Kaplnka Sedembolestnej vo sv. Antone. Zostatky otca biskupa Buzalku sa v roku 2016 vrátia do jeho milovanej rodnej obce!

Deň pred 54. výročím úmrtia otca biskupa Buzalku sa konala slávnostná svätá omša, na ktorej nám radostnú zvesť oznámil postulátor procesu blahorečenia image5otca biskupa Michala Buzalku.

Svätá Stolica na žiadosť rodákov a rodiny otca biskupa Buzalku, ako aj na žiadosť z poslednej vôle biskupa Buzalku, aby jeho zostatky ležali v obci Svätý Anton, sa Vatikán rozhodol tejto žiadosti vyhovieť. Zostatky otca biskupa Buzalku sa v roku 2016 vrátia do jeho milovanej rodnej obce!

Binder Kotleba v kostole

Ondrej Binder a Marán Kotleba

Pri tejto príležitosti bola v popoludňajších hodinách posvätená ružencová cesta k Sedembolestnej Panne Márii za rančom Nádej (pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie) vo Svätom Antone. Ružencová cesta sa končí krížom, ktorý symbolizuje Pána Ježiša v Eucharistii. Na kríži je napísané motto otca biskupa Buzalku “Krížom k svetlu”.

image (1)Túto cestu posvätil bohoslovec Tomáš Jendruch, za účasti predsedu BBSK Mariana Kotlebu a veriacich. Na stránke www.rancnade.sk nájdete aj fotodokumentáciu z tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnil aj Marian Kotleba. Na fotografiu treba pre zvečšenie kliknúť v dvoch krokoch. Tieto fotky si môžete skopírovať a dať na svoje stránky.

Kríž

Zároveň všetkých kandidátov pozývam na kultúrno-športové preventívne akcie s mládežou, ktoré sa uskutočnia na Ranči Nádej. Všetci kandidáti a rodinní príslušníci majú vstupné na tieto podujatia zadarmo. Zoznam podujatí nájdete na plagáte na www.rancnadej.sk Predseda BBSK Marian Kotleba podporil aj preventívnu činnosť s mládežou, v zmysle saleziánskej spirituality patróna mladých – svätého Jána Bosca -, ktorú sa s Božou pomocou snažíme robiť na Ranči Nádej

***************************************************************************************************

Kríž

image KaplnkaKaplnku Sedembolestnej Panny Márie vo Svätom Antone ako prvý podporil Marian Kotleba. Pod Memoriálom Michala Buzalku, biskupa, rodáka zo Svätého Antona, sa v tejto podsitnianskej obci stavia unikátna kaplnka. Základný kameň tejto kaplnky bol posvätený 15. 9. 2014 v roku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne Jozefom kardinálom Tomkom. S výstavbou sa začalo už v októbri 2014 a základy kaplnky boli posvätené bohoslovcami z kňazského seminára v Badíne na výročie úmrtia biskupa Michala Buzalku 7. 12. 2014. V kaplnke sa nachádza podstavec vybudovaný z kameňov pochádzajúcich z pútnických a mariánskych miest.

Kaplnka nadej
Na tomto podstavci bude umiestnená socha sedembolestnej Panny Márie vyrezaná z čerešňového dreva z miest, kde ako chlapec pásol kravy budúci otec biskup Michal Buzalka. Socha Sedembolestnej Panny Márie je zvláštna v tom, že nedrží pána Ježiša v náručí, ale ho má pod srdcom, ruky má späté k nebu ako svätý Anton pustovník, patrón rovnomennej obce. Taktiež ako rwandská Panna Mária, ktorá sa zjavila v dedinke Kibeho, kde učila miestnych obyvateľov modliť sa ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. A týmto potvrdila 600-ročnú úctu slovenského národa k Sedembolestnej – patrónke Slovenska. Kaplnka sa nachádza za rančom Nádej a bude slúžiť nielen pútnikom, ale aj turistom, ktorí touto cestou denno-denne prechádzajú na národný vrch Sitno. Bude slúžiť nielen ľuďom z Banskobystrického kraja, ale aj z celého Slovenska, ako aj zo zahraničia.

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Ondrej Binder, kandidát na poslanca NR SR za politickú stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

http://www.magnificat.sk/aktualne-zive-vysielanie-dnes-marian-kotleba-vojna-proti-europe/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.