Pápež mlčí o skutočnom dôvode vrážd v Ugande. František nespomenul, že v skutočnosti ich zavraždili, lebo neschvaľovali kráľove homosexuálne vzťahy

V r. 2015 zreteľne menej ľudí chcelo vidieť pápeža
Všimol si niekto, že pápež František sa počas svojej návštevy v Afrike pri spomienke na 50. výročie kanonizácie 22 ugandských martýrov zabudol zmieniť o dôvode ich smrti? František nespomenul, dokonca ani nenaznačil, že v skutočnosti ich zavraždili, lebo neschvaľovali kráľove homosexuálne vzťahy.

Uganda_Martyrs_810_500_55_s_c1[1]-580x358

Kráľ Mwanga z Bugandy – dnes južná Uganda – začal prenasledovať kresťanov v roku 1885 po tom, čo ho jeho majordóm, ktorý bol kresťanským vodcom, požiadal o ukončenie homosexuálnych praktík s jeho mladými služobníkmi. Kresťania Mwangovho dvora spravili všetko preto, aby ochránili sluhov pred Mwangovými homosexuálnymi túžbami.

Keď kresťanskí služobníci odmietli vykonať kráľove príkazy, dal ich zhromaždiť a prikázal im, aby si vybrali medzi ním a svojou vierou. Kresťania, ktorí zotrvali pri svojej viere, boli okamžite odsúdení na smrť. Ich kati povedali, že martýri sa vo svojich posledných chvíľach obrátili na Ježiša a kričali: „Môžete spáliť naše telá, no našim dušiam ublížiť nemôžete!“

Pápež František sa vo svojej homílii pri svätyni v Namugongu nezmienil o skutočnom dôvode smrti 22 katolíckych martýrov. Svoje slová adresoval ugandským kňazom, klerikom a mládeži.

Pápež vo svojom prejave vyzval kňazov a veriacich k tomu, aby nezabudli na pamiatku martýrov, avšak varoval ich pred zvykom privlastniť si dedičstvo zosnulých.

„Ugandská cirkev sa nemôže zmieriť len so vzdialenou spomienkou na svojich martýrov… tieto minulé činy boli začiatkom, no musíme sa sústrediť na krásu budúcnosti,“ povedal.

Najbližšie k zmienke o skutočných udalostiach bol pápež vo kázaní pred svätyňou ugandských martýrov v Namugongu. František vyhlásil, že „príbeh martýrov ukazuje ľuďom, že pozemský pôžitok a moc neprinášajú trvalé šťastie a pokoj.“

Je zmienka o hriechu homosexuality politicky nesprávna už aj pre pápeža?

V čase Synody o rodine, keď dôležití katolícki lídri presvedčili mnohých, že Cirkev je pripravená vnímať sexualitu s otvorenou mysľou, je pápežove mlčanie o ugandských martýroch mnohovravnejšie, než jeho slová.

Ide o vážnu nedbanlivosť, že pápež nevyužil túto skvelú príležitosť a nepovedal svetu o nádhernom kresťanskom učení o manželstve a sexualite, za ktorú boli ugandskí martýri ochotní položiť život.

http://www.lifenews.sk/node/9571

 

V r. 2015 zreteľne menej ľudí chcelo vidieť pápeža

Vatikán, 30.1.2015 (kath.net/ KAP) 018 661 – V treťom roku pontifikátu pápež František zrejme podstatne stratil na príťažlivosti pre návštevníkov. V r. 2015 sa celkový počet účastníkov na pápežských podujatiach vo Vatikáne v porovnaní s r. 2014 znížil o celú polovicu – z 5,9 na 3,2 milióna ľudí. Vyplýva to zo štatistiky účasti pútnikov za rok 2015, ktorú uverejnil Vatikán 30. decembra 2015. V prvom roku pontifikátu 2013 zaregistrovali od zvolenia Františka za pápeža v marci do decembra 6,6 milióna účastníkov.
Podľa štatistiky Prefektúry Pápežského domu prišlo v r. 2015 na modlitbu Anjel Pána s pápežom na Námestie sv. Petra 700 000 pútnikov. Generálne audiencie a bohoslužby s pápežom navštívilo 500 000 veriacich. František prijal na mimoriadnych audienciách vo Vatikáne 400 000 osôb. Štatistika nezohľadňuje zahraničné cesty pápeža, ani jeho návštevy v Rímskej diecéze.
Pápež František sa počtom účastníkov na pápežských podujatiach približuje k počtu za pontifikátu Benedikta XVI. V jeho poslednom roku pontifikátu 2012 prišlo do Vatikánu na audiencie, modlitbu Anjel Pána a bohoslužby 2,35 milióna ľudí.
Na generálnu audienciu pápeža v r. 2015 prichádzalo v priemere asi 17 000 pútnikov. Najvyšší počet 120 000 ľudí zaznamenali generálne audiencie v októbri, keď v Ríme zasadala Synoda biskupov o rodine.
Štatistika spočíva na odhadoch, ako zdôraznil Vatikán. Na Námestie sv. Petra alebo do audienčnej auly sú potrebné vstupenky, ktoré sa poskytujú zdarma. Ľudia, ktorí sledujú generálne audiencie z územia mimo Námestia sv. Petra sa nezohľadňujú. Ani účasť na modlitbe Anjel Pána sa neregistruje. –zg-

 

S Máriou do nového roku!

Vešperový impulz obrazu Márie – z knihy Wilhelma Imkampa.

Ziemetshausen, 31.12.2015 (kath.net) 018 664 – Aj keď prelom rokov dnes už nie je veľmi obklopený zvykmi, ako sa opisujú v lexikónoch o zvykoch pod heslom Nový rok, nikto zrejme neprechádza ľahostajne z 31. decembra na 1. januára a to sa ukazuje aj v organizovaní tohto prechodu.
Nikto to neignoruje a sotva kto sa vyhne spomienkam na minulý rok a nádejam či obavám do nového roku. „Čo prinesie budúcnosť?“ – táto otázka zaženie každú ľahostajnosť. Je to vrchol modernej povery, ktorá ešte nie je zachytená v nijakom lexikóne. Vrcholnú konjunktúru majú tzv. proroci, fetišisti katastrof, astrológovia a vykladači kariet.
Do tohto bezhlavého hektického diania na prelome rokov stavia teraz Cirkev Božiu Matku. Robí to celkom vedome a nerobí to ešte dlho: slávnosť Bohorodičky v prvý deň nového roku je darom liturgickej reformy pápeža Pavla VI. po Druhom vatikánskom koncile. Pritom sa znova podchytili praveké prvky z rímskej liturgie – v centre stojí postava Márie ako Bohorodičky, ako Matky. Liturgické texty sú preniknuté radosťou, ba jasaním.
Ako nijaká iná postava vyzdvihuje Mária na svoju slávnosť na začiatok roka „radosť a nádej, smútok a strach dnešných ľudí (Gaudium et Spes, 1). Ona je práve ako Matka Cirkvi, ako sa nazýva v omšovom formulári v záverečnej orácii, sprievodkyňou na ceste novým rokom. Mária nám prináša radosť a nádej, pretože ona nám porodila Vykupiteľa.

 

Ona je ako prvý človek nositeľkou Krista. Jej postava je priezračná voči Vykupiteľovi, transparentnosť Márie voči Kristovi nám daruje božské svetlo. Skrze Máriu a v Márii neustále vidieť Krista, to je cesta radosti a nádeje, ako to pre nás príkladne žila Božia Matka. Máriin život nám pomáha vniesť do nášho života radosť a nádej, vzhliadať k Márii znamená nachádzať Krista.
V Márii smieme vidieť aj Cirkev, mnohé, čo o Božej Matke hovoríme, môžeme povedať aj o Cirkvi. Aj ona – Cirkev – nám prináša Krista, sprostredkuje nám spásu predovšetkým cez sviatosti. Tak nás postava Márie ako Matky Cirkvi vedie aj k Cirkvi ako k spásnej historickej veličine. Kto hovorí o Márii, nemôže mlčať o Cirkvi.
Ale náš život nie je určovaný iba radosťou a nádejou, je dosť isté, že nás v novom roku očakáva aj „smútok a strach“. A vtedy nám Žena, ktorú Cirkev postavila ako svoj vlastný prapôvodný obraz na začiatok roka, bude stáť blízko so svojou pomocou. Pomáha nám svojím príkladom: Aj jej život totiž poznal smútok a strach a zobrazenia Márie, ktoré zobrazujú práve túto stránku jej života, zostávajú často aj po stáročiach celkom zvláštnym prameňom útechy a dôvery. Mária spracovala smútok a strach, nebola nimi premožená, ona ich zvládla. Uvoľnenosť a radosť viery, ktorá sa naplňuje v poslušnosti viery, to je mariánsky recept na spracovanie smútku a zvládnutie strachu.
Mária je však nielen príkladom, ale aj aktívne konajúcou postavou – v modlitbe nájdeme k nej kontakt, môžeme jej predniesť svoje starosti, ona je tu neustále pre nás, ona nám dokáže bezprostredne pomôcť a to aj robí! Staré piesne a zvyky ľudovej zbožnosti to poznajú veľmi dobre. A nie je náhoda, že Mária má v ľudovej zbožnosti všetkých stáročí také pevné miesto. Ľudová zbožnosť – to je teológia zdola.
V ľudovej zbožnosti sa kryštalizuje náboženské cítenie ľudu, čo si zaslúži viac ako iba etnologický záujem, intelektuálnu nadradenosť, či pseudo-teologickú premúdrelosť. Aj k tomu nás môže povzbudiť slávnosť Bohorodičky 1. januára: pestovať nezaujatý vzťah k ľudovej zbožnosti. Tam, kde je Mária vo vedomí veriacich živá, tam, kde sa detsky uctieva, tam nemá povera nijakú budúcnosť, tam sa dokáže spracovať smútok a zvládnuť strach, tam majú radosť a nádej voľný prístup. S Máriou do nového roku – možno začať rok menšou púťou, to znamená dať radosti a nádeji aj v novom roku šancu. -zg-

(W. Imkamp: Moment mal!, Sankt Ulrich-Verlag, Augsburg, 2003, str. 24–28)

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.