Hlása kardinál M. Vlk bludy, alebo majú naozaj moslimovia toho istého Boha, ako kresťania?

Takúto otázku som v škole dostával v priebehu roku 2015 pomerne často. Žiakom som odpovedal nasledovne: My kresťania nemôžeme mať toho isteho Boha ako moslimovia, lebo náš Boh je jeden Boh v troch osobách. Boh -Otec- Stvoriteľ, Syn- Ježiš Kristus- Vykupiteľ a Duch Sväty – Posvätiteľ. Ježiš Kristus, (druhá Božská osoba), sa z lásky k nám stal človekom, aby nás vykúpil a spasil. Zomrel za naše hriechy na kríži a na tretí deň vstal zmŕtvych. A toto každy moslim popiera. Pokladať Ježisa Krista za Božieho Syna je u moslimov dostatočný dôvod na to, aby nám odrezali hlavu. Je zaujímavé, že kardinál M. Vlk v tejto súvislosti Svätú Trojicu nespomína.

Vlk v kozi baranka

V to, čo naozaj my kresťania veríme je vyjadrené v modlitbe Verím v Boha.

Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
svätú Cirkev katolícku,
spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

http://www.veriaci.com/modlitby.php

A to je pre nás na druhej strane aj jasný dôkaz o tom, ze islamská ideológia  pochádza od zlého. Lebo ako hovorí sv. apoštol Ján:

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete“. (1Jn 4, 1-3)

Bolo by dobré, ak by sa k tejto závažnej otázke vyjadrili aj naši otcovia biskupi.

A. Čulen

Kardinál Vlk: Křesťané a muslimové mají stejného Boha, teroristé víru zneužívají pro své cíle
27. 12. 2015 | Atmosféra strachu a nejistoty je ve společnosti velice silná, je potřeba upravovat mezilidské vztahy a vést dialog, říká kardinál Miloslav Vlk. Prezident republiky Miloš Zeman si podle něj bere práva tam, kde nemá.

http://video.aktualne.cz/dvtv/kardinal-vlk-krestane-a-muslimove-maji-stejneho-boha-teroris/r~052e3704a96f11e5897e002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=A&utm_term=position-2

Voľby 2016: HLASOVANIE

Na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.