Minister Lajčák prijal apoštolského nuncia na Slovensku Maria Giordanu

Nuncius-Marion-GiordanaVýhradu svedomia (patrí tiež medzi základné ľudské právo) k prijatiu ktorej sa štát Slovenská republika zaviazala podpisom tzv. „Vatikánskej zmluvy“ a ktorá by chránila občanov Slovenska pred tým, aby ich ktokoľvek mohol nútiť konať veci, ktoré sú v rozpore s ich svedomím, sa zrejme nehovorilo. Výhrada svedomia by napríklad chránila nedotknuteľnosť rodiny, aby nikto nemohol nútiť rodičov posielať svoje deti na hodiny sexuálnej výchovy v duchu socialistickej genderideológie, chránila by rodiny pred útokom juvenilnej justície a chránila by aj tých občanov SR, ktorí by na základe prijatia novej stratégie ľudských práv mohli byť v blízkej budúcnosti trestaní za to, že sú proti potratom, eutanázii, čitajú Bibliu a žiadajú ústavnú ochranu rodiny, ktorú tvorí muž, žena a ich deti (homofóbia). Preto by občania SR, kresťanské politické strany, občianske združenia ale aj Cirkev mala dôsledne trvať na podpísaní a ratifikácii tejto čiastkovej zmluvy o Výhrade svedomia. (poznámka redakcie)

DIGITAL CAMERA

Bratislava 27. februára (TK KBS) Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (27. februára 2014) prijal apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Maria Giordanu. Obaja zhodnotili aktuálny stav vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Minister M. Lajčák tlmočil pozvanie na recipročnú návštevu Slovenskej republiky pre svojho vatikánskeho partnera – sekretára Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Dominiqua Mambertiho, s ktorým rokoval vo Vatikáne v novembri 2012. Šéf slovenskej diplomacie a apoštolský nuncius venovali osobitnú pozornosť príprave expertných rokovaní k návrhu vlády Slovenskej republiky na uzavretie medzinárodnej dohody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní. Nová zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou by mala napomôcť posilneniu akademickej mobility absolventov pápežských univerzít a vzdelávacích inštitúcií.

V rámci diskusie o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike minister M. Lajčák uviedol, že cieľom dokumentu, ktorý je na Slovensku prvý svojho druhu a je výnimočný nielen svojimi cieľmi a rozsahom, je zhodnotiť aktuálny stav, resp. východiskovú situáciu, v ktorej sa Slovensko momentálne nachádza v oblasti ochrany, podpory a dodržiavania ľudských práv, vymožiteľnosti práva a implementácie záväzkov, či odporúčaní medzinárodných orgánov.

„Rozhodli sme sa, že do procesu jej prípravy zapojíme čo najširšie spektrum účastníkov, aby výsledný dokument bol odrazom celospoločenskej diskusie, pretože len tak bude plne akceptovaný. Stratégia je otvoreným dokumentom. Osobne mi veľmi záleží na tom, aby bola spoločenská diskusia o všetkých relevantných témach bez ohľadu na to, či sa nájde konsenzus a či nakoniec tieto témy budú obsahom stratégie alebo nie. Našou úlohou je ozrejmiť rámce, v ktorých sa pri tvorbe dokumentu pohybujeme a ciele, z ktorých v prvom rade ide o všetkých obyvateľov Slovenska,“ uvádza v tlačovej správe minister M. Lajčák.

TK KBS informovalo MZV

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140227049

Prečo treba prijať zmluvu o Výhrade svedomia

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.