Milosrdenstvo bez bázne Božej. + Slovensko má už svojich 7 divov!

Mezinárodně uznávaný bankéř a finanční etik Ettore Gotti Tedeschi, který byl v letech 2009 – 2012 prezidentem vatikánské IOR, napsal několik dnů po skončení synody o rodině Dopis své vnučce, ve kterém vyslovil svou kritiku na adresu těch, kteří by chtěli „okrájet“ svátost manželství. Nyní napsal dopis papeži Františkovi o Svatém roku milosrdenství.
Divine-mercy-Three-o-clock

Vaše Svatosti,

poté, co jsem přečetl celou řadu komentářů k otevření Svatého roku milosrdenství, četl jsem také tento úryvek z evangelia sv. Jana:

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (Jan 3,14-21)

A uvažoval jsem: Je pravda, že Boží milosrdenství je samo o sobě nekonečné. Ale kde máme jistotu, že je takovým i ve svých účincích? Bůh může vždy odpustit, nekonečně krát, ale můžeme mít jistotu, že nám nekonečně krát odpustí?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: A. Selecký

Přemýšlel jsem: Bůh, i když je vždy nekonečně milosrdný, připustil zavržení odbojného anděla a jeho druhů, a učinil tak po prvním hříchu, kterého se dopustili.

A pokračoval jsem v úvahách: Je pravda, že Bůh je milosrdný, ale je také pravda, že je spravedlivý, nebo ne? Neslouží Boží bázeň k tomu, abychom si nedělali iluze a nemysleli si, že smíme jeho milosrdenství zneužívat a nadále ho urážet?

Proč se nevykládá také toto? Vzpomínám si na několik slavných výroků:

Svatý Bazil napsal, že odvolávat se na Boha milosrdného a nikoliv také spravedlivého, znamená dělat si z něho společníka našich nepravostí.

Svatý Augustin řekl, že důvěra v pouhé milosrdenství oklamala a zahubila mnoho duší.

Svatý Alfons Maria Liguori říkal, že do pekla přivedla jistota o Božím milosrdenství mnohem více duší než přesvědčení o jeho spravedlnosti, protože důvěřovat slepě v Boží milosrdenství bez obrácení a bez boje proti hříchu vede do záhuby.

„Bůh se nenechá posmívat.“ Proč tedy neučit, že Boží milosrdenství spočívá v tom, že přijímá kajícího hříšníka? Není to vlastně samozřejmé, Svatosti?

S úctou Váš

Ettore Gotti Tedeschi

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=milosrdenstvi-bez-bazne-bozi

 

 

Slovensko má už svojich 7 divov!

1. Vyše 25 rokov po komunizme a ešte stále je čo ukradnúť!

2. Učitelia majú nízke platy, ale my máme stále viac stredných škôl, čo je pri klesajúcom počte žiakov zázrak.

3. Minimálna mzda je 337,70 EUR ale matka dvoch detí musí vyžiť z 240Eur.
To sa v inej krajine nevidí, lebo všade inde dostane matka minimálne minimálnu mzdu.

4. Človek ktorý pracoval 50 rokov – nemá na lieky!

5. Máme 5 440 000 obyvateľov a nedokážeme si poradiť so 150 člennou partou poslancov, ktorí to s nami myslia nesmierne dobre.

6. V každej krajine sú celebrity vedci, humanisti a naozaj vzácni ľudia, len u nás Martinka z Turca a pseudofarmár Jano.

7. V pohode dávame daňové úľavy zahraničným investorom, hoci v každej inej krajine, postihnutej krízou, poskytujú daňové úľavy vlastným podnikateľom…

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.