Výzva všetkým ľudom dobrej vôle a občanom Slovenska pred voľbami 2016. Ako uvádzajú biskupi v pastierskom liste KBS na Prvú adventnú nedeľu 2013: „Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti“

Strom poznať podľa ovocia (Mat 12, 33)
Blížia sa voľby do NR SR. Každý z nás, kto bude v týchto voľbách voliť zástupcov politickej strany SMER – SD alebo ľudí, ktorí sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho, preklínajú, nastúpili na cestu egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty, ktorých jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájať všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti, týmto podporuje KULTÚRU SMRTI – demoralizáciu a faktickú likvidáciu Slovenského národa.
Stranicka legitimacia R. Fica

Vážený pán pokrstený a pobirmovaný premiér, aj zavádzanie  satanskej genderideológie na Slovensku je ťažkým hriechom

Tak, ako uvádzajú naši otcovia biskupi v pastierskom liste Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2013: „Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti“.
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle a občanov Slovenska: Nevoľte v nastávajúcich voľbách stranu Smer – SD, ktorá stojí pod diktátom červeného draka a čierneho zvieraťa a vedie Slovenský národ k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu. Strana SMER – SD, ratifikáciou Lisabonskej zmluvy kde niet ani zmienky o Bohu a kresťanských koreňoch EÚ, presadzovaním juvenilnej justície, odmietaním vytvárania dôstojných pracovných podmienok pre všetkých občanov Slovenska, odmietaním prijatia zákonov na vyplácanie spravodlivej mzdy pre všetkých občanov Slovenska, odmietaním prijatia zmluvy o Výhrade svedomia, zákona na ochranu nedele a rafinovaným zavádzaním satanskej genderideológie na našich školách, pomocou novej stratégie ľudských práv sa pyšne stavia proti Bohu.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle a občanov Slovenska, aby nevolili vzbúrencov proti Bohu, ktorí presadzujú kultúru smrti, ale volili len také neskorumpované politické strany, ktoré budú pracovať pre spoločné dobro celého Slovenského národa a presadzovať v duchu sociálneho učenia Cirkvi všetko to, čo je kresťanské, národné a sociálne.

LSNS

Medzi takéto kresťanské, národné a sociálne strany patrí jednoznačne Kotleba – Ľudová Strana Naše Slovensko.

Boh žehnaj Slovenský národ, aby zostal verný Kristovi a Cirkvi. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás.

Mgr. A. Čulen (kandidát Kotleba – ĽSNS č. 38)
Mgr. M. Šuňal (kandidát Kotleba – ĽSNS č. 48)

VÝZVA 2008

Výzva na modlitbu za voľby do NRSR. 40 Dní modlitieb a pôstov

Aj tento rok rozbiehame modlitebnú kampaň za Slovenský národ. Čakajú nás voľby do NRSR, ktorých výsledok bude priamo ovplyvňovať budúcnosť Slovenského národa! Preto sa chceme ako kresťania zjednotiť v modlitbe a pôste. Nechceme sa len prizerať a čakať ako to dopadne.
vlajka
Chceme stáť a volať na Pána, aby sa nad Slovenskom otvorilo nebo. Preto potrebujeme aj Tvoj hlas. Táto kampaň je pozvánka pre všetkých kresťanov, ktorí veria v silu modlitby a pôstu. To ako voľby dopadnú, bude mať vplyv aj na Teba, Tvoju rodinu, prácu, deti…

Je to aj TVOJA VEC!

MODLITBOU MENÍME SLOVENSKO-5 (1)

Táto kampaň nie je zameraná na preferovanie žiadnej politickej strany alebo hnutia.

Čo môžem robiť?
Tak ako v roku 2012, aj tento rok spúšťame 40 dní modlitieb a pôstov. Cieľom je vytvorenie modlitebnej a pôstnej reťaze, ktorá začne 26. januára a vrcholiť bude v deň volieb, teda 5. mareca 2016!

REGISTRÁCIA do kampane prebieha na stránke:

40dni.krestanvpolitike.sk
Poster-2 (1)

Máš vplyv?

Ďaľšou možnosťou ako pomôcť je posunúť tieto informácie ďalej. Ak si líder spoločenstva, kňaz vo farnosti, pastor zboru, pastier komunity, posuň tieto informácie kamkoľvek ich posunúť môžeš.

kotleba3
Ak si členom nejakej organizácie, spoločenstva, zboru, cirkvi, atď. pošli tieto informácie svojim lídrom. V prílohe nájdeš aj plagát, ktorý môžeš vyvesiť na dostupné miesta.

S pozdravom a úctou,

Martin Neslušan
Koordinátor projektu Tvoja Vec
tvojavec@zksm.sk
+421 911 926 125

N

N

Bc. Eduard Filo
Koordinátor pre stredné a západné Slovensko (ZKSM)
eduard@zksm.sk
+421 904 262 104

 

online-volebne-preferencie-jan-2016

[edsanimate animation=“pulse“ delay=“4″ infinite_animation=“yes“ animate_on=““ ]

Vycisteny letak

[/edsanimate]

 

Dve bojové družiny

„Odtiaľto, kde som sa zjavila ako ´Žena odetá slnkom´, pozývam vás všetkých zhromaždiť sa okolo vašej nebeskej vojvodkyne.

Je to obdobie veľkého boja medzi mnou a mocnou družinou, ktorá stojí pod diktátom červeného draka a čierneho zvieraťa. Marxistický ateizmus a slobodomurárstvo vedú toto zhromaždené vojsko , aby zviedli celé ľudstvo k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu. Na čele tejto vojenskej družiny stojí sám Lucifer, ktorý dnes opakuje svoju výzvu postaviť sa proti Bohu a stavia sám seba ako Boha, ktorému sa treba klaňať. S ním bojujú všetci démoni, ktorí sa v týchto časoch vyliali z pekla na zem, aby zničili čím väčší počet duší. S nimi sa spojili všetci duchovia zatratených a tých, ktorí sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho a preklínajú a nastúpili na cestu egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty. Ich jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájajú všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti.

Družinou, ktorú vediem ja sama, tvoria všetci anjeli a svätí v raji, vedie ju svätý Michal archanjel, vodca celého nebeského vojska. Je to veľká bitka, ktorá sa odohráva najmä v duchovnej oblasti. Na zemi pozostáva moja družina zo všetkých tých, ktorí žijú zodpovedajúc milosti, prijatej pri svätom krste, aby milovali a oslavovali Boha, ktorí napredujú na istej ceste dokonalého zachovávania Pánových príkazov. Sú pokorní, tvárni, malí a dobromyseľní; vyhýbajú sa nástrahám démonov a ľahkomyseľným zvodom pôžitkov, idú cestou lásky, čistoty a svätosti. Táto moja družina je utvorená z mojich celkom malých dietok, ktoré mi dnes kladne odpovedali vo všetkých svetadieloch a nasledujú ma na ceste, ktorú som vám v týchto rokoch ukázala. S touto družinou pripravujem v týchto časoch svoje víťazstvo. So svojou družinou uskutočním každý deň triumf svojho Nepoškvrneného Srdca. So svojou družinou pripravujem cestu, ktorou príde k vám kráľovstvo slávy Ježiša, kráľovstvo lásky a milosti, svätosti, spravodlivosti a pokoja.

Z tohto miesta, kde som sa zjavila, obnovujem dnes svoju materinskú výzvu : Čo možno najrýchlejšie sa všetci zhromaždite v tejto mojej družine! Prišla hodina veľkého boja. Bojujte zbraňou svätého ruženca a napredujte na ceste lásky k Ježišovi, na ceste pohŕdania svetom a sebou samými, na ceste pokory, lásky, prostoty a čistoty. Tak budete pripravený znášať veľké skúšky, ktoré čoskoro začnú pre Cirkev a ľudstvo. Z tohto omilosteného miesta vás všetkých žehnám so svojím pápežom a svojimi milovanými a mne zasvätenými deťmi v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Panna Mária Don Gobbimu, Fatima 13. Októbra 1985

Výročie posledného zjavenia vo Fatime

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2013

Milí bratia a sestry !
Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 10, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.
Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Počas celého života má človek v rodine prežívať mnoho foriem ľudského šťastia. Začína to šťastím dieťaťa, ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi bezpečne a pritom bezstarostne. Ono rastom a dospievaním dozrieva a mení sa na šťastie zamilovaného manžela, či manželky a neskôr na šťastie užitočného otca a matky. Napokon je to šťastie starých rodičov, ak im je dopriate radostne hľadieť na svoje dobre vychované potomstvo, ako si zodpovedne počína. Každú etapu ľudského šťastia zabezpečuje usporiadaná rodina.
Rodina je Božia ustanovizeň. Preto nie je v moci človeka rodinu zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novomanželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy. Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú, otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.
Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.
Cez ušľachtilé heslá sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura človeka voči Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz. Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža, žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. Toto chcú aktéri kultúry smrti a stúpenci gender ideológie v mene ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, manžel, otec, rytier, gentleman je pre nich neprijateľný. To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka. V ktorom národe sa im to podarí, ten národ stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom i pred svetom.
Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik. Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu. Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.
Chceme prejaviť veľkú úctu a vďaku tým inštitúciám a tým jednotlivcom ktorí si uvedomujú toto blížiace sa nebezpečenstvo a na ochranu rodiny a kultúry života zorganizovali v Košiciach pochod za život. Chceme prejaviť úctu a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento pochod podporili a tak dali najavo, ako im záleží, aby inštitúcia rodiny bola zachránená.
Pochod za život mal byť výzvou, povzbudením i morálnou podporou pre našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli chrániť dôstojnosť a životaschopnosť nášho národa. Skutočnosť je taká, že k tejto výzve sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje, že si už osvojili kultúru smrti, lebo jej aktérom naďalej dávajú veľký priestor a značnú podporu. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli ovládnuť výchovnovzdelávací proces a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do školskej i predškolskej výchovy. Išlo by o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dieťaťu by znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého muža a v zrelú ženu. A na túto hroznú devastáciu by bol zneužitý učiteľský stav. Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry smrti silno podporujú aj médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani ovplyvniť.
Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti. Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli svoje životy za dobro vlasti.
V tejto adventnej a vianočnej dobe nám Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna na svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn narodil v prepychovom paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet a mohol vyrastať v usporiadanej rodine. Pohľad na Nazaretskú rodinu, nech nás burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie rodiny urobili všetko, čo je v našich silách. Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.
V pevnej nádeji, že k týmto vážnym otázkam života a rodiny zaujmete správny postoj, Vám udeľujeme svoje požehnanie.

biskupi Slovenska

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.