Eva Zelenayová: Za čo bojuje Sulík. + Pápež František: Európa je ako Sára, neplodná žena Abraháma, ktorú migranti oplodnia

Hoci Slovensko nie je veľkým štátom, má nesmierne dôležité miesto v geopolitickom priestore. Preto záujem dostať Slovensko do NATO a EÚ nebol vitálnou nevyhnutnosťou jeho obyvateľov. V koho prospech pracovali politici s integračnou agendou sa neskôr ukázalo v plnej nahote. Vtedy, keď sme prišli o akúkoľvek sebestačnosť. Ani objavenie sa množstva mimovládnych organizácií platených zo zdrojov mimo Slovenska nebolo náhodné.
eva_zelenayova
A vôbec nemali za cieľ zvýšiť životnú úroveň občanov SR. Azda iba vlastných zamestnancov… Ak sa dnes lepšie prizrieme na politickú scénu vidíme, že niet strany, ktorej cieľom by bolo Slovensko a jeho záujmy. Žiaľ, aj premiér nie tak dávno vyslovil myšlienku obnoviť značku made in Czechoslovakia! Prerieknutie?

V ostatnom čase veľké uznanie vo verejnosti získava Richard Sulík. V diskusných reláciách či už v nemeckej alebo rakúskej televízii nebojácne obhajuje slovenské stanovisko ku kvótam utečencov. Proti islamizácii Európy sa však angažujú najmä konzervatívne strany obávajúce sa o stratu kresťanských základov kontinentu. To však nie je dôvod Sulíkovho odporu voči prílevu utečencov. Sulík vstupoval do politiky s extrémne liberálnym programom. Žiadna iná strana nebojovala za práva homosexuálov tak, ako Sulíkova SaS. Dokonca iba on a politik Smeru sa zúčastnili na dúhových pochodoch Bratislavou. Takže na prvý pohľad sa Sulíkovo vystupovanie proti prijímaniu utečencov na Slovensku javí ako príjemný obrat v prioritách jeho politiky, no zdanie klame.

Pozvanka

Strana Sloboda a Solidarita bola založená v roku 2009, vo voľbách v roku 2010 získala 12,14 percenta hlasov a hneď sa stala vládnou stranou. Bola jedinou stranou, o ktorú sa mohli oprieť homosexuálne skupiny ľudí na Slovensku. Ibaže po voľbách v koalícii s ostatnými pravicovými stranami sa musela vzdať svojich ambícii v presadzovaní práv homosexuálov. No neskôr sa ukázalo, že Európska únia si našla cestu, ako dať inakosti inštitucionálny rozmer a prinútiť štáty Únie prijať do svojej legislatívy ústupky voči skupinám ľudí LGBTI. Praktickou odozvou je aj vlani vládou Smeru prijatá (zhodou okolností hneď po referende o rodine) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, v ktorej sú zakotvené prvky rodovej rovnosti.

Vycisteny letak

Krajiny, v ktorých sa udomácňujú moslimovia, sa udomácňuje aj právo šaria. Žiadni homosexuáli! Žiadna inakosť! Takže Sulíkov boj proti prijímaniu utečencov má celkom iný dôvod, než zachovanie kresťanskej Európy. Ibaže ak nebude kresťanská, na ľudské práva môže Európa zabudnúť. Aj Sulíkovi homosexuáli na svoje nadpráva.

http://blog.hlavnespravy.sk/304/za-co-bojuje-sulik/

 

Pápež František: Európa je ako Sára, neplodná žena Abraháma, ktorú migranti oplodnia

V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera pápež František definoval utečencov ako tých, ktorí pravdepodobne vrátia Európu do pôvodnej demografie a časov plodnosti

Pápež František prirovnal utečencov a Európu ku biblickej žene Sáre, manželke Abraháma, ktorá zázračne porodila v neskorom veku. “Európa je ako Sára, neplodná žena Abraháma, ktorá sa najskôr zľakne, ale potom sa v skrytosti raduje z toho, že je tehotná”. Je nádej, že “aj Európa sa bude čoskoro radovať”.

“Európa sa musí a môže zmeniť. Musí a môže sa reformovať. Ak nie je schopná ekonomicky pomôcť krajinám, z ktorých prichádzajú utečenci, musí na problém hľadieť s otázkou, ako čeliť tejto veľkej výzve, ktorá je v prvom rade humanitárnou”.

http://www.hlavnespravy.sk/papez-frantisek-europa-je-ako-sara-neplodna-zena-abrahama-ktoru-migranti-oplodnia/744469

 

IZÁK A IZMAEL (Gn21,1-21)

Sára počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe. (21,2) Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. (21,5) Pre svätého Jána Zlatoústeho nebola epizóda, v ktorej dostal Mojžiš vodu zo skaly tak neobyčajná ako to, že sa Sáre narodilo dieťa z lona, ktoré už bolo pozbavené možnosti dávať život. Pre svätého Ambróza je narodenie Izáka predobrazom narodenia Ježiša. Hovorí: „Ak je pravdivé, že po Božom prisľúbení počala zostarnutá a neplodná Sára, máme uveriť pravde, že aj panna môže porodiť.“

Raz Sára videla, ako sa Izmael, syn Egypťanky Agar, posmieval jej synovi Izákovi. (21,9) I povedala Abrahámovi: „Vyžeň túto otrokyňu a jej syna, pretože nebude syn tejto otrokyne dediť spolu s mojím synom Izákom.“ (21,10) Tieto Sárine slová nám pripadajú kruté. Sú však v súlade s vtedajším zákonom, ktorý hovoril: Ak otrokyňa porodí pánovi deti a pán im počas života povie „moje deti“, získavajú právo na dedičstvo. Ak však otrokyňa porodí pánovi deti a pán dá jej i jej deťom slobodu, budú mať slobodu, ale nebudú mať podiel na dedičstve.

Je zrejmé, že Sára sa nebála o Izákovo hmotné dedičstvo, skôr sa obávala o ohrozenie duchovného dedičstva a požehnania, ktoré prislúchalo jej synovi Izákovi. Preto apelovala na Abraháma, aby využil svoje právo dať slobodu Izmaelovi i Agar.

Ukázalo sa, že Sára ako matka vnímala veci intuitívne správne, čo Boh následne potvrdil Abrahámovi v nočnom videní: „Nepokladaj tú reč za krutú… Vo všetkom, čo ti povie Sára, počúvaj jej hlas.“ (21,12) A tak Abrahám hneď ráno vyprevadil svojho syna Izmaela s jeho matkou Agar do púšte. A hoci tento príbeh nám nepredkladá Cirkev tak často k liturgickému čítaniu ako príbeh obetovania syna Izáka, predsa je zjavné, že rozlúčka s Izmaelom bola pre Abraháma rovnako nesmierne ťažká. Oboch synov mal Abrahám veľmi rád. Skutočnosť, že Abrahám uposlúchol Boha a bol ochotný vzdať sa Izmaela, považujú exegéti za jednu z najťažších skúšok Abrahámovej viery.

Keď Abrahám vyprevádzal svojho syna Izmaela a jeho matku Agar na cestu do púšte, dal im mech s vodou. Voda z mechu sa však rýchlo minula a život oboch bol v ohrození. Podľa Origena „mech s vodou predstavuje literu Zákona, z ktorej má poznanie ľud, ktorý neuveril v Krista (židovský národ). Litera rýchlo vyprchá, nenachádza na mnohé otázky vysvetlenie. Tak ten, kto naozaj neuveril v Krista a Kristovi, pije len vodu z mecha a táto voda sa rýchlo minie.“.

Avšak Boh Agar otvoril oči a ona uzrela studňu.(21,19) Studňa nevznikla zázračne v tej chvíli, ale bola tam už predtým. To svedčí o tom, že Boh nám dáva, čo potrebujeme, len musíme mať otvorené oči. Origenes vidí vo vode zo studne „živú vodu, ktorou je Sväté Písmo. Cirkev pije z týchto nevyčerpateľných prameňov, ktoré nikdy nevyschnú“. Naopak, židovský národ nazýva národom, ktorý „je tak blízko studne, ale nemôže z nej piť, lebo neuveril v Krista“. „Príde však moment, kedy Boh otvorí aj Židom oči a oni uvidia prameň života, Krista“. (Cyril Alexandrijský)

(zdroj: Komentár k Starému Zákonu: Genezis)

http://www.horcicnezrnko.sk/Stary%20a%20Novy%20zakon/Genesis/Izak%20a%20Izmael.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.