Schönborn kritizuje našu utečeneckú politiku. + Európska komisia nám chce nanútiť vlastne ozbrojené zložky aj bez nášho súhlasu

Bratislava, 16.12.2015 (kath.net/KAP) 018 632 – Kritikou a nepochopením reagoval viedenský kardinál Christoph Schönborn na utečeneckú politiku východných susedov Rakúska v rámci EÚ a pripomenul kresťanský záväzok pomáhať ľuďom v núdzi. V interview pre slovenský týždenník „Týždeň“ spochybňuje postoj vlád v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave v utečeneckej problematike aj postoj miestnej cirkvi. V kauze zosadeného arcibiskupa Róberta Bezáka kardinál dúfa v „transparentné riešenie“. Hovorí aj o svojom osobnom životnom príbehu, o svojom vzťahu k pápežovi a k téme islamu.


Slovenský žurnalista Štefan Hríb a politológ Anton Vydra ho prezentujú ako „jedného z kľúčových kardinálov v blízkosti pápeža“. Schönborn sa na úvod hovorí o hľadaní prístrešia v Betleheme, úteku Svätej rodiny do Egypta a vyhnaní židovského národa do Babylonu, pričom zdôrazňuje, že „podľa židovsko-kresťanskej tradície je starosť o utečencov niečím elementárnym“. Táto tradícia je aj „v mnohých európskych krajinách, v ktorých je kresťanská viera oslabená, prítomná,“ ako povedal. Vidí to aj v Rakúsku, kde „ani mnohí ľudia zo sekulárnej spoločnosti … nestratili veľký záväzok voči utečencom“.
Vo veku deväť mesiacov bol v r. 1945 vyhnaný z domoviny a ako kardinál povedal, „vyrastal som vo vedomí, že sme utečenci“. Keď dnes počúva osudy utečencov, tak mu to pripomína mnohé spomienky z vlastného života.
Na otázku o postoji Slovenska, ktorého vláda vzhľadom na desaťtisíce utečencov ponúkla pomoc iba 150 Sýrčanom a výlučne kresťanom, a o podobných tendenciách v Česku, Poľsku a Maďarsku, kardinál povedal, že to je pre neho „skutočne smutné“. Sám pochádza z Československa a „hanbí sa za tento postoj“. „Je strašné, že sa opierajú o tzv. kresťanské argumenty“, ako je obava pred islamizáciou.
Keď v r. 1991 prišli do Rakúska tisíce bosnianskych utečencov, „nešlo o to, či sú kresťania,“ pripomenul Schönborn. Boli to proste „ľudia v núdzi“, o ktorých hovorí aj Evanjelium. Pri Poslednom súde budú dôležité Ježišove slová „Bol som utečenec a ty si mi pomohol“.


Odvolanie sa na kresťanské hodnoty – „smiešne“
Z postoja štyroch nových členov EÚ je kardinál sklamaný. Sami prešli mnohým utrpením, ale teraz „sú zaslepení hanebnou propagandou“. To je „škandál“, ako povedal. „Odvolávať sa pritom na naše kresťanské hodnoty je smiešne.“ Súčasne zdôraznil, že „hrdinstvo boja za slobodu a ľudskú dôstojnosť – 1956 v Maďarsku, 1968 v ČSSR a 1981 v Poľsku“ oceňuje. „Teraz sa však zdá, že je všetko zabudnuté. Toto pochopiť presahuje môj rozum.“

Európa potrebuje „milióny prisťahovalcov, aby sme si udržali životný štýl“.
Na otázku o výzve pápeža, aby každá farnosť v Európe prijala aspoň jedného utečenca a nevôli rakúskych katolíkov voči realizovaniu pápežových slov kardinál odvetil, že to bol pre neho „šok, skutočne šok“. Aj rozum ukazuje, že Európa potrebuje „milióny prisťahovalcov, aby sme si udržali životný štýl“.

Islam
Utečenecká politika je „obrovská príležitosť ukázať moslimom náš kresťanský postoj a lepšie spoznať vlastnú vieru“, ako povedal Schönborn. Moslimovia mu raz povedali: „Saudská Arábia má dosť peňazí, ale nepomohla nám, vy kresťania ste nám však pomohli.“
Nenávisť k cudzincom je podľa arcibiskupa „veľmi často spojená s nedostatkom skúseností s cudzincami, ale aj s neistotou vzhľadom na budúcnosť“. Je očividné, „že máme pred sebou ťažké časy“ a ľudia reagujú citlivo na hospodársku krízu, ktorá už neporastie“. Ale nesmieme „sa oddávať strachu“.

Nie rusocentrickej protizápadnej ideológii
Vzhľadom k rastúcim sympatiám k Rusku V. Putina, ktoré možno pozorovať na Slovensku Christoph Schönborn povedal, že slavofilné kruhy si Rusko už pred revolúciou 1917 idealizovali ako „baštu a prístav kresťanských hodnôt“ a Západ ako dekadentný a koreň všetkého zla. Na takúto ideológiu – pretože o takú ide – je jednoduchý liek, a síce „pohľad na realitu“.
Kardinál si položil otázku: Sú pomocníci utečencov na Hlavnej stanici vo Viedni – starí, mladí, kresťania a nekresťania, ktorých nikto nevolal a predsa pomáhajú dekadentný Západ?

Pápež František v mnohom vzorom
Kritikov pápeža Františka kardinál Schönborn ubezpečil, že „on je pravý katolík“. Povedal, že pápež dobre poznal oboch svojich predchodcov a tu kardinál vidí „obrovskú kontinuitu v rôznosti“.
František svojimi dennými kázňami a správaním kladie aj jemu veľkú otázku: „Si ty osobne, ty, viedenský arcibiskup, skutočne Ježišovým učeníkom?“ To je „Františkova škola“. Pre autoritu Cirkvi nie je v nijakom prípade riskantné mať takéhoto pápeža, vážnosť Cirkvi od voľby Jorge Bergoglia skôr obrovsky vzrástla.
„Pápež František je v mnohom vzorom. Na synode bol denne už 20 minút pred začiatkom, aby sa porozprával s biskupmi ale aj s policajtami a inými.“ Táto jednoduchosť v kontaktoch má dva markantné účinky: Pápež je oveľa lepšie informovaný a je to aj „výzva normálne sa správať“. To platí aj pre transparentnosť vo financiách, s čím začal už pápež Benedikt XVI, ako dodal kardinál.

Kausa Bezák potrebuje transparentné riešenie
Na otázku k zosadenému trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi, Schönborn povedal, že sa s ním stretol pred dvomi rokmi. „Môžem vyjadriť iba skutočnú nádej na dobré a transparentné riešenie tohto problému.“ Ale kladie si pravda otázku, ako je možné, že sa o zosadení biskupa v susedstve dozvedel z novín.
Na otázku k Bezákovmu „programu reformy“, ktorý v mnohom zodpovedá programu pápeža – transparentnosť financií, otvorenie sa Cirkvi mladým, hlásanie Radostnej zvesti na nezvyčajných miestach – kardinál odpovedal, že nemôže hovoriť za Slovensko. Ale „niet pochýb, že bez transparentnosti financií, otvorenosti pre kultúru a bez ľudskej jednoduchosti nemôžeme Evanjelium prinášať ľuďom.“ … -zg-

 

Európska komisia nám chce nanútiť vlastne ozbrojené zložky aj bez nášho súhlasu. Cudzí policajti “chrániaci” Slovensko bez nášho súhlasu sú neprípustní

Európska komisia (EK) v úsilí o dôkladné zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ presadzuje silnú a spoločnú politiku založenú na princípe spoločne zdieľanej zodpovednosti v podobe Európskeho zboru pohraničnej stráže. V praxi to má znamenať, že EK chce mať možnosť nasadzovať pracovníkov novej európskej agentúry na ochranu hraníc bez súhlasu štátov, ktorých sa takýto krok týka.

„Spoločný zbor na ochranu vonkajších hraníc EÚ vítame, lebo kritická situácia si vyžaduje odvážne riešenia. No EK ju zneužíva na posilnenie kompetencií voči členským štátom. Predstava, že by po Slovensku
pochodovali holandskí policajti bez súhlasu SR je pre nás nepredstaviteľná,” uvádza tímlíder SaS pre zahraničnú politiku Martin Klus.

Spoločný zbor na ochranu vonkajších hraníc EÚ by mohol zamedziť tomu, aby členské štáty zavádzali jednostranné hraničné kontroly a oslabovali tak schengenský systém. „Pracovníci agentúry FRONTEX by mohli byť nasadzovaní aj v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ a mohlo by sa to rozšíriť aj na ďalšie krajiny – teda Srbsko a Macedónsko, dokonca aj Turecko alebo Líbya.
Ale toto sa môže diať len so súhlasom jednotlivých krajín,” dopĺňa podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Zároveň by členské štáty únie, ktoré sa nenachádzajú na vonkajších hraniciach EÚ, mali poskytovať viac pomoci tým členom, ktorí takéto hranice majú. „Aj tento krok vítame. Toto je tá pravá solidarita a medzinárodná spolupráca, kde môže byť Slovensko prospešné. Očakávame preto, že Robert Fico, Robert Kaliňák a Miroslav Lajčák vyvinú týmto smerom svoje diplomatické úsilie a prestanú sa orientovať úzkoprso na kampaň spojenú s marcovými voľbami,” zdôrazňuje Galko.

Rešpektujeme, že súčasná situácia si zaslúži bezprecedentný prístup, avšak využiť súčasnú krízu na takýto vážny zásah do suverenity krajín únie je pre nás neakceptovateľné. „To čo Európa v skutočnosti potrebuje je dodržiavanie pravidiel a efektívne uplatňovanie sankcií voči tým, ktorí ich nedodržiavajú,“ uzatvára Klus.

Informácie redakcii poskytla Katarína Svrčeková, hovorkyňa politickej strany Sloboda a Solidarita

http://www.hlavnespravy.sk/cudzi-policajti-chraniaci-slovensko-bez-nasho-suhlasu-su-nepripustni/722191

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.