Kotleba – ĽSNS považuje desatoro Božích prikázaní za základný pilier prežitia každej spoločnosti

Desatoro Božích prikázaní vo svetle moderného sveta
ĽS Naše Slovensko sa hlási ku kresťanským princípom. Neznamená to však, že od každého očakávame každodenné chodenie do kostola. Dobre vieme, že samotným chodením do kostola sa ešte nikto skutočným kresťanom nestal. Rovnako, ako sa nikto nestal autom len preto, že chodil do garáže.
Kotlebaspng
Skutočné kresťanstvo je o prežívaní duchovných hodnôt a princípov. Ľudia sa niekoľkokrát denne zamyslia nad tým, či tú alebo tamtú vec urobili správne. Len málokedy si však nájdeme čas na úprimné zamyslenie, či vôbec to, čo robíme, sú tie správne veci. Nájdime si 15 minút na duchovné zamyslenie a vypočujme si excelentnú kázeň českého prof. Petra Piťhy na Pražskom hrade. Sme presvedčení, že Vám jeho slová pomôžu nájsť pokoj a že nám aj v súvislosti s imigračnou krízou pripomenú pravé hodnoty kresťanského zmyslu života.

Vo svetle týchto myšlienok, bez ohľadu na náboženský podtext, považujeme desatoro Božích prikázaní za základný pilier prežitia každej spoločnosti, za súhrn univerzálne platných pravidiel, ktorých nedodržiavanie vedie nevyhnutne k úpadku a konečne až k zániku civilizácie. Pri príležitosti vianočných sviatkov Vám ich prinášame aj s krátkym komentárom:

  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. (Varovanie pred odklonom od duchovnej podstaty bytia a klaňania sa iným modliam – majetku, keriére, peniazom, moci.)
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. (Neúcta k Bohu, duchovným princípom, vyššiemu zmyslu života. Zneužívanie slova “láska” na propagáciu úchyliek.)
  3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. (Nedeľa a sviatky majú byť venované rodine a rozvoju ducha, nie práci, konzumu a honbe za majetkom.)
  4. Cti otca svojho i matku svoju. (Úcta k rodičom, starším ľuďom, manželstvu a materstvu.)
  5. Nezabiješ. (Vraždy, úmyselné spôsobenie zbytočnej bolesti, týranie zvierat, atď.)
  6. Nezosmilníš. (Egoizmus, uprednostnenie vlastných túžob pred láskou a spolupatričnosťou v manželstve, atď.)
  7. Nepokradneš. (Úcta k majetku a práci ostatných, úcta k verejným statkom, atď.)
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. (Ohováranie, intrigánstvo, nevraživosť, závisť, atď.)
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. (Nevera, podľahnutie zvieracím pudom.)
  10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. (Žiadostivosť, neukojiteľná túžba po majetku, závisť, atď.)Tieto tisícročiami overené princípy dodávali ľuďom nádej a smerovanie v najťažších situáciách. Každé opustenie týchto princípov znamenalo pre ľudstvo skazu. Každý návrat k týmto hodnotám znamenal pre civilizáciu rozkvet. Veríme, že tieto pravidlá opäť čoskoro zvíťazia…

Ing. Milan Uhrík, PhD.
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/desatoro-bozich-prikazani-vo-svetle-moderneho-sveta/

Iniciatíva 2016. Kto sme a prečo kandidujeme vo voľbách za Kotleba – ĽSNS?

S nápadom dať dohromady národné a kresťanské sily, ktoré sú už mnoho rokov na slovenskej politickej scéne roztrieštené a nejednotné a ísť spoločne vo voľbách do NR SR v roku 2016, prišiel politológ Miroslav Šuňal na začiatku roka 2015. Oslovil priateľov, známych aj neznámych, aktivistov na poli národnom a skupina ľudí s rovnakým cieľom bola na svete. Dnes ju tvorí do dvadsať členov.

Okamžite po kreovaní sme sa začali kontaktovať s lídrami politických strán, ktoré vznikli rozpadom HZDS, trieštením SNS, s predsedami občianskych združení s kresťanským či národným zameraním a ďalšími mimoparlamentnými politickými stranami striktne sa pridržiavajúcimi duchovného odkazu našich predkov. Presvedčili sme sa, že nie sme jediní, ktorým záleží na zjednotení konzervatívnych síl, ale však aj o nezmieriteľnosti niektorých lídrov politických či spoločenských subjektov. Projekt vykryštalizoval do konečnej podoby, ktorá spočíva v tom, že na kandidátnej listine strany Kotleba – Ľudová Strana Naše Slovensko, idú do volieb do NR SR v roku 2016 časti oslovených strán bez ich lídrov i časť aktivistov Iniciatívy 2016. Oslovili sme aj SNS, avšak predseda strany Andrej Danko striktne odmietol ponuku o akomkoľvek rozhovore na tému zjednotenia národných a kresťanských síl vo voľbách do NR SR v roku 2016.

Iniciatíva 2016 doposiaľ vydala aj dve vyhlásenia k politickej situácii na Slovensku a v tomto začatom trende bude pokračovať aj naďalej.

Prečo kandidujem za Kotleba – ĽS NS?

Eva Zelenayova

Novinárka Eva Zelenayová má na kandidačnej listine Kotleba – ĽSNS číslo 47

Je to jediná strana zo všetkých kandidujúcich, ktorá sa stotožňuje s duchovným
odkazom našich predkov. Strana jasne odmietajúca multikulturalizmus, politickú korektnosť a všetky tie politické pretvárky vedúce spoločnosť do pekla. Také strany v súčasnosti, žiaľ, ovládajú NR SR. Je nevyhnutné, aby do parlamentu prišla strana, ktorá nielen deklaruje svoj národný a kresťanský základ, ale sa podľa toho aj správa.

Eva Zelenayová

 

Prečo kandidujem za Kotleba – ĽS NS?

Sunal

Ďaľším členom AZN na kandidátnej listine ĽSNS je Mgr. Miroslav Šuňal č. 48

Na začiatku bola idea a myšlienka zjednotenia národných a kresťanských síl v Slovenskej republike pre spoločný postup vo voľbách v roku 2016. Na jej základe sa mi podarilo dať dohromady skupinu intelektuálov, novinárov, historikov, katolíckych kňazov, národovcov a kresťanov, ktorí si osvojili myšlienku jednotnosti a tak vznikla Iniciatíva 2016. Po mnohých rokovaniach s rôznym spektrom predstaviteľov národnej a kresťanskej politiky či spoločenského života, nie len mňa svojou jednoznačnou a charakternou politikou oslovil Marian Kotleba. Po mnohých rokovaniach sme spoločne dospeli k záveru, že ĽSNS, teraz Kotleba-ĽSNS, je jedinou relevantnou politickou stranou presadzujúcou národné a kresťanské hodnoty v slovenskej politike. Preto som sa po vyjadrenej dôvere Mariana Kotlebu rozhodol kandidovať v parlamentných voľbách 2016 na kandidátnej listine strany Kotleba-ĽSNS a presadzovať politiku kresťanskú, národnú a sociálnu. Tieto konzervatívne politicko-spoločenské piliere sú mojou osobnou víziou, z ktorej neustúpim. Boh ochraňuj Slovensko!

Miroslav Šuňal

 

Peter Kašarik: Prečo kandidujem za Kotleba – ĽS NS?

Peter Kasarik v BA

 Peter Kašarik má na kandidátnej listine ĽSNS č. 49

Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo ak mi dá Pán Boh zdravie a život, a vnúčence mi raz budú sedieť na kolenách, budem sa im môcť pozrieť rovno do očí a povedať, že som so všetkými silami bojoval za ich budúcnosť.

 

Staň sa členom volebnej okrskovej komisie
Dávam do pozornosti ponuku členov okrskovej volebnej komisie za stranu Kotleba – ĽSNS. Ak máte záujem, prípadne ak máte blízkych, ktorí sa vedia do tejto činnosti osobne zapojiť, prosím o vašu spätnú väzbu.
Voľby budú trvať jeden deň a každý člen volebnej komisie je honorovaný, t.j., dostane peňažnú odmenu, obed alebo gastrolístok, občerstvenie počas dňa vo forme kávy, čaju, minerálok.

VUC Kandidát

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Izaiáš 6, 8) Predseda AZN Anton Čulen má na kandidátnej listine Kotleba-ĽSNS č. 38

Kontakty posielať na moju adresu v tejto forme, príklad:

Mgr. Miroslav Šuňal
Vazovova 7
81107 Bratislava 1
Dátum narodenia
Tel.: 0907795767
email: miroslav.sunal@chello.sk

Ďakujem.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.