že „prijmeme do náručia“ homosexuálov, ktorí si želajú kresťanskú výchove pre svoje adoptívne deti. –zg-

 

Vatikán ohlasuje nový dokument k dialógu so židmi

Vatikán, 6.12.2015 (kath.net/ KNA) 018 591 – Vatikán ohlásil nový dokument ku vzťahu Katolíckej cirkvi so židovstvom. Dokument má názov «Prečo sú Božie dary a povolanie neodvolateľné (Rim 11,29). Úvahy k teologickým otázkam o katolícko-židovských vzťahoch pri príležitosti 50. výročia Nostra aetate». Dokument predstavia 10. decembra vo Vatikáne.
«Nostra aetate» je deklarácia Druhého vatikánskeho koncilu o vzťahu k iným náboženstvám. Je to istý druh zakladajúcej listiny katolíckeho dialógu so židovstvom.
Dokument vypracovala Komisia pre náboženské vzťahy so židovstvom pri Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na prezentácii boli aj dvaja predstavitelia židovstva – rabíni David Rosen z Americkej židovskej komisie a Edward Kessler, zakladajúci riaditeľ britského Inštitútu Woolf. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.