Traja králi 2016: Zážitok desný vyvolá úder presný

Pozrel som si po dlhom čase reláciu „Pod lampou“ a bol to taký desný zážitok, že som napísal tento zúfalý výkrik proti hochštaplerom, ktorí pletú hlavy mnohým čistým a charakterným ľuďom.

traja_krali

Pod lampou býva najväčšia tma.

Ak nechcete pochybovať ani troška, obráťte sa na Mikloška.
Ak sa vám má vyhnúť každá chyba, počúvajte vždy múdreho Hríba.
Ak máte za vzor do hniezda špiniaceho vtáka,
obdivujte a adorujte Róberta Bezáka.
Takíto drzí manipulátori vždy sľubovali doly – hory
a s radostným hádzaním špiny s chuťou vnímajú cudzie viny.

Uvedomujete si, milí moji, ako sa vždy skončili snahy o chudobnú, čistú a nepoškvrnenú Cirkev? Viete o tom, kto boli manichejci, katari, husiti, rôzne iné sekty a všetci čističi, ktorí, podobne ako v tých reklamách, čistia a vyčistia úplne všetko? Vyhľadajú všetky smietky, až lietajú triesky, ale do tých brvien vo svojich očiach nedovolia títo sekáči ani seknúť.
Čítal som v týchto dňoch knižku Pavla Flossa o Mikulášovi Kuzánskom. Tento kardinál dvesto rokov pred Giordanom Brunom hovoril o heliocentrizme a o možnosti obývaných svetov vo vesmíre. Nikto ho za to neupálil, ba ani neobvinil, tento génius sa totiž s nikým nehádal, nikoho neurážal, ba ani neprovokoval. Dokonca bol jeden čas vyjednávačom Svätej Stolice s husitmi a pravoslávnymi.
Je to smutné, že v náboženských kruhoch, aj v tých kresťanských, sa pravidelne presadzujú ľudia bez tolerancie, vtipu, humoru a bez pestrofarebného videnia sveta. Ľudia typu spomínaného Mikuláša
Kuzánskeho a Erazma Rotterdamského, poctiví, otvorení a vidiaci aj za roh, sa nikdy nestali svätými, ani sa nenachádzajú v povinnom čítaní. Pritom by pri ich akceptácii a študovaní mohli vyzerať nielen dejiny náboženstiev, ale aj celého sveta, celkom ináč.
Preto si aj v súčasnosti myslím, že netreba ani tak stavať brány milosrdenstva, ako brány pokánia, alebo aspoň obidvoje zároveň.
Vyjadrím sa aj k aktuálnym moslimsko – moslimským a moslimsko – kresťanským vzťahom, pretože aj tu vládne otrasná demagógia, manipulácia a do neba volajúce oslepovanie mnohých. Vo svete je veľká kríza viery, hlavne vďaka nezmyselnému násiliu, ale aj kvôli množiacim sa a stále lepšie dokumentovaným živelným pohromám. V kresťanstve je táto kríza dlhodobá a markantná, ale nepochybne tieto pochybnosti vtrhnú aj do moslimského sveta a určite tam už aj sú.
Aj my aj oni veríme svojím spôsobom, ale spoločne uznávame Máriu, Ježiša a Posledný súd. Snažíme sa, jedni prísnejšie , iní milosrdnejšie, udržať vo svete poriadok, smerovanie a zmysel. Niet lepšieho argumentu pre nevercov, teda káfirov, ak sa budeme navzájom vraždiť a nenávidieť a navyše bez červenania tvrdiť, že také niečo nerobíme a nikdy sme ani nerobili.

Vlado Gregor

Voľby 2016: HLASOVANIE

Na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.