Metropolita Bratislavy zasvätil (TKKBS opäť mylne uvádza, že zveril) hlavné mesto Slovenska Panne Márii

Bratislava 9. decembra (TK KBS) Každoročný úkon zverenia Hlavného mesta SR Bratislavy Panne Márii sa konal aj tento rok na slávnosť jej Nepoškvrneného počatia. Tento rok bola slávnosť obohatená o duchovné spojenie so Svätým Otcom Františkom, ktorý práve na 8. decembra stanovil začiatok mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva a otvoril Bránu milosrdenstva na Bazilike sv. Petra v Ríme.
Novena_BA_2015
Keďže Brána milosrdenstva sa najbližšiu Tretiu adventnú nedeľu otvorí aj na Katedrále sv. Martina v Bratislave, pre zvýraznenie tohto súvisu sa aj pontifikálna slávnosť a úkon zasvätenia v tomto roku preniesli z farského Kostola sv. Jána z Mathy (Trojička) do Katedrály sv. Martina v Bratislave. Svätej omši predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za koncelebrácie viacerých kňazov. Liturgickým spevom dodali sláveniu lesk speváci Katedrálneho zboru sv. Martina pod vedením dirigenta Jána Miškoviča.

Arcibiskup Zvolenský v homílii zhrnul katechizmus, keď prešiel dejinami spásy od stvorenia, cez prvotný hriech, jeho dedičné následky až po Boží plán záchrany ľudstva cez poslanie a obetu Syna, Ježiša Krista. V tomto prehľade majú svoje miesto obidva významné duchovné momenty dňa: Otcovo milosrdenstvo voči svetu prejavené v dare Spasiteľa i Máriino Nepoškvrnené počatie, ktoré bolo prípravou na príchod Záchrancu.

V závere slávenia, po modlitbe po svätom prijímaní predniesol arcibiskup pred obrazom Božej Matky, ktorý bol do Katedrály prenesený z kostola trinitárov, modlitbu zverenia mesta Panne Márii.

TK KBS informoval Lukáš Uváčik

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151209023

 

Pápež sa pomodlil pri mariánskom stĺpe v Ríme

Rím, 8.12.2015 (kath.net/KAP) 018 601 – Pápež František vykonal v utorok tradičnú návštevu mariánskeho stĺpu pri Španielskych schodoch v Ríme na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
„Prichádzam v mene rodín, detí, mladých, starých, chorých a väzňov,“ povedal v modlitbe k Božej Matke Márii pred niekoľkými tisíckami ľudí. Po modlitbe sa osobne obrátil k mnohých postihnutým aj k ľuďom na vozíčkoch. Ľudia ho pozdravili zborovým skandovaním „Francesco“ –a „Viva-il-papa“.
Mariánsky stĺp postavili v r. 1856, aby pripomínal pápežom Piom IX. dva roky predtým vyhlásenú dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.
Na spiatočnej ceste sa pápež ešte zastavil v Bazilike Santa Maria Maggiore, aby sa pomodlil pred mariánskou ikonou „Salus Populi Romani“. –zg-

 

Tiger, Panda a opica na fasáde Baziliky sv. Petra

http://www.kathtube.com/player.php?id=39206

´Fiat lux!´ – svetelná show na Bazilike sv. Petra venovaná stvorenstvu a ochrane životného prostredia

Vatikán, 8.12.2015 (KNA) 018 603 – Pápež František otvoril v utorok, 8. decembra Jubilejný Svätý rok milosrdenstva Katolíckej cirkvi, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.
V nezvyčajnom svetle sa prezentovala Bazilika sv. Petra v Ríme. Jej fasáda sa stala scénou pre rôzne zvieratá od tigra, medvedíka Panda, po krokodíla a opicu. K otvoreniu Svätého roka slúžil chrám pápeža ako projekčná plocha pre svetlenú show s názvom «Fiat Lux» (Buď svetlo), inšpirovanú encyklikou «Laudato si».
Na fasáde sa objavili okrem zvierat a prírodných záberov aj obrazy ohrozených domorodých národov. Ďalšou témou boli klimatické zmeny. Boli to diela známych fotografov ako Sebastiao Salgado, Dávid Doubilet a Greg Huglin. Predstavenie za prítomnosti tisícov ľudí financovala Svetová banka. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.